Siirry suoraan sisältöön

Miten käsitellä syöpään liittyviä asioita työpaikalla?

Kansallisten syöpäyhdistysten kattojärjestö European Cancer Leagues (ECL) on julkaissut työnantajille uuden käsikirjan, jossa kuvataan, kuinka esihenkilöt ja henkilöstöhallinto voivat parhaiten tukea syöpään sairastuneita työntekijöitään ja oikea-aikaista työhön paluuta.

Noin 1.6 miljoonaa työikäistä eurooppalaista saa syöpädiagnoosin vuosittain ja kehittyneiden syöpähoitojen ansiosta moni sairastunut pystyy palaamaan töihin – syövän kanssa tai sen jälkeen.  Suomessa kolmasosa sairastuneista on työikäisiä, mikä tarkoittaa vuosittain yli 10 000 henkilöä. Suurin osa sairastuneista palaa töihin vuoden sisällä diagnoosista, käy ilmi Suomen Syöpäpotilaat ry:n Syöpä ja työ -kyselyselvityksestä (2019).

Syöpään liittyy edelleen stigmatisointia työpaikoilla ja syöpä voidaan kokea tabuna. Miljoonia syöpään sairastuneita ja siitä selviytyneitä syrjitään työpaikoillaan ympäri Eurooppaa.

“Sairauslomani aikana minuun otettiin hyvin vähän yhteyttä työpaikaltani. Kun palasin työhön koin olevani sivuutettu ja syrjäytetty. Minulle annettiin uuden, huomattavasti aikaisempia vaatimattomamman, asiakassalkun hallinta. Tämä sai minut ajattelemaan suhdettani työpaikkaan ja aloitin eläkeneuvottelut.” Syöpään sairastunut

ECL: n potilastuen työryhmä (Patient Support Working Group, PSWG) motivoi käsikirjalla organisaatioiden johtoa, esihenkilöitä ja henkilöstöhallinnon ammattilaisia käsittelemään ja kohtaamaan työpaikalla esiintyvää syrjintää ja kehittämään erilaisia työhön palaamista tukevia käytäntöjä. Käsikirjassa on vinkkejä miten tukea sairastunutta työntekijää, miten olla yhteydessä työntekijään sairauspoissaolon aikana sekä miten suunnitella työhön paluuta. Kirjassa on myös työkaluja tilanteesiin, jolloin paluu työhön ei enää ole mahdollista.

Projektipäällikkö Emma Andersson Suomen Syöpäpotilaat ry:n Elossa ja osallisena, myös työelämässä! -hankkeesta on ollut mukana kirjoittamassa opasta. Hankkeen aikana on tuotettu tietoa sairastuneille ja ammattilaisille Syopajatyo.fi-sivustolla. Lisäksi hankkeessa on kehitetty esihenkilön tietopaketti sairastuneen työntekijän tukemiseen. Tietopaketti on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Hankkeessa on myös kertynyt yli 70 blogia Syöpä ja työ -yhtälön eri näkökulmista ja kirjoittajilta sekä Syöpä ja työ -podcastin jaksoja yhteistyössä kokemusasiantuntijoiden ja ammattilaisten kanssa. Blogeista ollaan julkaisemassa kirja loppuvuodesta 2020.

“Sairauslomalla ollessani työkaverit perustivat yhteisen OneForAll, and AllForOne -ryhmän WhatsAppiin.”
Syöpään sairastunut

Suuria vaikutuksia työhyvinvointiin ja talouteen

Työllä on suuri rooli yksilön identiteetille: työstä saa merkitystä, sosiaalisia kontakteja, tekemisen iloa ja taloudellista turvaa. Oikea-aikaisella tuella saavutetaan yhteiskunnallisia säästöjä ja ennaltaehkäistään työstä pois jäämisen henkisiä haittavaikutuksia. Siksi on erittäin tärkeää, että työnantajat panostavat erilaisiin toimenpiteisiin auttaakseen syövän kokeneita työntekijöitä palaamaan työhön.

Työnantajilla on edelleen virheellisiä käsityksiä syöpään sairastuneiden työkyvystä ja tuottavuudesta sekä heidän työssä jatkamiseensa liittyvistä kustannuksista. Sairastuneet työntekijät kärsivät väärinkäsityksistä ja he kokevat, ettei heillä ole hyvää vuorovaikutusta johdon ja henkilöstöhallinnon kanssa. Tällä hetkellä tunnetaan yli 200 syöpätyyppiä ja sairauden tai syöpähoitojen vaikutukset yksilön työ- tai toimintakykyyn vaihtelevat. Kaikilla syöpä ei vaikuta työkykyyn. Työnantajan on kuitenkin hyvä varautua siihen, että vaikka syöpä ei näkyisi ulospäin, voi kuntoutuminen viedä aikansa. Inhimillisen kohtaamisen merkitys ja tuki sairastuneelle lisäävät työmotivaatiota, työhyvinvointia ja yhteenkuuluvuuden tunnetta työyhteisössä.

Uuden käsikirjan tarkoituksena on vastata työnantajien tarpeisiin kaikkialla Euroopassa – suuryrityksistä pk-yrityksiin ja kansalaisjärjestöistä julkishallintoon – sekä tuoda esiin selviytymisen ja elämänlaadun kysymyksiä.

Vuodesta 2007 lähtien ECL:n potilastuen työryhmä on yhdistänyt syöpähoidon asiantuntijoita, jakanut tietoa ja tehnyt yhteistyötä käytäntöjen, oppaiden sekä tiedotusmateriaalien kehittämiseksi, tietoisuuden lisäämiseksi ja syövän hoidon laadun parantamiseksi Euroopassa.

Lisätietoa ja mediayhteydet:
Emma Andersson
Projektipäällikkö, Suomen Syöpäpotilaat ry
emma.andersson@syopapotilaat.fi
045 104 5836
Syopajatyo.fi

Anu Kytölä
Viestinnän asiantuntija
Syöpäjärjestöt
anu.kytola@cancer.fi
050 382 8968

How to Manage Cancer at Work -kirjan voi ladata täältä (englanniksi):
https://www.europeancancerleagues.org/wp-content/uploads/ECL_Cancer-at-Work_Handbook-for-Employers_2020_digital.pdf 
Esihenkilön tietopaketin voi ladata täältä: https://syopajatyo.fi/ammattilaisille/esihenkilon-tietopaketti/
Terveisiä työelämästä -blogisarjan kirjoitukset voi lukea osoitteessa https://syopajatyo.fi/ajankohtaista/blogi/terveisia-tyoelamasta/
Syöpä ja työ -podcastin jaksot osoitteessa https://syopajatyo.fi/suomen-syopapotilaat-ry/podcast-sarja/ (tai esim. Spotify)