Siirry suoraan sisältöön

Psykoosia sairastaneet selviävät syövästä muita huonommin

Psykoosi ja syöpä. Tutkimus julki.

Psykoosia tai päihdehäiriötä sairastavat henkilöt kuolevat syöpään useammin kuin muut samoja syöpiä sairastavat. Tämä selvisi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL:n) ja Suomen Syöpärekisterin tutkimuksessa, joka rahoitettiin osittain Syöpäsäätiön apurahalla. Tutkimuksen ensimmäiset tulokset on nyt julkaistu arvostetussa British Journal of Psychiatry -lehdessä.

Ero näyttää liittyvän saadun hoidon eroihin, ei niinkään syövän myöhäisempään havaitsemiseen tai rinnakkaissairauksien esiintymiseen. Osa eroista jäi tässä tutkimuksessa kuitenkin selittämättä. Samantapaisia havaintoja on aiemmin raportoitu muista maista.

 

  • Syöpien ennuste on parantunut kaikilla potilasryhmillä, mutta se ei näy yhtä selvästi syöpäpotilailla joilla on myös aiempi psykoosisairaus, toteaa Syöpärekisterin tutkimusjohtaja Eero Pukkala.

Psykoositaustaisten henkilöiden riski kuolla syöpään oli 1,4-kertainen verrattuna niihin syöpäpotilaisiin, joilla aiempaa mielenterveyden häiriötaustaa ei ollut, kun sairastumisvuoden, iän, rinnakkaissairauksien, syövän levinneisyysasteen ja hoitojen vaikutus otettiin huomioon.

Hoitovastaavien tiiviimpään yhteistyöhön on panostettava

Seuraavaksi tutkimuksessa aiotaan selvittää, miten eri potilasryhmien ennuste eroaa eri syövissä ja mitkä ovat erojen taustalla olevat tekijät.

 

  • Syöpien hoidoissa on eroja. Tutkimalla kuolleisuutta syöpäkohtaisesti saamme selvitettyä tarkemmin mitkä piirteet hoidossa selittävät eroja, kertoo THL:n tutkimusprofessori Jaana Suvisaari.

Tarvitaan myös kliinistä tutkimusta syistä, jotka ovat johtaneet erilaisiin hoitovalintoihin. Tutkijat myös peräänkuuluttavat aiempaa tiiviimpää yhteistyötä potilaan syövän hoidosta ja psykiatrisesta hoidosta vastaavien asiantuntijoiden välillä.

Myös kokonaiskuolleisuus oli korkeammalla tasolla

Rekisteripohjainen seurantatutkimus tehtiin vuosina 1990–2013 ensimmäiseen syöpäänsä sairastuneiden yhteensä noin 600 000 syöpäpotilaan aineistolla. Heistä yli 40 000:lla oli ollut vakavia mielenterveyshäiriöitä ennen syövän toteamista. Tiedot poimittiin syöpärekisteristä ja siihen yhdistettiin hoitoilmoitusrekisterin tiedot.

Myös muusta kuin syövästä johtuva kuolleisuus oli vakavaa mielenterveyden häiriötä sairastavilla syöpäpotilailla selvästi muita syöpään sairastuneita suurempi.

Julkaisun tiedot:

http://bjp.rcpsych.org/content/early/recent

Manderbacka, K., Arffman, M., Suvisaari, J., Ahlgren-Rimpiläinen, A., Lumme, S., Keskimäki, I., Pukkala, E.: The effect of stage, comorbidities and treatment on survival among cancer patients with and without mental illness. Brit. J. Psychiatry 2017

Lisätietoja:
Eero Pukkala, Suomen Syöpärekisteri, 050 300 2413,  eero.pukkala@cancer.fi
Jaana Suvisaari, THL, mielenterveysyksikkö, 029 524 8539, jaana.suvisaari@thl.fi