Siirry suoraan sisältöön

Potilaan ikä ja syövän levinneisyys vaikuttavat rintasyövän hoitokustannuksiin

Suomen Syöpärekisterin tutkimuksen mukaan rintasyöpäpotilaan hoitokustannukset olivat kymmenen vuoden seurannassa keskimäärin 28 700 euroa. Kustannukset olivat sitä suuremmat, mitä nuoremmasta potilaasta ja mitä pidemmälle levinneestä rintasyövästä oli kyse.

Suomen Syöpärekisterin uudessa tutkimuksessa selvitettiin rintasyövän aiheuttamien erikoissairaanhoidon kustannusten jakautumista potilaan iän ja syövän levinneisyyden mukaan.

Tutkimuksen mukaan rintasyöpäpotilaan hoitokustannukset olivat kymmenen vuoden seurannassa keskimäärin 28 700 euroa. Kustannukset olivat sitä suuremmat, mitä nuoremmasta potilaasta ja mitä pidemmälle levinneestä rintasyövästä oli kyse. ”Kustannukset vaihtelivat ikäryhmittäin 19 000–41 300 euron ja levinneisyyden mukaan välillä 16 800–47 300 euron välillä. Tulokset vastaavat muualla Euroopassa julkaistuja potilaskohtaisia kustannusarvioita”, toteaa Suomen Syöpärekisterin tutkija Milla Lehtinen.

Arviota seulontojen kustannusvaikuttavuudesta tulee päivittää

Rintasyöpäseulonnan kustannusvaikuttavuutta ei ole tutkittu Suomessa 2000-luvulla. Tämän tutkimuksen avulla arviota on mahdollista päivittää. Hoitokustannukset ovat kasvaneet ja hoitoennuste on ajan myötä parantunut. Toisaalta levinneisyysluokalla on tärkeä merkitys myös seulontaikäisten naisten hoitokustannusten kertymisessä.

”Seulontojen avulla rintasyöpä löydetään usein varhaisessa vaiheessa ennen kuin se on ehtinyt levitä pitkälle. Rintasyövän seulonta onkin todettu vaikuttavaksi eli rintasyöpäkuolleisuutta vähentäväksi. Seulonnan kustannusvaikuttavuutta tulee vielä selvittää tarkemmin. Siihen vaikuttavat hoitokustannusten ohella myös esimerkiksi seulonnasta ja ylidiagnostiikasta aiheutuvat kustannukset”, Milla Lehtinen sanoo. Rintasyövän seulontaan eli mammografiatutkimukseen kutsutaan 50–69 vuotiaat naiset noin kahden vuoden välein. Syöpäjärjestöjen mukaan rintasyövän seulonta pitäisi laajentaa 74-vuotiaisiin.

Tutkimuksen arvio hoitokustannuksista oli 15–46 % suurempi kuin aiempina vuosikymmeninä tehdyt suomalaiset arviot. Tutkimus antaa aiempia arvioita kokonaisvaltaisemman kuvan rintasyöpäpotilaan kustannuksista, sillä siinä on huomioitu hoitohistorian merkitys kustannusten kertymisessä.

Aineistona käytettiin Auria Biopankista saatuja hoitohistoriatietoja ja syöpärekisteriin kirjattuja vastaavia rintasyöpätapauksia vuosilta 2004–2013. Kyseessä on ensimmäinen väestöpohjaisen syöpärekisterin ja biopankin tietokantoja hyödyntävä tutkimus.

Lisätietoja:

Tutkija Milla Lehtinen, puh. 050 410 8902, milla.lehtinen@cancer.fi

www.syoparekisteri.fi