Siirry suoraan sisältöön

Nuuskan ja nikotiinipussien sääntelyä ja sen toimeenpanoa parannettava

Nuorten nuuskan ja uusien voimakkaiden nikotiinipussien käyttö on huolestuttavasti lisääntynyt Suomessa. Nuuskaamisen yleistymiseen on vaikuttanut Suomen puutteellisen lainsäädännön sisältö ja toimeenpano sekä se, että nuuskaa valuu Ruotsista salakuljetuksen vuoksi Suomeen. Jopa myrkyllisiä määriä nikotiinia sisältävät nikotiinipussit ovat myös muodostuneet ongelmaksi.

Nordic Studies on Alcohol and Drugs -tiedelehdessä julkaistussa tutkimusartikkelissa analysoidaan, miten nuoria voitaisiin sääntelyn keinoin paremmin suojella nuuskalta ja nikotiinipusseilta.

”Jotta nuoria voitaisiin suojella nuuskalta ja nikotiinipusseilta, lainsäädäntöä olisi parannettava niin Suomessa, Ruotsissakin kuin EU-tasollakin. Myös säännösten noudattamista tulisi valvoa tehokkaammin,” toteaa artikkelin toinen kirjoittaja, Syöpäjärjestöjen ylilääkäri Eeva Ollila.

EU:ssa nuuskan myynti ja muu kulutukseen saattaminen on kielletty. Ruotsi sai kuitenkin Euroopan yhteisöön liittyessään poikkeusluvan nuuskan pitämiseksi markkinoillaan lupaamalla tehdä kaikkensa, ettei se leviä muiden EU-maiden markkinoille. Nuuskan sääntely jäi Ruotsin kansallisen lainsäädännön varaan.

Ruotsin kansallisessa lainsäädännössä nuuskan nikotiinipitoisuuksia tai makuaineita ei säännellä. Nuuskatuotteita on Ruotsissa kehitetty erityisesti nuoria kiinnostaviksi käyttämällä nuoria houkuttelevia makuaineita ja pakkauksia. Nuuskasta on myös tullut markkinoille erittäin korkean nikotiinipitoisuuden omaavia tuotteita.

Nuuskan myynti laivoilla on jatkunut EU:n korkeimman tuomioistuimen päätöksen vastaisesti

Nuuskaa tuodaan Suomeen Ruotsista pohjoisrajan kautta rajan tuntumassa olevista nuuskakaupoista sekä Ruotsin laivoilta. Nuuskaa salakuljetetaan Suomeen suuria määriä, koska valvonta on EU:n avoimilla sisärajoilla haasteellista. Lisäksi nuuskan leviämistä Suomessa on edistänyt korkea sallitun matkustajatuonnin määrä, mikä on 1000 grammaa vuorokaudessa. Omaan käyttöön tuodun nuuskan myynti tai muu edelleen levittäminen on kiellettyä, mutta sitä tapahtuu yleisesti.

Koska nuuskaa ei saa olla EU-maiden markkinoilla, on EU:n tuomioistuin todennut, että nuuskan myyminen ei ole sallittua Suomen lipun alla liikennöivillä laivoilla. Tästä huolimatta nuuskan myynti Suomeen rekisteröidyillä laivoilla on jatkunut.

Tutkimusartikkelissa todetaan, että Suomen tulisi sisäisessä lainsäädännössään rajoittaa voimakkaasti nuuskan laillista matkustajatuontia ja saattaa voimaan EU:n tuomioistuimen päätös, jonka mukaan nuuskaa ei saa myydä Suomen lipun alla liikennöivillä laivoilla.

Nikotiinipussien sääntely tulisi yhtenäistää EU:ssa

Artikkeli käsittelee myös viime aikoina markkinoita valloittaneiden nikotiinipussien sääntelyä. Nikotiinipussit ovat nuorille suunnattuja, makuaineita ja usein erittäin korkeita nikotiinipitoisuuksia sisältäviä nuuskankaltaisesti käytettäviä tuotteita.

Tällä hetkellä Suomi säätelee nikotiinipusseja lääkelaissa ja Viro tupakkalaissa. Tanskan uuteen tupakkalakiin ehdotetaan nikotiinipussien säätelyä. Ruotsissa nikotiinikorvaushoitotuotteet ovat lääkelain alaisia. Ruotsissa on tällä hetkellä käynnissä selvitys lääkelain ulkopuolelle jäävien nikotiinipussien sääntelyn tarpeesta.

Artikkelissa esitetään, että EU voisi käynnissä olevan tupakkalainsäädännön uudistamisen yhteydessä harmonisoida EU:n tasolla nuuskan kaltaisten tuotteiden, kuten nikotiinipussien sääntelyä.

Julkaisun tiedot: Marjut Salokannel & Eeva Ollila (2021) Snus and snus-like nicotine products moving across Nordic borders: Can laws protect young people? Nordic Studies on Alcohol and Drugs, DOI: 10.1177/1455072521995704, URL: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1455072521995704