Siirry suoraan sisältöön

Suolistosyöpä nyt myös miesten toiseksi tavallisin uusi syöpä

Suomen Syöpärekisteri on julkaissut vuoden 2017 syöpätilastot. Kaikkiaan uusia syöpätapauksia todettiin vuonna 2017 reilut 34 000 ja syöpäkuolemia hieman vajaa 12 800. Tilastot osoittavat, että syöpäilmaantuvuus kasvaa mutta toisaalta syöpään kuolleisuus jatkaa pienenemistä. Uudet tiedot on lisätty Syöpärekisterin verkkosivuilta löytyvään tilastosovellukseen.

Suomen Syöpärekisterin tietojen mukaan yleisimpiä syöpiä vuonna 2017 olivat miehillä eturauhassyöpä (5 446 tapausta), paksu- ja peräsuolisyöpä (1 784 tapausta) ja keuhkosyöpä (1 713 tapausta). Naisilla yleisimpiä syöpiä olivat rintasyöpä (4 947 tapausta), paksu- ja peräsuolisyöpä (1 575 tapausta) ja keuhkosyöpä (999 tapausta). Suolistosyövästä tuli siis toiseksi yleisin syöpä myös miehillä, ja keuhkosyöpä harvinaistuu miesväestössä yhä. 

Keuhkosyöpä aiheutti miehillä edelleen eniten syöpäkuolemia, 1502 kuolemaa vuonna 2017. Seuraavaksi eniten syöpäkuolemia miehillä aiheuttivat eturauhassyöpä (912 kuolemaa) ja paksu- ja peräsuolisyöpä (718 kuolemaa). Naisilla eniten kuolemia aiheuttivat rintasyöpä (923 kuolemaa)keuhkosyöpä (780 kuolemaa) ja paksu– ja peräsuolisyöpä (650 kuolemaa). Naisten keuhkosyövän ilmaantuvuus ja kuolleisuus kasvaa edelleen tasaisesti. 

Syövän aiheuttamia kuolemantapauksia on huomattavasti enemmän nykyään kuin 1980-luvulla, vaikka väestön kokoon ja ikärakenteeseen suhteutettuna kuolleisuus ei ole suurentunut. Ilmiön selittää väestön ikääntyminen, sillä syöpätaudit ovat yleisempiä ikääntyneessä väestössä.  

Vaikka syöpään sairastuu yhä useampi, myös yhä useampi selviää syövästä. Suomessa oli vuoden 2017 lopussa elossa yli 280 000 ihmistä (viisi prosenttia koko väestöstä), jotka olivat sairastuneet syöpään jossain vaiheessa elämäänsä. Syöpäkuolleisuuden ennustetaan laskevan edelleen, vaikka syöpään sairastuu yhä useampi.  

Kuvassa on miesten ja naisten ikävakioitu keuhko- ja suolistosyövän ilmaantuvuus (100 000 henkilövuotta kohden) vuosina 1953-2017.

Kuvassa on miesten ja naisten ikävakioitu keuhko- ja suolistosyövän ilmaantuvuus (100 000 henkilövuotta kohden) vuosina 1953-2017.

 

Tilastoja kerätty vuodesta 1953 lähtien 

Syöpätilastoja on kerätty koko Syöpärekisterin toiminta-ajalta eli vuodesta 1953 lähtien. Tietoja voi hakea sovelluksesta myös sairaanhoitopiireittäin. Kaikki tilastot ovat saatavissa verkosta osoitteesta https://syoparekisteri.fi/tilastot/tautitilastot/.Tiedot päivittyvät vielä potilaiden elossaolotilastojen osalta ja ajankohtainen vuosiraportti julkaistaan kesäkuun alussa. 

Koska tilastojen on tarkoitus kuvata syöpätaakkaa, eli sekä syöpään sairastumisen riskiä että syövän aiheuttamaa kuolleisuutta, luvut ovat vertailukelpoisia sekä ajassa että myös muiden maiden lukuihin nähden. Tuoreessa tilastossa noudatetaan kansainvälistä syöpärekisteröintiä ohjaavaa monisyöpäsääntöä, jonka perusteella yhdessä elimessä tilastoidaan vain yksi samantyyppinen kasvain. 

Lisätietoja: 

Tilastojohtaja Janne Pitkäniemi puh. 050 372 3335, janne.pitkaniemi@cancer.fi

Syöpärekisterin johtaja Nea Malila puh. 050 3055 730, nea.malila@cancer.fi 

https://syoparekisteri.fi/tilastot/tautitilastot/

Suomen Syöpärekisteri on Suomen Syöpäyhdistyksen epidemiologinen tutkimuslaitos. 

THL on syöpärekisterin rekisterinpitäjänä antanut Suomen Syöpäyhdistykselle vastuun huolehtia rekisterin toiminnasta. Syöpärekisterin kokoamilla tilastoilla seurataan syöpätapausten määrää, tautitaakan kehittymistä, syövän riskitekijöitä ja syövän aiheuttamaa kuolleisuutta.