Siirry suoraan sisältöön

Papa-testaus ei pienentänyt syöpäriskiä nuorilla naisilla

Papa-testauksen ei voitu osoittaa pienentävän kohdunkaulasyövän riskiä alle 30-vuotiailla naisilla Suomen Syöpärekisterin toteuttamassa tutkimuksessa. Sen sijaan 35 vuotta täyttäneillä naisilla riski pieneni merkittävästi. Seulontaohjelman ulkopuolisten papa-kokeiden syöpää ehkäisevän vaikutuksen todettiin olevan vähäinen.

Kaikki 30–60 – vuotiaat naiset kutsutaan Suomessa kohdunkaulasyövän seulontaan viiden vuoden välein. Joissakin kunnissa kutsutaan lisäksi 25- tai 65-vuotiaat. Seulontaohjelman ansiosta tauti on merkittävästi harvinaistunut maassamme. Papa-näytteitä otetaan kuitenkin runsaasti myös seulontaohjelman ulkopuolella erityisesti nuorilta naisilta, joilla kohdunkaulasyövän riski on pieni. Nuorilla naisilla löytyy papa-testauksessa paljon esiasteita, jotka lähes aina paranevat itsekseen. Itsestään parantuvien solumuutosten hoito aiheuttaa haittaa ja turhia kustannuksia.

Tutkimuksen tulokset tukevat nykyisiä ohjeita siitä, ettei oireettomilta alle 25-vuotiailta tulisi ottaa papa-testiä. Myös 25–29-vuotiaiden seulonnassa tulee noudattaa harkintaa. Papa-testejä ei myöskään pitäisi ottaa rutiininomaisesti oireettomilta naisilta seulontaohjelman ulkopuolella, sillä kohdunkaulasyövän seulonta on vaikuttavampaa ja myös kustannusvaikuttavampaa seulontaohjelmassa toteutettuna. Syitä siihen, miksi nuorten naisten papa-testaus ei ole yhtä vaikuttavaa, ei vielä tiedetä ja asiaa tulisi tutkia lisää.

 

  • Kohdunkaulasyövän ennaltaehkäisyssä on kriittistä, että seulontaikäiset naiset osallistuvat seulontaohjelmaan. Nuoret voivat pienentää riskiään käyttämällä kondomia ja lopettamalla tupakan polton, painottaa tutkija Petra Makkonen.

 

  • On myös tärkeää, että lapset ja nuoret saavat HPV-rokotteen. Kohdunkaulan syövän merkittävin taustatekijähän on ihmisen papilloomaviruksen eli HPV:n aiheuttama pitkittynyt infektio.

Tutkimuksessa selvitettiin sekä joukkotarkastusohjelmassa että sen ulkopuolella otettujen papa-testien vaikutusta kohdunkaulasyövän riskiin suomalaisilla alle 40-vuotiailla naisilla. Tutkimus perustui rekisteriaineistoihin. Tutkimuksessa vertailtiin papassa käyneiden naisten kohdunkaulan syövän riskiä niiden naisten riskiin, jotka eivät olleet käyneet papassa. Vertailua suoritettiin ikäryhmittäin sekä sen mukaan, olivatko naiset käyneet papassa seulontaohjelmassa, sen ulkopuolella vai molemmissa.

Linkki tutkimukseen:

Impact of organized and opportunistic Pap testing on the risk of cervical cancer in young women – A case-control study from Finland

 

Lisätietoja

Tutkija Petra Makkonen, 050 594 4347

Viestinnän asiantuntija Maarit Rautio 040 549 1003