Siirry suoraan sisältöön

”Parasta Hyvä Päivä –ryhmässä on yhteisöllisyys”

– Olen saanut tästä ryhmästä paljon apua arkeen ja elämiseen. Olen saanut liikuntaan uusia vinkkejä, samoin ruokapuolelle ja tietoa unen tarpeesta. (Ville, Joensuu)

Syöpäjärjestöjen Hyvä Päivä –toiminta on johtanut hyviin tuloksiin useilla paikkakunnilla. Nuorten kokemus omasta terveydestään parantui. Nuoret kokivat elämänrytmin säännöllisemmäksi toiminnan loputtuakin. Yli puolella parantui myös mieliala.

Hyvä Päivä on työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille aikuisille toteutettua tavoitteellista ryhmätoimintaa, jossa käsitellään arjen teemoja (ruoka, liikunta, arkirytmi, mielen hyvinvointi). Lähtökohtana on nuorten omien vahvuuksien tunnistaminen ja halu lisätä omaa hyvinvointiaan. Toiminta lähtee nuorten omasta kiinnostuksesta elintapojensa muuttamiseen.

Hyvä Päivä perustuu tutkimustietoon: elintavat huonontuvat työttömyyden pitkittyessä. Huono terveys ja epäterveelliset elintavat ovat merkittävä syy työ- ja toimintakyvyn vajeeseen.

Hyvä Päivä -ryhmiä on toteutettu vuosina 2016-2018 Kajaanissa, Sotkamossa, Kuopiossa, Joensuussa, Polvijärvellä, Kaavilla, Rovaniemellä, Kemijärvellä ja Vantaalla. Yhteensä vuoden 2018 loppuun mennessä on toteutettu 35 ryhmää.

Hyvä Päivä on kehitetty Syöpäjärjestöjen ja Kajaanin kaupungin nuorisopalveluiden yhteistyönä.

Hyvä Päivä –ohjaajiksi on koulutettu 60 nuorten parissa työskentelevää ammattilaista ja ryhmiin on osallistunut yhteensä lähes 200 nuorta.

Hyvä päivä toiminnasta yhteisöllisyyden kokemuksia nuorille

– Hyvä Päivä -toiminnassa olen saanut tutustua uusiin ihmisiin ja se on tuonut tekemistä arkeen, kertoo Joensuussa toimintaan osallistunut Milla.

– Olen saanut tästä ryhmästä paljon apua arkeen ja elämiseen. Olen saanut liikuntaan uusia vinkkejä, samoin ruokapuolelle ja tietoa unen tarpeesta, kertoo Joensuussa ryhmässä mukana ollut Ville.

-Parasta on yhteisöllisyys ryhmän jäsenten kesken, ollaan tultu hyvin toimeen ja ollaan käyty pelaamassa sulkapalloa. Ryhmän kemia toimii ja se auttaa, kun tehdään yhdessä juttuja, Ville jatkaa.

Ryhmää ohjanneidenkin palaute on positiivista

-Hyvä Päivä –toiminnassa nuorten elämänlaatu on kohentunut ja moni nuori on saanut tekemistä arkeen. Asioita, jotka heiltä ovat sillä hetkellä jollakin tavalla puuttuneet, sanoo etsivä nuorisotyöntekijä Niina Kokkinen Joensuusta.

-Ryhmään tulleet kaipasivat muutosta elämään. Siinä heräteltiin ajatusta ja muutoksen mahdollisuutta, sanoo Joensuussa Hyvä Päivä –ryhmää ohjannut Heikki Lehmus.

Rovaniemi ja Vantaa mukana uusina paikkakuntina vuonna 2018

Vuonna 2018 uusina Hyvä Päivä –paikkakuntina ovat olleet Rovaniemi ja Vantaa. Syksyn 2018 aikana on toteutettu Rovaniemen kaupungin nuorisopalveluissa kolme ryhmää, joista yksi kohdennettiin ammattioppilaitoksen asuntolassa asuville nuorille, jotka ovat juuri aloittaneet opintonsa. Myös tälle kohderyhmälle toiminta koettiin hyödylliseksi.

Nuoret ovat saaneet tukea arjenhallintataitoihinsa, kuten ruoanlaittoon sekä mielekästä tekemistä vapaa-ajalle.

Myös Vantaalla kokemukset ovat positiivisia ja Hyvä Päivä –mallia ollaan viemässä mm. nuorten työpajoille.

Hyvä Päivä –toiminta jatkuu ja laajenee 2019

Hyvä Päivä –toiminta jatkuu vuonna 2019. Ryhmien ohjaajia koulutetaan ja uusia paikkakuntia liittyy mukaan. Toimintaa viedään erityisesti Ohjaamoihin, jotta entistä suuremmalla joukolla nuoria on mahdollisuus päästä mukaan Hyvä Päivä –ryhmiin.

Ohjaamot ovat alle 30 –vuotiaille suunnattuja matalan kynnyksen palvelupaikkoja. Ne tukevat erilaisissa tilanteissa olevia nuoria ja edistävät koulutukseen sekä työelämään kiinnittymistä.

Lisäksi käynnistetään Hyvä Päivä -vapaaehtoismalli, jossa nuori joka on itse osallistunut ryhmään, koulutetaan vapaaehtoiseksi vertaisohjaajaksi.

Hanketta rahoitetaan STEA-avustuksella sekä LähiTapiolan ja Syöpäsäätiön tuella.

– Ennaltaehkäisevä työ ihmisten elämänhallinnan tukemiseksi ja terveyden edistämiseksi on erittäin tärkeää, ja Hyvä Päivä -hanke on tästä vaikuttava esimerkki. Hyvinvointia ja elämänlaatua rakennetaan konkreettisesti ja positiivisella otteella, sanoo terveyspalvelujen johtaja Jani Tikkanen LähiTapiolasta.

Lue lisää nuorten ja ohjaajien kommentteja: https://www.syopajarjestot.fi/ajankohtaista/

Joensuussa tehty Hyvä Päivä –video: https://youtu.be/k_hq3U3Gyno

Lisätietoja:

Kehittämispäällikkö Seppo Soine-Rajanummi
Suomen Syöpäyhdistys ry
Seppo.Soine-Rajanummi@cancer.fi
Puh 050 440 5694

Viestinnän asiantuntija
Sami Ruokangas
Suomen Syöpäyhdistys ry
Sami.Ruokangas@cancer.fi
Puh 050 308 6797