Siirry suoraan sisältöön

Sote tuo haasteita Syöpäjärjestöille

Miten edistää syövän ehkäisyä ja taata potilaalle paras hoitopolku?

Syöpäjärjestöjen luottamushenkilöt ja järjestöväki ovat kokoontuneet Korpilammelle pohtimaan sote-uudistuksen vaikutuksia syöpää sairastavan henkilön potilaanpolulle. Keskustelua herättää myös terveyden edistäminen syövän ehkäisyn näkökulmasta. Syöpäjärjestöillä on vahva ote potilaan vertaistukeen ja vapaaehtoistoimintaan. 

Syöpäpotilaan kannalta keskeistä on se, että hän pääsee ajoissa palveluiden piiriin, saa ne hoidot ja tukitoimet, jotka hän tarvitsee ja että nämä ovat laadukkaita. Haasteena olla tilanne, jolloin potilas tarvitsee palveluita usealta palveluntuottajalta.

  • Järjestelmä näyttää vielä tällä hetkellä monimutkaiselta potilaan, tuottajan, maksajan ja arvioitsijan näkökulmista, sanoo Syöpäjärjestöjen ylilääkäri Liisa Pylkkänen.
  • Väestön ikääntyessä syöpä lisääntyy. Syöpäjärjestöjen tutkimuslaitos Suomen Syöpärekisteri ennustaa uusia syöpätapauksia olevan 2030 jo 43 000. Kasvava potilasmäärä edellyttää, että Syöpäjärjestöt varmistavat syövän hoidon ja ennaltaehkäisyn näkökulman maakunnallisissa suunnitelmissa.

Sote ja syöpäpotilaan tuki

Syöpäjärjestöjen 18 jäsenjärjestössä lähes 60 neuvontahoitajaa palvelee potilaita ja läheisiä eri puolilla Suomea ja ovat lähellä potilaita maakunnissa. Koulutettujen vapaaehtoisten laaja verkosto tarjoaa vertaistukea syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen. Sote-uudistuksen myötä erityisen tärkeäksi nousee palveluneuvonta ja potilaiden psykososiaalinen tuki.

Myös palliatiivinen hoito ja saattohoito tulee taata kaikille sitä tarvitseville syöpäpotilaille.

Terveyden edistäminen on tärkeää syövän ehkäisyä

Sote-uudistuksessa hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen jää kuntien tehtäväksi. Syöpäjärjestöt haluaa korostaa, että terveyden edistäminen ja sen kautta syövän ehkäisy on saatava osaksi palveluvalikkoa. Erityisesti kannamme huolta siitä, miten tärkeä työ ja kampanjointi jatkuu nikotiinituotteiden, alkoholin, ravitsemuksen, liikunnan, seksuaaliterveyden ja auringon aiheuttamien ihomuutosten osalta.

Terveyden edistämistä osana sairaanhoitoa ja osana palvelujärjestelmää on tehostettava myös syövän sairastaneiden potilaiden osalta. Syöpäjärjestöillä voisi jatkossa olla erityinen rooli huolehtia tupakka-asioiden integroimisesta soteen.

Muutoksia Syöpäjärjestöjen hallituksissa

Suomen Syöpäyhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi on valittu vuodeksi 2018 johtajaylilääkäri Vesa Kataja ja varapuheenjohtajaksi professori Sirpa Leppä.

Suomen Syöpäyhdistyksen hallitukseen kolmivuotiskaudelle 2018–2020 valittiin uusina jäseninä kansanedustaja Sari Raassina, kaupunginsihteeri Annikki Thodén ja lehtori Juha Wirekoski.

Syöpäjärjestöihin kuuluvan, syöpätutkimusta ja potilaiden tukemista rahoittavan Syöpäsäätiön hallituksen puheenjohtajana jatkaa akateemikko Sirpa Jalkanen ja varapuheenjohtajana jatkaa akatemiaprofessori Jaakko Kaprio.

Seuraa järjestöpäivien uutisointia somessa: #syöpäjärjestöt  #järjestöpäivät  #tietotukeatoivoa

 

Lisätietoja:

Syöpäjärjestöjen ylilääkäri Liisa Pylkkänen, puh. 040 733 5237

Syöpäjärjestöjen viestintäjohtaja Helena Hulkko, puh. 050 582 2211

etunimi.sukunimi@cancer.fi