Siirry suoraan sisältöön

Pohjoismaisten poliisien syöpäriski hieman muuta väestöä korkeampi

Tuoreessa tutkimuksessa Pohjoismaisten miespoliisien kokonaisriski sairastua syöpään oli arviolta 7 % suurempi kuin muilla miehillä, vaikka fyysisesti hyväkuntoisilla poliiseilla odotettiin olevan muuta väestöä alhaisempi syöpäriski. Suomessa miespoliisien kokonaisriski sairastua syöpään ei ollut juuri suurempi kuin väestöllä keskimäärin. Heillä oli kuitenkin suurentunut riski sairastua esimerkiksi eturauhasen ja virtsaelinten syöpiin sekä leukemiaan. Suomi on ainoa Pohjoismaa, jossa naispoliisien syöpäriskin arvioitiin olevan muita naisia suurempi. 

Pohjoismaisilla poliiseilla todettiin hieman enemmän syöpiä kuin väestöllä keskimäärin. Erityisesti miespoliiseilla oli muita miehiä suurempi riski sairastua useisiin eri syöpiin, uusi yhteispohjoismainen tutkimus osoittaa.

– Tutkimuksessamme pohjoismaisten miespoliisien syöpäriski oli 7 % suurempi kuin muulla väestöllä. Riskin lisäys on maltillinen ja se näyttäisi liittyvän syöpiin, joiden riskiin arvellaan muun muassa yötyöllä olevan vaikutusta, kuten suolisto-, rinta- ja eturauhassyöpiin, tutkimuspäällikkö Sanna Heikkinen Suomen Syöpärekisteristä kertoo.

Poliisien syöpäriskiä Pohjoismaissa tutkittiin ammattien ja syöpäsairastuvuuden yhteyksiä selvittävässä laajassa NOCCA-tutkimushankkeessa, jossa Suomen Syöpärekisteri on ollut jo pitkään johtavassa roolissa.

Suomessa naispoliiseilla kohonnut syöpäriski ainoana Pohjoismaana

Maakohtaisissa tarkasteluissa Suomi oli ainoa Pohjoismaa, jossa naispoliisien syöpäriski oli muita naisia suurempi.

– Suomalaisilla naispoliiseilla todettiin tutkimuksen tarkastelujaksolla lähes kaksi kertaa enemmän syöpiä kuin muulla naisväestöllä.  Riskin lisäys oli suurin rintasyövässä, Heikkinen sanoo.

Tulee kuitenkin huomata, että erityisesti naisten osalta syöpien absoluuttiset lukumäärät olivat pieniä. Tutkimuksessa oli mukana 230 suomalaista naispoliisia ja heillä todettiin tutkimusjakson aikana kaiken kaikkiaan 31 syöpää. Rintasyöpiä näistä oli 14 kun väestössä keskimäärin olisi samana aikana odotettu ilmaantuvan seitsemän rintasyöpää. Suomalaisia miespoliiseja oli tutkimuksessa 10 220 ja heidän joukossaan havaittiin 1563 syöpää.

Tupakkasyöpien riski poliiseilla muuta väestöä matalampi

Tupakoinnin tiedetään lisäävän ainakin 14 eri syövän riskiä. Poliiseilla niin sanottuja tupakkasyöpiä havaittiin keskimääräistä vähemmän.

– Poliisien elintavoista tiedetään entuudestaan, että heidän joukossaan on tavanomaista vähemmän tupakoijia. Tämä näkyi tutkimuksessamme siinä, että poliiseilla todettiin vähemmän esimerkiksi keuhko- ja suun alueen syöpiä, Heikkinen sanoo.

Lisätietoja:

Tutkimuspäällikkö Sanna Heikkinen, puh. 050 441 6638, sanna.heikkinen@cancer.fi

Viestinnän asiantuntija Nina Airisto, puh. 050 562 5760, nina.airisto@cancer.fi

Tutkimuksen tiedot:

Heikkinen, Demers, Hansen, Jakobsen, Kjaerheim, Lynge, Martinsen, Mehlum, Pitkäniemi, Selander, Torfadottir, Weiderpass & Pukkala (2022) Incidence of cancer among Nordic police officers. International Journal of Cancer 2022;1–13. DOI: 10.1002/ijc.34311