Siirry suoraan sisältöön

Psykoosin sairastaneet selviävät suolistosyövästä muita huonommin

Sairaalahoitoa vaatinutta psykoosia tai päihdehäiriötä sairastaneet henkilöt kuolevat suolistosyöpään useammin kuin muut suolistosyöpäpotilaat.

Psykoositaustaisten suolistosyöpää sairastavien miesten riski kuolla suolistosyöpään oli 1,7-kertainen ja naisten 1,4-kertainen verrattuna suolistosyöpäpotilaisiin, joilla ei ollut mielenterveyden häiriötaustaa. Myös päihdehäiriötaustaisilla miehillä todettiin kohonnut kuolemanriski.

-Syövän varhaiseen toteamiseen ja hoidon laatuun tulee kiinnittää erityistä huomiota mielenterveys- ja päihdehäiriötä sairastavien ihmisten kohdalla, kertoo päätutkija dosentti Kristiina Manderbacka Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (THL:stä).

Aiemmissa tutkimuksissa muista maista on tehty samansuuntaisia havaintoja. Taustalla voi olla sekä potilaaseen että hoitopaikkaan liittyviä tekijöitä, joita on tarkoitus selvittää tarkemmin tulevissa tutkimuksissa.

-Tärkeää olisi tiivistää yhteistyötä potilaiden syövän hoidosta ja psykiatrisesta hoidosta vastaavien tahojen välillä, korostaa Manderbacka.

Rekisteripohjainen seurantatutkimus koski vuosina 1990–2013 sairastuneita lähes 42 000 suolistosyöpäpotilasta. Heistä 6 prosentilla oli ollut ennen syövän toteamista hoitojakso mielenterveyden häiriön takia. Tiedot syövistä saatiin Syöpärekisteristä ja tiedot muista sairauksista THL:n hoitoilmoitusrekisteristä.

Suolistosyövällä tarkoitetaan paksusuolen ja peräsuolen syöpiä. Suolistosyöpä on toiseksi yleisin syöpämuoto sekä naisilla että miehillä. Vuosittain yli 3000 suomalaista sairastuu, ja yli 1000 kuolee tautiin. THL:n ja Suomen Syöpärekisterin yhteistutkimuksessa tarkasteltiin suolistosyövän hoitotuloksia henkilöillä, joilla oli sairaalahoitoa vaatinut mielenterveyshäiriö ennen syöpädiagnoosia.

Kristiina Manderbackan tutkimusryhmä on saanut Syöpäsäätiöltä apurahan tutkimushankkeeseen ”Syrjäytyvätkö vakavaa mielenterveyden häiriötä sairastavat syövän hoidossa?”

 

Julkaisu: The effect of history of severe mental illness on mortality in colorectal cancer cases: a register-based cohort study, Manderbacka K, Arffman M, Lumme S, Suvisaari J, Keskimäki I, Ahlgren-Rimpiläinen A, Malila N, Pukkala E., Acta Oncologica 2018: 1-6.

Lisätietoja:

tutkimuspäällikkö Kristiina Manderbacka THL, 029 534 7078

tutkimusprofessori Jaana Suvisaari, THL, 029 524 8539

tutkimusjohtaja Eero Pukkala, Suomen Syöpärekisteri, 050 300 2413

viestinnän asiantuntija Maarit Rautio, 040 549 1003