Siirry suoraan sisältöön

Seulonta vähensi kuolleisuutta suolistosyöpään

Suomen suolistosyövän seulontaohjelma on vähentänyt kuolleisuutta suolistosyöpään. Vuonna 2015 julkaistussa tutkimuksessa se ei näyttänyt vähentäneen kuolleisuutta. Suolistosyövän seulonnan on ulkomaisissa tutkimuksissa todettu vähentävän suolistosyövän aiheuttamaa kuolleisuutta noin 16 prosentilla.

Seulontaohjelman vaikuttavuutta tutkittiin siten, että puolet seulottavasta ikäluokasta kutsuttiin seulontaan ja toinen puoli oli verrokkiryhmä eikä saanut kutsua. Vaikuttavuutta mitattiin vertaamalla, kuoleeko verrokkiryhmästä suurempi määrä suolistosyöpään kuin seulontaryhmästä.

–     Aiempi tutkimustulos oli vastoin ennakko-odotuksia, ja siksi oli tärkeä selvittää, miksi kuolleisuus ei vähentynyt seulontaan kutsutuilla, sanoo johtaja Nea Malila Suomen Syöpärekisteristä.

Suomessa suolistosyövän seulonta aloitettiin tutkimusasetelmassa vuonna 2004. Vuonna 2014 ohjelma kattoi noin puolet Suomen kunnista. Tällä hetkellä suolistosyövän seulonta on tauolla, mutta ohjelman jatkoa ja vaikutuksia tutkitaan.

Tässä tutkimuksessa selvitettiin seulontaohjelman epäsuorien vaikutusten osuutta vaikuttavuusarvioon. Laaja, yleiseen terveydenhuoltoon upotettu ohjelma saa aikaan vaikutuksia myös muiden kuin seulontaan kutsuttujen terveyspalveluissa.

Epäsuorat vaikutukset paransivat kaikkien uusien suolistosyöpäpotilaiden ennustetta. Epäsuoriksi  vaikutukseksi arveltiin esimerkiksi sitä, että koko väestön tietoisuus suolistosyövästä parani, ja ihmiset hakeutuivat nopeammin hoitoon oireiden ilmaantuessa. Myös syövän toteamisessa käytettäviä tutkimuksia, kuten kolonoskopioita saatettiin tehdä herkemmin myös verrokkiryhmään kuuluville seulontaohjelman aloittamisen jälkeen.

Tutkimuksessa laskettiin, mikä on epäsuorien vaikutusten kokonaisvaikutus suolistosyöpäkuolleisuuteen.

– Tulosten perusteella Suomen ohjelma on kaiken kaikkiaan vähentänyt kuolleisuutta noin viisi prosenttiyksikköä, joka on samaa suuruusluokkaa kuin muissa maissa tehdyissä tutkimuksissa, kertoo tutkija Joonas Miettinen.

– Epäsuora vaikutus verrokkiryhmällä ja muilla, joita ei kutsuttu seulontaan oli 9 prosentin parannus ennusteessa. Tällä korjattuna aiemmin raportoitu neljän prosentin nousu seulontaan kutsuttujen syöpäkuolleisuudessa muuttuu kuolleisuuden vähenemiseksi viidellä prosentilla, Miettinen jatkaa.

Tämä ei selitä kokonaan Suomen tulosten eroa muualla tehtyihin tutkimuksiin. Siksi on tarpeen tutkia uusia testimenetelmiä ja selvittää, mikä toimii parhaiten.

–  Suomessa on tarkoitus jatkaa suolistosyövän seulontaa mahdollisimman pian, mutta testin vaihtaminen ja koko seulontaketjun uudelleen järjestäminen vie aikaa, Malila kertoo.

–          Etuna on se, että nyt osaamme hahmottaa epäsuorien vaikutusten esiintymisen jatkotutkimuksissa.

Suomen suolistosyöpäseulonnan käynnistysvaiheen tutkimuksessa on pystytty arvioimaan seulonnan vaikutusta kuolleisuuteen ainutlaatuisella tavalla, koska siinä on voitu yhdistää väestölähtöinen terveydenhuoltoon upotettu tutkimusasetelma kattavaan kansalliseen rekisteritietoon.

Suomen Syöpäyhdistykseen kuuluva Suomen Syöpärekisteri on ollut käynnistämässä kaikkia suomalaisia syövän seulontaohjelmia ja arvioi myös olemassaolevia ohjelmia jatkuvasti. Arvioinnissa keskeistä on, että siinä voidaan käyttää Suomen Syöpärekisterin kattavia valtakunnallisia tilastoja syöpiin sairastuneista ja kuolleista.

Lue lisää tutkimuksesta: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0969141317718220

Suolistosyöpä

Suolistosyöpään sairastuu Suomessa  vuosittain noin 3050 ihmistä  ja siihen kuolee noin 1200 henkeä. Se on yksi yleisimmistä syövistä sekä naisilla että miehillä.

 

Lisätiedot

Tilastotyöntekijä Joonas Miettinen 040 8650729
Suomen Syöpärekisterin johtaja Nea Malila 050 305 5730
tiedottaja Maarit Rautio 040 5491003