Siirry suoraan sisältöön

Lapsena sairastettu syöpä voi huolestuttaa, mutta ei lisää naisten halua keskeyttää raskauttaan

Naiset ovat usein huolissaan saamiensa syöpähoitojen vaikutuksesta omien lastensa terveyteen, minkä on pelätty lisäävän raskaudenkeskeyttämisen riskiä.

Lapsena syövän sairastaneilla naisilla on muita naisia pienempi todennäköisyys tulla raskaaksi, mutta raskauden alettua he eivät päädy aborttiin sen useammin kuin muutkaan, osoittaa Suomen Syöpärekisterin ja THL:n uusi tutkimus.

Cancer-tiedelehdessä julkaistussa tutkimuksessa raskaudenkeskeytysten osuus oli vain hieman korkeampi lapsuusiän syövän sairastaneiden naisten keskuudessa (24,5 %) kuin muussa väestössä (23 %). Ero hälveni, kun raskaudenkeskeytysten osuutta tarkasteltiin naisten iän, asuinpaikan ja raskauden toteamisvuoden mukaan jaoteltuna.

– Raskaudenkeskeytyksen todennäköisyys on samanlainen lapsuusiän syövästä selviytyneillä kuin muilla naisilla, eli he ovat ikätoveriensa lailla halukkaita ja valmiita vanhemmuuteen, tutkijalääkäri, LT Johanna Melin summaa.

Lapsuusiän syövästä toipuneet naiset ovat usein huolissaan aiemmin saamiensa syöpähoitojen vaikutuksista omien lastensa terveyteen, minkä on ajateltu lisäävän raskaudenkeskeyttämisen riskiä.

– Suomessa on kansallinen suositus, jonka mukaan kaikki lapsena tai nuorena syövän sairastaneet nuoret naiset tulisi lähettää sukukypsyyden saavuttamisen jälkeen gynekologin arvioon. Siinä on tarkoitus arvioida hedelmällisyyttä ja raskauden ehkäisyn tarvetta sekä alustavasti keskustella raskauden suunnittelusta. Tämä voi vaikuttaa positiivisesti syövästä toipuneiden aborttilukuihin.

Hedelmällisyyden säilyttäville toimille on tarve

Tutkimus vahvisti myös aiemmat tutkimustulokset, joiden mukaan raskauden todennäköisyys on lapsuusiän sairastaneilla naisilla pienempi. Tässä tutkimuksessa raskauden todennäköisyys oli heillä 28 prosenttia muita naisia alempi. Todennäköisyyteen vaikutti selvästi naisen ikä, sillä yli 34-vuotiailla syövästä selvinneillä se laski jyrkemmin.

– Tulokset korostavat sitä, että syöpädiagnoosin jälkeen hedelmällisyyden säilyttäville toimille on tarvetta.

Tutkimuksessa hyödynnettiin syöpä-, syntymä- ja raskaudenkeskeyttämisrekisterien tietoja. Mukana oli yli 1300 lapsuusiän syövästä selviytynyttä naista, joista raskaaksi tuli myöhemmin 420. Heistä hieman yli 100 päätyi raskaudenkeskeytykseen. Verrokkiryhmään kuului yli 6600 naista, joista reilut 2500 tulivat myöhemmin raskaaksi. Heistä raskaudenkeskeytykseen päätyi 576 naista.

Tutkimuksessa selvisi, että sosiaaliset syyt olivat lapsena syövän sairastaneilla naisilla yleisin peruste raskaudenkeskeytykseen. Lääketieteellisistä syistä tehdyt raskaudenkeskeytykset olivat harvinaisia. Tutkimuksessa lääketieteellinen syy käsitti sekä tilanteet, joissa raskaus on vaaraksi naiselle ja tämän terveydelle tai hänen kykynsä hoitaa lasta ovat rajoittuneet, että epäillyt ja varmistuneet sikiövauriot.

– Lääketieteellinen syy oli raskaudenkeskeytyksen perusteena vain kolmessa tapauksessa. Tutkimuksemme on myös linjassa aiempien tutkimusten kanssa, joiden mukaan synnynnäisten poikkeavuuksien riski lapsuusiän syövän sairastaneiden jälkikasvulla on samanlainen kuin muidenkin naisten lapsilla.

Lisätietoja:

Tutkijalääkäri Johanna Melin, johanna.melin@cancer.fi
Viestinnän asiantuntija Nina Airisto, puh. 050 562 5760, nina.airisto@cancer.fi
THL:n lisääntymistilastot: Tutkimusprofessori Mika Gissler, puh. 029 524 7279, mika.gissler@thl.fi

Julkaisun tiedot: Johanna Melin, Viivi Seppänen, Tiina Ylöstalo, Nea Malila, Janne Pitkäniemi, Mika Gissler, Laura Madanat-Harjuoja (2021) Risk of induced abortions in childhood cancer survivors, Cancer, DOI: 10.1002/cncr.33384