Siirry suoraan sisältöön

Rintasyövän seulontaan osallistuminen palasi pandemiaa edeltävälle tasolleen

Koronaviruspandemia vaikutti rintasyövän seulontaan odotettua vähemmän. Seulontaohjelman osallistumisaktiivisuus palasikin pandemiaa edeltävälle tasolle nopeasti.

Kahdeksan kymmenestä naisesta osallistui vuonna 2021 rintasyövän seulontaan.

”Rintasyövän seulontaan lähetettiin vuonna 2021 yhteensä yli 356 000 kutsua. Käytännössä kaikki seulontaan kutsuttavista 50–69-vuotiaista naisista saivat kutsun. Osallistumisaktiivisuus oli tarkalleen ottaen 82 prosenttia, eikä siinä ollut ikäryhmien välillä suuria eroja”, rintasyöpäseulonnan asiantuntija Laura Niinikoski Suomen Syöpärekisteristä kertoo.

Vuosien myötä seulontaan osallistuminen on kuitenkin vähitellen heikentynyt. Vielä 1990-luvulla seulonnan osallistumisprosentti kipusi lähelle 90 prosenttia. Osallistumisosuuden pieneneminen on ollut samanlaista kaikissa ikäryhmissä.

”Heikentyneen osallistumisaktiivisuuden syitä ei tarkkaan tiedetä. Mielenkiintoista on se, että isoissa kaupungeissa osallistuminen on alhaisempaa kuin muualla Suomessa. Helsingissä seulontoihin osallistui vain 73 prosenttia kutsutuista. Korkeinta osallistumisaktiivisuus on Ahvenanmaalla.”

”Hopeareunus on se, että tällä hetkellä rintasyöpäseulontaan osallistuminen on melko vakiintuneella tasolla. Itse asiassa vuonna 2021 osallistuminen rintasyöpäseulontaan kasvoi hieman edellisvuodesta palaten koronaviruspandemiaa edeltävälle tasolle.”

Rintasyöpäseulontaan kohdistuu muutospaineita

Rintasyöpäseulonnassa todettiin vuonna 2021 kaikkiaan 1 760 rintasyöpää tai rintasyövän esiastetta. Seulonnassa löydettyjen pahanlaatuisten kasvainten määrä väheni 185 tapauksella edellisvuoteen verrattuna.

”Yksi syy määrän vähenemiseen on ikärakenteen muutos ja siten kohdeväestön pieneneminen, suuret ikäluokat ovat jo ohittaneet seulontaiän. Syöpärekisterin tilastoissa rintasyöpään sairastuneiden määrä on kasvanut, mutta syöpätapauksia todetaan enemmän nimenomaan seulontaikää vanhemmilla naisilla”, Niinikoski kertoo.

Rintasyövän seulontaohjelman tulee olla vaikuttava tulevaisuudessakin. Seulontaan kohdistuukin muutospaineita. Esimerkiksi tuore, suomalaisväestöllä tehty mallinnus tukee seulonnan kohderyhmän laajentamista nykyisestä erityisesti nuorempiin, 45–49-vuotiaisiin naisiin.

”Meillä on käynnissä parhaillaan tutkimus, jossa arvioidaan tarkemmin ikäryhmälaajennuksen kustannusvaikuttavuutta. Myös seulonnan ohjauksen on varauduttava muutoksiin ja vuodenvaihteessa julkaistava rintasyöpäseulonnan laatukäsikirja tuleekin olemaan vastaisuudessa tärkeä työkalu seulontaohjelman valtakunnallisessa ohjauksessa.”