Siirry suoraan sisältöön

Seulonta-asiantuntijat: EU:n syöpäseulontasuositukset korostavat kansallisten linjausten tarvetta

Euroopan komissio on julkistanut ehdotuksen uusista suosituksista syöpäseulontojen kehittämiseksi EU-jäsenvaltioissa. Komissio esittää nykyisten seulontaohjelmien kehittämistä ja suosittelee uusien seulontaohjelmien käynnistämistä.

– EU-suositukset ovat keskeinen elementti syöpäseulontaohjelmien kehittämisessä. Kuitenkin seulonnat, kuten muukin terveydenhuolto, kuuluvat vahvasti kansalliseen päätösvaltaan. On erittäin tärkeää laatia yhteinen, ajantasainen näkemys Suomen seulontaohjelmien tulevasta kehityksestä. Tarvitsemme Suomelle kansalliset seulontalinjaukset, joita ei tällä hetkellä ole, korostaa Sisä-Suomen syöpäkeskuksen johtaja, kansallisen syöpäseulontojen ohjausryhmän puheenjohtaja Annika Auranen.

– Seulonnat ovat tärkeä varhaisen diagnosoinnin ja terveyden edistämisen väline, joka kohdistuu isoon osaan väestöstä. Seulontalinjaukset pitäisi toteuttaa osana kansallista syöpästrategiaa. Syövänhoidon ja syöpätutkimuksen kentällä tapahtuu paljon muutoksia, minkä lisäksi väestön ikääntyessä syöpämäärät tulevat kasvamaan merkittävästi. Kansalliseen syöpästrategiaan tulisi koota yhteinen näkemys syöpäseulonnoista, syövänhoidosta, kuntoutuksesta ja syöpätutkimuksesta Suomessa. Kansallisen syöpästrategian laatiminen tulisi kirjoittaa hallitusohjelmaan, painottaa Suomen Syöpärekisterin seulontajohtaja Tytti Sarkeala.

Suomessa seulotaan rinta-, kohdunkaula- ja suolistosyöpiä. Nämä seulontaohjelmat ovat jo pitkään olleet EU-suosituksissa ja nyt niihin esitetään uudistuksia. Rintasyöpiä suositellaan seulottavan nykyistä laajemmalla ikähaitarilla eli 45-vuotiaista 74-vuotiaisiin. Kohdunkaulasyöpien seulonnassa suositellaan HPV-testiä ensisijaiseksi seulontamenetelmäksi. Suolistosyövän seulonnan suositellaan alkavan jo 50-vuotiaista.

Lisäksi EU suosittelee kahden uuden seulontaohjelman käynnistämistä. Eturauhassyöpäseulontaa ehdotetaan enintään 70-vuotiaille miehille mutta tarkempaa ikäryhmää ei ole vielä määritelty. Keuhkosyöpäseulontoja suositellaan 50–75-vuotiaille nykyisille tai entisille tupakoitsijoille, jotka ovat polttaneet 20 savuketta päivittäin 30 vuoden ajan. Lisäksi komissio suosittelee helikobakteeriseulonnan käyttöönottoa alueilla, joissa mahasyövän esiintyvyys ja kuolleisuus on muita alueita suurempi. Tämä suositus ei näin ollen koskisi Suomea. Komissio suosittelee, että uudet seulontaohjelmat otettaisiin käyttöön vaiheittain, kokeilujen ja lisätutkimusten kautta.

 

Eturauhassyöpäseulontoja tutkitaan parhaillaan

Suomessa on käynnissä laaja eturauhassyövän seulontatutkimushanke ProScreen. Hankkeen tavoite on vähentää syöpäkuolleisuutta löytämällä kliinisesti merkittävät syövät mutta samalla vähentää ylidiagnostiikkaa ja ylihoitoa, jotka ovat olleet ongelmina PSA-testauksessa, jolla eturauhassyöpää on tutkimusasetelmassa aiemmin seulottu. Tutkimushankkeessa PSA-testaukseen yhdistetään muuta diagnostiikkaa.

– Seulontaohjausryhmä on asettanut eturauhassyövän seulonnan asiantuntijaryhmän. Ryhmä käy läpi kertynyttä tieteellistä näyttöä ja arvioi mahdollisen seulontaohjelman vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta suomalaisessa väestössä. Eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpä, jonka seulonta pelkällä PSA-testillä ei ole osoittautunut vaikuttavaksi mutta haitat ovat korostuneet. O­lisi erittäin hienoa, jos löytyisi seulontamenetelmä, joka todella toimii, kertoo ohjausryhmän jäsen Vesa Kataja.

– Ohjausryhmän alaisia asiantuntijaryhmiä voitaisiin hyödyntää kansallisten seulontalinjausten laatimisessa. Työhön tarvitaan vain mandaatti ja rahoitus. Seulontaohjelmien kehittäminen voisi olla päätöksentekoa parhaimmillaan: laaditaan asiantuntijatietoon pohjaten kansalliset linjaukset kustannusvaikuttavista menetelmistä, joilla voidaan säästää ihmishenkiä, summaa Tytti Sarkeala.

Aurasen, Katajan ja Sarkealan lisäksi ulostulon ovat allekirjoittaneet ohjausryhmän jäsenet:

Pia Vihinen, vastuualuejohtaja, Läntinen syöpäkeskus (FICAN West)

Mika Mustonen, johtaja, Eteläinen Syöpäkeskus (FICAN South)

Jussi Koivunen, johtaja, Pohjoinen syöpäkeskus (FICAN North)

Timo Nykopp, johtaja, Itäinen Syöpäkeskus (FICAN East)

Lisätiedot:

Tytti Sarkeala, seulontajohtaja, Suomen Syöpärekisteri, tytti.sarkeala@cancer.fi, 050 411 4238

Annika Auranen, ylilääkäri, johtaja, Sisä-Suomen syöpäkeskus (FICAN Mid), annika.auranen@pshp.fi, 050 470 4454

Vesa Kataja, lääketieteellinen johtaja, Kaiku Health / ELEKTA, vesa.kataja@elekta.com

Sini Terävä, yhteiskuntasuhdepäällikkö, Syöpäjärjestöt, sini.terava@cancer.fi, 050 513 5083

 

Tietoa komission suosituksista suomeksi  löytyy osoitteesta:https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/qanda_22_5584

Komission esitys kokonaisuudessaan (englanniksi) löytyy osoitteesta: https://health.ec.europa.eu/publications/proposal-council-recommendation-cr-strengthening-prevention-through-early-detection-new-approach_en

Suositukset menevät seuraavaksi jäsenvaltioiden hyväksyttäviksi Eurooppa-neuvostossa.