Siirry suoraan sisältöön

Lääkkeiden käyttöönottoa parannettava modernin, yhdenvertaisen ja kustannusvaikuttavan syövänhoidon varmistamiseksi

Syöpäjärjestöjen mielestä kustannusvaikuttavat uudet lääkkeet pitäisi saada nopeasti niille potilaille, jotka niistä hyötyvät. Lääkkeiden nykyinen käyttöönottoprosessi Suomessa ei takaa, että tämä tavoite toteutuu.

Syöpäjärjestöjen ylilääkäri Eeva Ollila sekä syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkärit Vesa Kataja ja Liisa Sailas ovat tutkineet uusien syöpälääkkeiden käyttöönottoa ja arvoa asiantuntijahaastattelujen avulla. Asiantuntijoiden näkemys on, että osa uusista syöpälääkkeistä on erittäin hyödyllisiä, ja ne voivat parantaa sellaisten potilaiden tilannetta, joille ei aiemmin ole ollut tehokasta hoitoa. Sen sijaan osa uusista lääkkeistä ei tuo välttämättä lisähyötyä aiempiin lääkkeisiin nähden. Silti kaikkien uusien syöpälääkkeiden hinnat ovat tyypillisesti hyvin korkeita.

– Yksi asiantuntijoiden esiin nostama huoli on se, että uudet lääkkeet voivat saada myyntiluvan niin vähäisellä näytöllä, että on vaikea arvioida, millaista lisähyötyä niistä on jo käytössä oleviin lääkkeisin verrattuna, kertoo Syöpäjärjestöjen ylilääkäri Eeva Ollila.

Sairaanhoitopiirien erilaiset lääkevalikoimat eriarvoistavat potilaita

Vuodesta 2017 alkaen lääkkeitä on voitu ottaa käyttöön hallitun käyttöönoton sopimuksilla. Suurin osa avohoidon syöpälääkkeiden korvauspäätöksistä sisältää tällaisen sopimuksen, jossa julkisen listahinnan alennus on salainen. Sopimukset ovat nopeuttaneet lääkkeiden käyttöönottoa avohoidossa. Myös sairaalalääkkeissä hallitun käyttöönoton sopimukset ovat yleistyneet. Hintojen salaisuus asettaa lääkeyhtiöt ja lääkkeiden hankkijat neuvotteluosapuolina eriarvoiseen asemaan, kun ostaja ei tiedä, millaisia alennusprosentteja muut ovat saaneet. Lisäksi terveydenhuollon priorisointi ja lääkkeiden kustannusvaikuttavuuden arviointi hankaloituvat salaisten hintojen vuoksi.

Suomessa avohoidon lääkkeiden ja sairaalalääkkeiden arviointi- ja käyttöönottoprosessit ovat erilaisia. Järjestelmä on pirstaleinen ja aliresursoitu. Vaikka sairaanhoitopiirien yhteisiä hankintoja on lisätty, sairaanhoitopiirit voivat hankkia lääkkeitä myös itsenäisesti ja oman arvionsa perusteella. Tämä aiheuttaa eriarvoisuutta, kun eri sairaanhoitopiireissä voi olla käytössä eri lääkkeet.

– Tällainen tilanne syntyy helposti, kun lääkkeen markkinoija tekee sopimuksen yhden sairaanhoitopiirin kanssa. Tieto leviää nopeasti, ja potilaat saattavat lähteä hakemaan lääkehoitoa sieltä, missä sitä on jo saatavilla, kun oma hoitovastuussa oleva yksikkö ei sitä tarjoa. Tilanne on kaikkien kannalta ikävä eikä anna hyvää kuvaa hoidon yhdenvertaisuudesta ja tasalaatuisuudesta Suomessa, toteaa Kaiku Healthin lääketieteellinen johtaja Vesa Kataja.

Kansalliseen arviointiin tarvitaan paremmat resurssit

– Potilasnäkökulmasta olisi tärkeää varmistaa, että kukin potilas saa ne lääkkeet, joista on hyötyä juuri hänen tilanteessaan. Hyvän hoidon ja potilaiden yhdenvertaisuuden kannalta tulisi päästä tilanteeseen, jossa meillä on ajantasaiset suositukset käyvästä hoidosta ja samanlaisessa tilanteessa olevia potilaita voidaan hoitaa samalla tavoin ja samoilla lääkkeillä riippumatta heidän asuinpaikoistaan, painottaa SiunSoten syöpäkeskuksen ylilääkäri Liisa Sailas.

– Jotta nämä tavoitteet voivat toteutua, lääkkeiden kansallisen arvioinnin, korvattavuuspäätösten ja kansallisten hankintojen tulee toimia moitteetta. Hyvän syövänhoidon toteuttamiseksi on varmistettava, että lääkkeiden arviointi- ja käyttöönottoprosesseihin osallistuvien Fimean, palveluvalikoimaneuvoston ja lääkkeiden hintalautakunnan resurssit ovat riittävät ja että uudet markkinoille tulevat lääkkeet arvioidaan kattavasti, Ollila selittää.

– Syövänhoidon ja syöpäpotilaiden kannalta on erittäin hienoa, että jatkuvasti kehitetään uusia syöpälääkkeitä. Ne voivat pelastaa ihmishenkiä ja tuoda lisää elinvuosia. Nyt pitäisi vain varmistaa uusien lääkkeiden kustannusvaikuttavuus ja se, että kalliita lääkkeitä annetaan juuri niille potilaille, jotka niistä hyötyvät, korostaa Syöpäjärjestöjen pääsihteeri Juha Pekka Turunen.

 

Lisätiedot:

Eeva Ollila, ylilääkäri, Syöpäjärjestöt, eeva.ollila@cancer.fi, 050 590 4935

Vesa Kataja, lääketieteellinen johtaja, Kaiku Health, vesa.kataja@elekta.com

Liisa Sailas, ylilääkäri, SiunSoten syöpäkeskus, liisa.sailas@siunsote.fi

Sini Terävä, yhteiskuntasuhdepäällikkö, Syöpäjärjestöt, sini.terava@cancer.fi, 050 513 5083

 

Eeva Ollilan, Vesa Katajan ja Liisa Sailaksen artikkeli ”A David and Goliath set-up” – a qualitative study of the challenges of ensuring the introduction of costeffective new cancer medicines in Finland   on ilmestynyt Journal of Pharmaceutical Policy and Practice -lehdessä (linkki artikkeliin https://rdcu.be/cUAdn)