Siirry suoraan sisältöön

Suolistosyöpää kannattaa seuloa

Suolistosyöpäseulonta vähentää seulottavien suolistosyöpäkuolleisuutta jopa kolmanneksella.
Suolistosyövän seulontaohjelma alkaa kaikkialla Suomessa tänä vuonna. Suomen Syöpärekisteri tutki FIT-testiin pohjautuvan seulonnan kustannusvaikuttavuutta suomalaisilla miehillä ja naisilla yhdessä Erasmus Medical Center -yliopiston kanssa.

Mallinnustutkimuksessa selvitettiin kustannusten ja seulonnalla saavutettavien elämänvuosien kannalta optimaalinen seulontastrategia Suomelle. Seulontastrategiat ovat erilaisia tapoja toteuttaa seulonta, ja niissä määritellään esimerkiksi seulonnan kohdeikäryhmät, seulontatestin herkkyys ja seulontaväli.

Tutkijat toteuttivat 180 erilaista seulontastrategiaa sekä miehille että naisille ja vertasivat niitä tilanteeseen ilman seulontaa. Tarkasteluissa huomioitiin sukupuolten väliset erot suolistosyövän riskissä, seulonnan toimivuudessa ja elinajan odotteessa sekä seulonnan syövänhoidon vaatimat resurssit. Tiedot seulonnan toimivuudesta saatiin vuonna 2019 käynnistyneen suolistosyövän FIT-seulontapilotin ensimmäisen vuoden tuloksista.

Tutkimus osoitti, että suolistosyövän seulonta FIT-testillä kannattaa aloittaa jo ennen 60. ikävuotta. Ihannetilanteessa miehiä tulisi seuloa laajemmassa kohdeiässä kuin naisia ja naisia herkemmällä seulontatestillä kuin miehiä.

– Sama seulonnan kohdeikä molemmille sukupuolille on kuitenkin yleinen ja kustannusvaikuttavuuden kannalta hyvä vaihtoehto. Tällöin seulontatestin herkkyysraja voi olla sama molemmilla sukupuolilla, tutkimuspäällikkö Sirpa Heinävaara Suomen Syöpärekisteristä sanoo.

Suomen suolistosyöpäseulontaohjelman kohderyhmä ja seulontatestin herkkyys perustuvat aikaisemmista arviointitutkimuksista saatuihin tietoihin sekä nyt julkaistun mallinnustutkimuksen tuloksiin.

Suolistosyöpäseulonta on kustannusvaikuttavaa

Suolistosyövän seulontaan kutsutaan tänä vuonna kaikki 60-, 62-, 64-, 66- ja 68-vuotiaat miehet ja naiset. Seulontaan kutsutaan kahden vuoden välein. Seulonta laajenee lopulliseen kohderyhmäänsä, 56–74-vuotiaisiin, vähitellen.

Mallinnustutkimuksessa seulonnalla saatavia hyötyjä arvioitiin tilanteessa, jossa seulonta ulottuu koko kohderyhmään. Tarkastelussa huomioitiin myös seulonnan haitat, joista merkittävin on jatkotutkimuksena tehtävien kolonoskopioiden eli paksusuolen tähystysten komplikaatiot.

– Tulosten perusteella odotamme, että 56–74-vuotiaina seulontaan osallistuneilla suolistosyövän ilmaantuvuus laskee noin 15 % ja suolistosyövän kuolleisuus noin 30 % verrattuna tilanteeseen ilman seulontaa, Heinävaara kertoo.

Suolistosyövän seulonta lisää jatkotutkimuksena tehtävien kolonoskopioiden tarvetta.

– Aikaisemman tutkimuksemme perusteella arvioimme, että lisätarve on kuitenkin kohtuullinen, korkeintaan 10 % nykyisin tehtäviin endoskopiatutkimuksiin verrattuna. Suolistosyövän seulonta on kustannusvaikuttavaa, sillä seulonnalla saavutettavan lisäelämänvuoden hinta on alle 10 000 euroa.

Lisätietoja:

Tutkimuspäällikkö Sirpa Heinävaara, puh. 050 523 7137, sirpa.heinavaara@cancer.fi

Viestinnän asiantuntija Nina Airisto, puh. 050 562 5760, nina.airisto@cancer.fi

Julkaisun tiedot:

Heinävaara S, Gini A, Sarkeala T, Anttila A, de Koning H, Lansdorp-Vogelaar I. Optimizing screening with faecal immunochemical test for both sexes – Cost-effectiveness analysis from Finland, https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2022.106990