Siirry suoraan sisältöön

Nuoret haluavat itse vaikuttaa tupakoinnin vastaiseen työhön

Nuoret haluavat itse päästä tekemään ja suunnittelemaan tupakoimattomuuteen tähtäävää terveyden edistämistyötä ja materiaaleja”, sanoivat tupakkavideotyöpajaan osallistuneet nuoret.  He totesivat pajatyöskentelyn antaneen tupakkatiedon lisäksi myös valmiuksia työelämätaitoihin ja videokuvaukseen.

Syöpäjärjestöjen tutkimus- ja kehittämishankkeessa, Tupakkatuotteet ja päihteet etsivässä nuorisotyössä ja nuorten työpajoilla, on tehty yhteistyötä etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajojen kanssa. Tupakkavideotyöpajan toiminta antaa eväitä myös kohdennetun nuorisotyön toiminnan kehittämiseen.

”Oli hyvä harjoitella aikataulutettua työtapaa ja työelämätaitoja: töiden ja projektien suunnitelmallisuutta, aikataulutusta. Stressinsietokykyä oli hyvä nähdä”,
nuoret kertovat.

Savuttomuuteen tähtäävät videot saivat hyvän vastaanoton

Tupakkavideotyöpajassa käytettiin visuaalisia ja digitaalisia menetelmiä nuorten taiteellisen ilmaisutavan vahvistamiseen. Nuoret suunnittelivat ja tekivät viisi videota tupakkatyön tueksi: Tee päätös tänään, Katkaise kierre, Wizard, Valitse elämä ja Pick your poison. Videoita ovat arvioineet kohdennetussa nuorisotyössä mukana olevat nuoret sekä työntekijät. Ne ovat katseltavissa Youtubessa Syöpäjärjestöjen kanavalla.

”Aikuislähtöinen toiminta ei välttämättä tavoita nuoria parhaalla mahdollisella tavalla. Nuoret tulee ottaa mukaan terveysviestinnän suunnitteluun nuorten maailman asiantuntijoina, ei vain kohteina”, toteaa hankkeen tutkijana toiminut Syöpäjärjestöjen erityisasiantuntija Anne Puuronen

Tupakkatuotteet ja päihteet etsivässä nuorisotyössä ja nuorten työpajoilla -kehittämishanketta koskeva tutkimusraportti ilmestyy Suomen Syöpäyhdistyksen ja Nuorisotutkimusverkoston yhteisjulkaisuna syksyllä 2016. Loppuraportissa tarkastellaan ehkäisevän tupakkatyön kehittämistä kohdennetussa nuorisotyössä.

Videot löytyvät osoitteesta: https://www.youtube.com/user/Syopajarjestot

Lisätietoja

Videotyöpajasta projektikoordinaattori Tuire Muona, tuire.muona@cancer.fi, puh. 050 435 2965

Kehittämishankkeesta ja tutkimuksesta Anne Puuronen, anne.puuronen@cancer.fi, puh. 050 463 6974

Tiedottaja Anu Kytölä, anu.kytola@cancer.fi, puh. 050 382 8968