Siirry suoraan sisältöön

Liikunta ja fyysinen työ vähentävät riskiä sairastua syöpään

Hyvässä fyysisessä kunnossa olevien miesten riski sairastua syöpään on tuoreen väitöstutkimuksen mukaan selkeästi pienempi kuin huonossa kunnossa olevien. Vastaavasti myös erittäin raskas fyysinen työ suojaa miehiä paksu- ja peräsuolen syöviltä. Enimmillään suojaava vaikutus on merkittävä.

Jorma Sormunen tutki lääketieteen tohtoritutkimuksessaan fyysisen aktiivisuuden ja kunnon vaikutuksia syöpäilmaantuvuuteen. Erityisesti tutkimuksessa selvitettiin miesten paksu- ja peräsuolen ja eturauhasen syöpien ilmaantuvuutta.

Kuva: Timo Viljanen

Hyvässä tai erinomaisessa kunnossa varusmiesaikana olleilla miehillä on tutkimuksen mukaan selvästi alentunut riski sairastua syöpään myöhemmällä iällä. Riskin alenema oli jopa 18 %. Normaalipainoisten, mutta huonossa kunnossa olleiden miesten riski sairastua mihin tahansa syöpään oli myös tilastollisesti merkitsevästi suurentunut, riskin nousu oli 18 % verrattuna normaalipainoisiin ja hyvässä kunnossa olleisiin miehiin. Huolestuttavinta oli se, että miehillä, jotka olivat huonon kunnon lisäksi ylipainoisia, riski sairastua syöpään nousi merkittäväksi.

Jorma Sormusen käyttämä tutkimusaineisto oli kattava, sillä mukana oli yli 30 000 vuonna 1958 syntynyttä suomalaista miestä ja 2400 huippu-urheilijaa. Vuonna 1958 syntyneiden miesten kohorttitukimusta varten kerättiin tietoja heidän varusmiespalvelunsa ajalta. Tämän jälkeen heille haettiin Syöpärekisterin tietoja hyväksi käyttäen syöpäilmaantuvuustiedot vuoden 2014 loppuun asti. ”Tutkimusryhmä on vielä suhteellisen nuorta, joten pidempi seuranta on tarpeen, jotta tuloksista voidaan tehdä tarkempia päätelmiä”, Sormunen muistuttaa.

Huippu-urheilijoilla ja raskaan työn tekijöillä syövät harvinaisempia

Suomalaisten huippu-urheilijoiden kohorttiin kuuluvien 2448 miehen syöpäilmaantuvuutta seurattiin vuodesta 1986 vuoteen 2010. Kokonaissyöpäilmaantuvuus oli huippu-urheilijoilla alhaisempi kuin perusväestöllä. Keskimatkanjuoksijoilla oli liki puolet alhaisempi syöpäilmaantuvuus verrattuna muuhun väestöön. Hyvin matala syöpäriski todettiin erityisesti pitkänmatkanjuoksijoilla ja hyppääjillä.

Väitöskirjassa tutkittiin myös yhteyttä työn fyysisen rasittavuuden ja paksu- ja peräsuolen sekä eturauhassyövän ilmaantuvuuden välillä. Miehillä, joilla oli työhön kuuluvaa fyysistä rasitusta, oli merkitsevästi pienempi riski sairastua syöpään kuin miehillä, joilla sitä ei ollut ollenkaan. Erityisen suuri suojavaikutus oli paksunsuolen alueella esiintyvissä syövissä. Paksusuolensyövän ilmaantuvuus ja vähäisemmässä määrin myös peräsuolisyövän ilmaantuvuus on matalin ammateissa, jotka ovat fyysisesti raskaimpia. ”Miehillä, jotka kuuluivat työn rasittavuudessa ylimpään kymmenykseen, todettiin paksunsuolen alueella liki 40 prosenttia vähemmän syöpiä kuin verrokkiryhmällä”, Sormunen tiivistää.

Jorma Sormunen muistuttaa, että tulokset ovat väestötasoisia eikä yksittäisen ihmisen sairastumiseen voida useinkaan osoittaa selkeää syytä. ”Yksittäisen ihmisen kohdalla on mahdoton sanoa, miten liikunta vaikuttaa syövän syntymiseen. Tutkimusten mukaan riittävän liikunnan, terveellisen ravinnon ja painonhallinnan avulla voidaan ehkäistä vähintään kolmannes yleisimmistä syövistä.

Jorma Sormusen väitös Physical Activity and Incidence of Cancer with Special Emphasis on Colorectal and Prostate Cancers in Men tarkastetaan 24.8. Tampereen yliopistossa. Vastaväittäjänä on professori Pekka Puska. Väitöksen ohjaajana toimii Syöpärekisterin tutkimusjohtaja professori Eero Pukkala. Väitöstyö on saanut rahoitusta Syöpäsäätiöltä.

Lisätietoja:
Jorma Sormunen