Psykoosin sairastaneet selviävät suolistosyövästä muita huonommin

Sairaalahoitoa vaatinutta psykoosia tai päihdehäiriötä sairastaneet henkilöt kuolevat suolistosyöpään useammin kuin muut suolistosyöpäpotilaat.

Psykoositaustaisten suolistosyöpää sairastavien miesten riski kuolla suolistosyöpään oli 1,7-kertainen ja naisten 1,4-kertainen verrattuna suolistosyöpäpotilaisiin, joilla ei ollut mielenterveyden häiriötaustaa. Myös päihdehäiriötaustaisilla miehillä todettiin kohonnut kuolemanriski.

-Syövän varhaiseen toteamiseen ja hoidon laatuun tulee kiinnittää erityistä huomiota mielenterveys- ja päihdehäiriötä sairastavien ihmisten kohdalla, kertoo päätutkija dosentti Kristiina Manderbacka Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (THL:stä).

Aiemmissa tutkimuksissa muista maista on tehty samansuuntaisia havaintoja. Taustalla voi olla sekä potilaaseen että hoitopaikkaan liittyviä tekijöitä, joita on tarkoitus selvittää tarkemmin tulevissa tutkimuksissa.

-Tärkeää olisi tiivistää yhteistyötä potilaiden syövän hoidosta ja psykiatrisesta hoidosta vastaavien tahojen välillä, korostaa Manderbacka.

Rekisteripohjainen seurantatutkimus koski vuosina 1990–2013 sairastuneita lähes 42 000 suolistosyöpäpotilasta. Heistä 6 prosentilla oli ollut ennen syövän toteamista hoitojakso mielenterveyden häiriön takia. Tiedot syövistä saatiin Syöpärekisteristä ja tiedot muista sairauksista THL:n hoitoilmoitusrekisteristä.

Suolistosyövällä tarkoitetaan paksusuolen ja peräsuolen syöpiä. Suolistosyöpä on toiseksi yleisin syöpämuoto sekä naisilla että miehillä. Vuosittain yli 3000 suomalaista sairastuu, ja yli 1000 kuolee tautiin. THL:n ja Suomen Syöpärekisterin yhteistutkimuksessa tarkasteltiin suolistosyövän hoitotuloksia henkilöillä, joilla oli sairaalahoitoa vaatinut mielenterveyshäiriö ennen syöpädiagnoosia.

Kristiina Manderbackan tutkimusryhmä on saanut Syöpäsäätiöltä apurahan tutkimushankkeeseen ”Syrjäytyvätkö vakavaa mielenterveyden häiriötä sairastavat syövän hoidossa?”

 

Julkaisu: The effect of history of severe mental illness on mortality in colorectal cancer cases: a register-based cohort study, Manderbacka K, Arffman M, Lumme S, Suvisaari J, Keskimäki I, Ahlgren-Rimpiläinen A, Malila N, Pukkala E., Acta Oncologica 2018: 1-6.

Lisätietoja:

tutkimuspäällikkö Kristiina Manderbacka THL, 029 534 7078

tutkimusprofessori Jaana Suvisaari, THL, 029 524 8539

tutkimusjohtaja Eero Pukkala, Suomen Syöpärekisteri, 050 300 2413

viestinnän asiantuntija Maarit Rautio, 040 549 1003