Siirry suoraan sisältöön

Sairauksien ehkäisy ja hoidon yhdenvertaisuus otettava hallitusohjelman keskiöön

Syöpäjärjestöt haluaa, että seuraavasta vaalikaudesta tulee kunnianhimoisen terveyspolitiikan aikakausi. Suomesta on saatava huippulaatuista hoitoa kaikille asuinpaikasta tai varallisuudesta riippumatta. Kunnianhimon tasoon kuuluu myös se, että sairauksia on ehkäistävä nykyistä vaikuttavammin.

– Suomalaisen hoitopolun suurimmat ongelmakohdat liittyvät usein alku- ja loppupäähän. Tarvitaan perusterveydenhuollon vahvistamista, jotta jokainen pääsee tarvitessaan lääkärille, saa varhain diagnoosin ja hoitopolun käyntiin. Haluamme hoitotakuun kiireettömälle hoidolle: yleislääkärille on päästävä kolmessa arkipäivässä, kertoo Syöpäjärjestöjen pääsihteeri Sakari Karjalainen.

Toinen hoidon ongelmakohta on palliatiivinen hoito ja saattohoito, jossa on merkittävää osaamis- ja resurssivajetta sekä isot alueelliset erot.

– Jotta Suomi voi olla terveydenhuollon ykkösmaa, meidän on varmistettava hoidon laatu loppuun asti. Jokaisella on oltava oikeus hyvään elämän loppuvaiheeseen ja hyvään kuolemaan. Tämä ei toteudu Suomessa, mistä saamme kuulla syöpäpotilailta ja heidän läheisltään karvaita kokemuksia, Karjalainen jatkaa.

Kolmas yhdenvertaisuuden kipukohta liittyy sairastamisen kustannuksiin. Suomessa potilaiden vastuu terveydenhuollon rahoituksesta on kansainvälisesti vertaillen korkea: potilaiden maksama osuus terveydenhuollon kokonaisrahoituksesta on Suomessa noin 20 %, kun se esimerkiksi Ruotsissa on noin 15 % ja Tanskassa noin 14 %. Terveydenhuollon palvelujen maksuttomuutta tulee lisätä, minkä lisäksi terveydenhuollon asiakasmaksujen, lääkekulujen sekä matkakulujen maksukatot on yhdistettävä yhdeksi katoksi, jolla on riittävän matala omavastuuosuus.

Syövistä 40 % voidaan ehkäistä

Kaikkein vaikuttavinta on, jos sairauksia saadaan ehkäistyä ennalta. Jopa syövistä 40 % voitaisiin ehkäistä elintapoja muuttamalla. Tämä ei kuitenkaan tapahdu ilman poliittisia päätöksiä.

– Suomalaisia kansansairauksia ehkäistään samoilla keinoilla: vähentämällä tupakka- ja nikotiinituotteiden sekä alkoholin käyttöä, lisäämällä liikuntaa ja syömällä terveellisemmin. Siksi ihmisten ohjaamisen kohti terveellisempiä elintapoja tulee olla poliittisen päätöksenteon keskiössä. Sillä sekä säästetään rahaa että varmistetaan ihmisille lisää terveitä elinvuosia. Vahvin keino, joka poliittisilla päättäjillä on käytössään ihmisten ohjaamiseksi, on verotus. Tarvitaan terveysperusteinen verouudistus eli korkeammat verot epäterveellisille asioille ja matalammat verot terveellisille asioille. Lisäksi tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön lopettaminen tarvitsee kohdennettuja, kunnianhimoisia toimia. Onhan tupakka pahin syövän aiheuttaja, painottaa Karjalainen.

Syövän kannalta erittäin vaikuttava keino vähentää sairauksien syntyä ja myös varhentaa niiden diagnosointia on syöpäseulonnat. Suomalaisissa seulontaohjelmissa on kuitenkin päivittämisen tarvetta.

– Suomeen tarvitaan suolistosyövän seulonta kaikille 60-74-vuotiaille. Seulonnalla voidaan ehkäistä suolistosyöpiä löytämällä syövän esiasteet. Lisäksi seulonnassa syöpä voidaan löytää aiemmin kuin muilla tavoin, millä on suuri vaikutus sekä syövästä selviytymiseen että hoitokustannuksiin. Lisäksi kohdunkaulan syövän seulontaa tulisi jatkaa 65-vuotiaisiin ja rintasyövän seulontaa 74-vuotiaisiin, Karjalainen kuvailee Syöpäjärjestöjen tavoitteita.

Pääsihteeri Sakari Karjalainen, puh. 0400 818 910
Vaikuttajaviestinnän asiantuntija Sini Terävä, puh. 050 513 5083
etunimi.sukunimi@cancer.fi

Hallitusohjelmatavoitteet järjestön internetsivuilla.