Siirry suoraan sisältöön

Naiset kävivät rintasyöpäseulonnassa koronapandemiasta huolimatta

Ensimmäisen koronavuoden pandemiatorjuntatoimet näkyvät kuitenkin ikäryhmäkohtaisissa osallistumistiloissa.

Koronaviruspandemia näyttää vaikuttaneen rintasyöpäseulontaan odotettua vähemmän. Esimerkiksi seulontaan osallistumista pandemia nakersi varsin vähän, käy ilmi Suomen Syöpärekisterin juuri julkaisemasta rintasyöpäseulonnan vuosikatsauksesta.

Vuonna 2020 rintasyöpäseulontaan kutsutuista naisista 80,5 prosenttia osallistui seulontaan. Viime vuosina seulontaan on yleensä osallistunut 81–82 prosenttia kutsutuista. Vuonna 2019 osallistumisaktiivisuus oli 81,6 prosenttia, joten kokonaisuudessaan osallistuminen seulontaan laski ensimmäisenä koronavuotena vain reilun prosenttiyksikön edellisvuoteen verrattuna.

– Rintasyöpäseulontaan osallistuminen kyllä väheni kahteen aiempaan seulontavuoteen verrattuna maaliskuusta 2020 lähtien. Tuolloin Suomeen tuli laaja koronasulku ja syöpäseulonnat jäivät osassa kunnista tauolle. Eroa kuitenkin kurottiin umpeen kesästä 2020 lähtien, tilastotieteilijä Milla Lehtinen Suomen Syöpärekisteristä sanoo.

Osallistumiserot ikäryhmien välillä tasoittuivat

Osittain koronatoimet kuitenkin näkyvät ikäryhmäkohtaisissa rintasyöpäseulonnan osallistumistilastoissa.

Rintasyöpäseulontaan osallistuminen on yleensä ollut sitä aktiivisempaa, mitä vanhemmasta ikäryhmästä on ollut kyse. Koronapandemian puhjettua etenkin ikääntyneille annettiin suositus välttää kontakteja. Seulonnan vanhimmassa ikäryhmässä eli 65–69-vuotiailla osallistuminen vähenikin 2 prosenttiyksikköä edellisvuoteen verrattuna. Nuorimmassa ikäryhmässä eli 50–54-vuotiailla osallistuminen laski vain 0,4 prosenttiyksikköä.

– Osallistumisaktiivisuuden lasku oli suurinta nimenomaan vanhimmassa ikäryhmässä. Tätä voi selittää juuri ikääntyneisiin painottunut suositus välttää kontakteja, Lehtinen sanoo.

Seulontatilastojen perusteella vaikuttaa myös siltä, että osallistumisaktiivisuus ei ole ollut suoraan yhteydessä pandemian vakavuuteen. Alueittainen tarkastelu paljastaa, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, missä koronataudin ilmaantuvuus oli lähes koko ajan suurinta, osallistuminen laski vain 0,6 prosenttiyksikköä.

Seulontavuoden pidentäminen pelasti paljon

Koronaviruspandemian puhkeaminen ja terveydenhuollon resurssien ohjaaminen pandemiatoimiin vaikeutti syöpäseulontojen toteuttamista keväällä 2020. Suomen Syöpärekisterin tekemän selvityksen mukaan rintasyöpäseulonta keskeytettiin tuolloin väliaikaisesti ainakin 19 kunnassa. Osa kunnista puolestaan päätyi aloittamaan seulontaan kutsumisen vasta syksyllä.

Syöpärekisteri kehotti kuntia ja seulontatoimijoita lähettämään osallistumattomille naisille uusintakutsuja.

– Lisäksi Syöpärekisteri suositteli, että naisille annettaisiin mahdollisuus osallistua seulontaan kesään 2021 asti. Seulontavuoden pidentäminen seuraavaan kesään saakka auttoi vähentämään koronaviruspandemian vaikutusta osallistumiseen, seulontajohtaja Tytti Sarkeala toteaa.

Vaikka koronaviruspandemian vaikutukset näyttävät jääneen pelättyä pienemmiksi, aihe vaatii edelleen tarkempia selvittelyjä. Vaikutuksia on arvioitava laajemmin esimerkiksi seulontojen välissä havaittujen rintasyöpien suhteen, ja koska seulontaan osallistuttiin keskimääräistä myöhemmin aina kesään 2021 asti, mikä voi näkyä seulonnassa löydettyjen rintasyöpien levinneisyydessä.

Rintasyövän seulontaohjelman vuosikatsaukseen voi tutustua verkossa osoitteessa https://syoparekisteri.fi/raportit-ja-katsaukset/seulontojen-vuosikatsaukset/.

Faktoja rintasyöpäseulonnasta 2020

  • Rintasyövän seulontaohjelmassa lähetettiin vuonna 2020 kaikkiaan 362 000 kutsua.
  • Seulontaan osallistui 292 000 naista.
  • Rintasyöpiä ja rintasyövän esiasteita löytyi yhteensä 1 945 eli seitsemän tapausta tuhatta seulottua kohti.
  • Osallistuminen seulontaan oli muuta väestöä vähäisempää työelämän ulkopuolella olevilla, alimman koulutustason sekä äidinkieleltään muiden kuin kotimaisten kielten väestöryhmissä.

Lisätietoja:

Tilastotieteilijä Milla Lehtinen, puh. 050 410 8902, milla.lehtinen@cancer.fi

Seulontajohtaja Tytti Sarkeala, puh. 050 411 4238, tytti.sarkeala@cancer.fi

Viestinnän asiantuntija Nina Airisto, puh. 050 562 5760, nina.airisto@cancer.fi

Rintasyövän seulonnan vuosikatsaus löytyy Suomen Syöpärekisterin verkkosivuilta: https://syoparekisteri.fi/raportit-ja-katsaukset/seulontojen-vuosikatsaukset/