Siirry suoraan sisältöön

Näistä syistä suomalaiset sairastuvat syöpään

Uusi tutkimus arvioi elintapoihin liittyvien eri tekijöiden vaikutusta syöpien syntyyn.

Tupakka on suurin yksittäinen syövän riskitekijä suomalaisilla, selviää Suomen Syöpärekisterin, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Helsingin yliopiston yhteistyössä tekemästä tutkimuksesta.

Tutkimus selvitti eri elintapatekijöiden – tupakoinnin, ylipainon, alkoholin kulutuksen ja fyysisen aktiivisuuden – lisäksi myös koulutustaustan ja naisilla synnytyshistorian yhteyttä syöpään sairastumiseen yli neljän vuosikymmenen ajalta.

– Elintapoihin liittyvät eri riskitekijät selittivät 34 % miesten ja 24 % naisten uusista syövistä. Ylivoimaisesti suurimman osan syövistä on aiheuttanut tupakointi, 23 % miesten ja 8 % naisten syövistä. Hurjat lukemat johtuvat siitä, että tupakointi on ollut vallitseva pahe etenkin miesväestössä, Suomen Syöpärekisterin tutkimuspäällikkö Karri Seppä kertoo.

Tupakoinnin jälkeen merkittävimmät riskitekijät ovat ylipaino ja alkoholin käyttö.

– Yhdessä ylipaino ja alkoholin käyttö aiheuttivat joka kymmenennen syövän. Naisilla ylipainon ja alkoholin käytön vaikutus yhdessä jopa ylitti tupakoinnin merkityksen syöpään sairastumisessa, Seppä toteaa.

Lihavuusepidemia merkittävä kansanterveydellinen kysymys

Riskitekijöiden merkitys syöpään sairastumisessa paitsi vaihtelee maiden kesken, myös muuttuu ajan myötä. Vastaavaa syöpien riskitekijöiden syyosuuksia arvioivaa tutkimusta, joka perustuu pitkään rekisteriseurantaan, ei ole suomalaisaineistoilla aiemmin tehty. Mittavassa tutkimuksessa yhdistettiin 1970-luvulta lähtien väestökyselyissä kerätyt noin 250 000 suomalaisen elintapatiedot kansallisen syöpärekisterin keräämiin tietoihin heillä todetuista syövistä.

– Keskityimme tutkimuksessa riskitekijöihin, joista on olemassa vakuuttavaa näyttöä, että ne aiheuttavat syöpää. Tutkimuksemme lisäsi esimerkiksi näyttöä siitä, että tupakka aiheuttaa rintasyöpää ja eturauhassyövän riski on kohonnut alkoholia käyttävillä miehillä. Näistä tarvitaan vielä lisää tutkimusta, Seppä sanoo.

Tulevaisuudessa etenkin ylipainon ja lihavuuden ehkäiseminen tulee olemaan tärkeää syöpävaaran vähentämiseksi.

– Suomalaiset miehet ovat vähentäneet tupakointia merkittävästi viime vuosikymmeninä. Sen sijaan naisten alkoholin käyttö on yleistynyt. Miesten ja naisten ylipaino ja lihavuuskin ovat lisääntyneet, ja niiden osuuden syöpien aiheuttajana oletetaan myös edelleen kasvavan. Tämä on olennainen kansanterveydellinen kysymys ja tulee vaikuttamaan syöpätaakkaan entistä enemmän. Lihavuuskehitystä pitäisi pystyä muuttamaan, jotta voisimme tehokkaammin ehkäistä syöpiä tulevaisuudessa, toteaa Syöpärekisterin johtaja Janne Pitkäniemi.

– Syöpä on yksi keskeinen kansansairaus Suomessa. Muita merkittäviä somaattisen sairaustaakan aiheuttajia ovat sydän- ja verisuonitaudit, diabetes ja krooniset hengityselinsairaudet. Myös näitä sairauksia voidaan ehkäistä pitkälti samoilla elintapamuutoksilla kuin syöpää, lisää THL:n tutkimusprofessori Pekka Jousilahti.

Tutkimuksen tiedot:

Karri Seppä, Sanna Heikkinen, Heidi Ryynänen, Demetrius Albanes, Johan G Eriksson, Tommi Härkänen, Pekka Jousilahti, Paul Knekt, Seppo Koskinen, Satu Männistö, Ossi Rahkonen, Harri Rissanen, Nea Malila, Maarit Laaksonen, Janne Pitkäniemi; METCA Study Group: Every tenth malignant solid tumor attributed to overweight and alcohol consumption: A population-based cohort study. European Journal of Cancer 2024; 198: 113502.