Siirry suoraan sisältöön

Kansallinen syöpästrategia kirjattava hallitusohjelmaan

Syöpämäärät jatkavat kasvuaan nopealla tahdilla. Vuonna 2035 Suomessa ennustetaan olevan 46 000 uutta syöpätapausta, ja elämänsä aikana jopa 40 % suomalaisista arvioidaan sairastuvan syöpään.

– Syöpä on suomalaisten toisiksi yleisin kuolinsyy. Samaan aikaan yhä useampi paranee syövästä. Suomessa on nyt ensimmäistä kertaa elossa yli 300 000 ihmistä, jotka ovat joskus sairastaneet syövän. Jatkossa nousee yhä keskeisemmiksi kysymyksiksi, miten hoidamme kaikki uudet syöpäpotilaat yhdenvertaisesti ja miten varmistamme, että syövästä selvinneiden elämänlaatu ja toimintakyky ovat mahdollisimman hyvät, korostaa Syöpäjärjestöjen pääsihteeri Juha Pekka Turunen.

Syöpäjärjestöt ja suuri joukko muita syövän parissa toimivia tahoja pitää yhtenä keskeisenä ratkaisuna näihin polttaviin kysymyksiin kansallisen syöpästrategian laatimista.

– Kansallinen syöpästrategia olisi eräänlainen sateenvarjo, jonka alle koottaisiin kaikki syövän kannalta olennaisimmat kysymykset: syöpäseulontojen kehittäminen, diagnostiikka ja varhainen hoitoonpääsy, yhdenvertaiset hoitokäytännöt, potilaiden kuntoutumisen tuki ja psykososiaalinen tuki sekä syöpätutkimus. Strategialla luotaisiin yhteiset linjaukset siitä, miten näitä teemoja tulevina vuosina kehitetään, selittää Turunen.

Myös syövän ehkäisyyn tulee panostaa tulevina vuosina ja sen tulisi olla joko osa syöpästrategiaa tai laajempaa tarttumattomien sairauksien ohjelmaa.

– Tarvitsemme syöpästrategian nyt. Syöpästrategia on välttämätön, jotta saamme pitkäjänteiset suunnitelmat käytäntöön ja pystymme turvaamaan syöpätutkimuksen tulevaisuuden Suomessa, toteaa FICAN-tutkijaprofessori Juha Klefström.

Päättäjät tukevat syöpästrategiaa

Kansallinen syöpästrategia ei ole uusi keksintö. Maailman terveysjärjestö WHO on jo pitkään suositellut syöpästrategian laatimista. Sellainen löytyy valtaosasta Euroopan maita, mm. Ruotsista, Norjasta, Saksasta ja Ranskasta. Myös EU on hyväksynyt eurooppalaisen syöväntorjuntasuunnitelman vuonna 2021. Kansallinen syöpästrategia olisi hyvä keino toimeenpanna kansallisella tasolla eurooppalaista syöväntorjuntasuunnitelmaa.

Syöpästrategian tarpeellisuudesta keskusteltiin tänään SuomiAreenassa. Syöpästrategian tarpeellisuutta korostivat niin asiantuntijat kuin päättäjät. Kysyttäessä, lukeeko kansallinen syöpästrategia tulevassa hallitusohjelmassa, Kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho lupasi vahtia asian toteutumista, mikäli neuvotteluihin osallistuu, ja Vihreiden kansanedustaja Mirka Soinikoski painotti, että strategialle olisi hyvin painavat syyt. Laiho muistutti, että strategialla voitaisiin vahvistaa yhdenvertaisuutta ja jopa vähentää kustannuksia. Soinikosken mukaan syöpästrategia toisi vaikuttavuutta koko sote-uudistukseen.

– Kansallinen syöpästrategia on tärkeä saada kirjattua seuraavaan hallitusohjelmaan. Syöpästrategian tavoitteena on vähentää syöpätapauksia ja syöpäkuolemia sekä parantaa syöpään sairastuneiden elämänlaatua. Uskomme monen suomalaisen jakavan ajatuksemme: nämä ovat tärkeitä asioita, joita tulee edistää ensi hallituskaudella, painottavat Syöpäjärjestöjen pääsihteeri Juha Pekka Turunen ja FICAN-tutkimusprofessori Juha Klefström.

 

Syöpäjärjestöt ja Helsingin yliopisto järjestivät SuomiAreenassa 13.7. keskustelutilaisuuden otsikolla Kansallisen syöpästrategian aika on nyt! Tilaisuutta tukivat AstraZeneca Oy, MSD Finland Oy ja Roche Oy. Tilaisuuden tallenne löytyy osoitteesta: https://www.mtv.fi/sarja/suomiareena-10003190/kansallinen-syopastrategia-1624132.

 

Lisätiedot:

Juha Pekka Turunen, pääsihteeri, Syöpäjärjestöt, juhapekka.turunen@cancer.fi, puh. 050 511 3757

Juha Klefström, FICAN-tutkijaprofessori, Suomen Syöpäinstituutin Säätiö, HUS ja Helsingin yliopisto, juha.klefstrom@helsinki.fi, puh. 044 377 3876

Sini Terävä, yhteiskuntasuhteiden päällikkö, Syöpäjärjestöt, sini.terava@cancer.fi, 050 513 5083