Siirry suoraan sisältöön

Näytteenotto kotona tehostaa kohdunkaulan syövän seulontaa

Kohdunkaulan syövän seulontaohjelmaan osallistuu nykyisin alle 70 prosenttia kutsutuista. Kotinäytteillä olisi mahdollista lisätä seulontoihin osallistuvien määrää.

Tiedote 24.4.2015

Tutkija, lääketieteen lisensiaatti Anni Virtanen Suomen Syöpärekisterin Joukkotarkastusrekisteristä selvitti väitöstutkimuksessaan ensimmäistä kertaa Suomessa, miten kohdunkaulan syövän seulontaohjelmassa voitaisiin käyttää kotinäytteenottoa.

Virtasen väitöstutkimus osoittaa, että joukkotarkastuksiin saadaan osallistumaan yli 80 prosenttia seulontaikäisistä naisista, kun käytetään kutsuissa ennalta annettua näytteenottoaikaa, suositusten mukaista uusintakutsua ja tarvittaessa tarjotaan vielä mahdollisuutta ottaa itse seulontanäyte kotona.

Tällä hetkellä seulontaohjelman kutsukäytännöt vaihtelevat suuresti kuntien välillä. Jo nyt seulontasuositukset korostavat, että niille, jotka eivät ole osallistuneet seulontaan ensimmäisen kutsun jälkeen, pitäisi lähettää uusintakutsu. Yhtälailla kutsuttaessa pitäisi suosia ennalta varattua näytteenottoaikaa. Kaikki kunnat eivät kuitenkaan noudata suosituksia.

Sopii kolmanneksi kutsuksi

Virtasen väitöstutkimuksen ensimmäisessä osassa näytteenottoväline lähetettiin ensimmäisen kutsun jälkeen niille naisille, jotka eivät osallistuneet joukkotarkastukseen. Menetelmän tehoa verrattiin kirjalliseen uusintakutsuun.

Kotinäytteenottoon osallistui hieman enemmän naisia kuin joukkotarkastukseen uusintakutsulla. Osallistujamäärien ero jäi kuitenkin niin pieneksi, ettei se kata kotinäytteenoton korkeampia kustannuksia. Toisena kutsuna kirjallinen uusintakutsu on siis suositeltavampi kuin kotinäytteenotto.

Näytteenottoa kotona voidaan suositella vasta kolmanneksi kutsuksi niille, jotka eivät ole osallistuneet joukkotarkastukseen kahden kirjallisen kutsun jälkeen. Tällöin 21 prosenttia näytteenottovälineen saaneista osallistui seulontaan.

Kokonaisosallistuvuus nousi pelkällä uusintakutsulla 6–14 prosenttia ja uusintakutsun ja kotinäytteen yhdistelmällä 12–23 prosenttia. Samalla seulonnassa todettujen kohdunkaulan syövän esiasteiden määrä lisääntyi 25–33 prosenttia.

Kokemukset hyviä

Väitöstutkimuksessa selvisi, että kotinäytteenottoon osallistuneilla naisilla oli toimenpiteestä pääasiassa hyviä kokemuksia. Osallistujista yli 90 prosenttia piti näytteenottoa helppona ja yli 80 prosenttia myös luotettavana. Näytteenoton kotona koki epämukavaksi ainoastaan seitsemän prosenttia osallistujista.

Kohdunkaulan syövän seulontaohjelmaan kutsutaan 30–60-vuotiaat naiset, joissain kunnissa myös 25- ja/tai 65-vuotiaat. Joukkotarkastukseen osallistuu kaikista kohdunkaulansyövän seulontakutsun saaneista noin 70 prosenttia, mutta 25–35-vuotiaista kuitenkin vain 50–60 prosenttia.

Lisäksi väitöstutkimuksessa huomattiin, että ne naiset, joilla oli matalampi koulutustaso, jotka olivat naimattomia ja joiden äidinkieli oli muu kuin suomi tai ruotsi, osallistuivat harvemmin seulontoihin.

Taustaa

Kohdunkaulan syöpään sairastuu vuosittain noin 160 suomalaista. Seulonta on merkittävästi vähentänyt tapausten määrää. Seulonnassa todettujen syövän esiasteiden hoidolla voidaan estää arviolta neljä viidestä syöpätapauksesta. Seulontaohjelman tehokkuuteen vaikuttaa ohjelman peittävyyden sekä diagnostiikan ja hoidon laadun lisäksi ennen kaikkea hyvä osallistumisaktiivisuus.

Suomen Syöpärekisteri ylläpitää tietokantaa kaikista Suomessa vuodesta 1953 alkaen todetuista syöpätapauksista sekä lakisääteisistä kohdunkaulan syövän ja rintasyövän väestöseulonnoista. Suomen Syöpärekisteri on myös syöpätautien ja väestöseulonnan tilastollinen ja epidemiologinen tutkimuslaitos, joka tekee tiivistä kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä. Suomen Syöpärekisteri on osa Suomen Syöpäyhdistystä.

Lisätietoja

Anni Virtanen
Suomen Syöpärekisteri, tutkija
puh. 050 441 5099

Kirsi Hakala
Suomen Syöpäyhdistys, viestintäpäällikkö
puh. 050 441 8748

sähköposti: etunimi.sukunimi(at)cancer.fi