Siirry suoraan sisältöön

Potilaiden yhdenvertaisuutta on parannettava ensi hallituskaudella

Syöpäjärjestöt tavoittelee ensi vaalikaudelle useita uudistuksia, jotka parantaisivat potilaiden välistä yhdenvertaisuutta. Uudistuksia tarvitaan niin asiakasmaksukokonaisuuteen, lääkepolitiikkaan kuin hoidon saatavuuteenkin.

– Seuraavaan hallitusohjelmaan tarvitaan kirjaus kansallisen syöpästrategian laatimisesta. Strategian tavoitteena tulisi olla syöpään liittyvän yhdenvertaisuuden vahvistaminen diagnostiikan, hoitokäytäntöjen ja potilaiden tukipalvelujen osalta. Syöpämäärien kasvu ja hoitokustannusten nousu edellyttävät kansallisesti yhtenäisiä linjauksia syövänhoidosta, painottaa Syöpäjärjestöjen pääsihteeri Juha Pekka Turunen.

Myös lääkejärjestelmää uudistamalla voidaan vahvistaa potilaiden yhdenvertaisuutta. Syöpäjärjestöt tavoittelee sitä, että kustannusvaikuttavat hoidot saadaan nopeasti niitä tarvitseville potilaille. Sairaalalääkkeiden arviointia, hintaneuvotteluja ja käyttöönottopäätöksiä koskevat prosessit tulee yhtenäistää kansallisesti ja varmistaa prosessien riittävät resurssit ja sujuvuus. Avo- ja sairaalalääkkeiden kustannukset on siirrettävä samaan budjettiin muiden terveydenhuollon kulujen kanssa.

Potilaiden taloudellista yhdenvertaisuutta tulisi parantaa laajentamalla terveyspalvelujen maksuttomuutta. Tilannetta voi parantaa myös uudistamalla maksukattojärjestelmää: jaksottamalla maksukattojen omavastuun useaan osaan vuoden aikana sekä yhdistämällä asiakasmaksujen, lääkkeiden ja matkakulujen maksukatot yhdeksi yhtenäiseksi maksukatoksi.

– Suomalainen syövänhoito on pääsääntöisesti hyvää. Sen sijaan ongelmia esiintyy siinä, miten potilaat saavat tukea kuntoutumiseensa. Toinen ongelmakohta liittyy palliatiivisen hoidon ja saattohoidon laatuun ja riittävyyteen. Ensi hallituskaudella on ryhdyttävä korjaamaan näitä yhdenvertaisuusongelmia, korostaa Turunen.

 

Tutkimus luo pohjan hoidoille

Syöpäjärjestöt esittää ensi hallituskaudelle merkittävää panostusta tutkimukseen. TK-investoinnit on nostettava neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta. Kliinisen tutkimuksen rahoitusta ja tutkimuksenteon edellytyksiä on parannettava. Hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa on varmistettava, että yliopistosairaalat voivat jatkossakin panostaa myös tutkimukseen ja opetukseen.

 

Planeetan terveys on edellytys ihmisten terveydelle

Ilmastonmuutos on Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan aikamme suurin terveysriski. Ilmastonmuutoksen hillitseminen on välttämätöntä myös ihmisten terveyden suojelemiseksi. Suomen ja EU:n on määrätietoisesti toimittava ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseksi 1,5 asteeseen.

– Monilla poliittisilla päätöksillä voidaan yhtä aikaa edistää sekä ympäristön että ihmisten terveyttä. On otettava käyttöön terveysperusteinen vero ja panostettava liikkumisen ja ravitsemuksen kestävyyteen. Tupakkatuotteiden ja alkoholin käyttöä tulee vähentää. Luontokadon hillitseminen suojelee myös ihmisiä, muistuttaa Syöpäjärjestöjen pääsihteeri Juha Pekka Turunen.

 

Syöpäjärjestöjen eduskuntavaalitavoitteet löytyvät kokonaisuudessaan verkkosivuiltamme.

 

Lisätiedot:

Pääsihteeri Juha Pekka Turunen, juhapekka.turunen@cancer.fi, puh. 050 511 3757

Yhteiskuntasuhteiden päällikkö Sini Terävä, sini.terava@cancer.fi, puh. 050 513 5083