Siirry suoraan sisältöön

Kaksostutkimus selvitti syöpien perinnöllisen riskin

Tiedote 7.1.2016

Tutkijat ovat saaneet uutta merkittävää tietoa perintötekijöiden merkityksestä syöpäalttiuteen seuraamalla yli 200 000 Pohjoismaissa asuvaa kaksosta vuosikymmenien ajan. Tulokset osoittivat, että henkilön riski sairastua mihin tahansa syöpään on keskimääräistä suurempi, jos hänen kaksossisaruksellaan on todettu jokin syöpä. Sisaruksen sairastumisen todettiin lisäävän erityisesti melanooman, eturauhas-, kives-, rinta-, munasarja- ja kohtusyövän riskiä.

Tutkimuksen tulokset julkaistiin 5. tammikuuta 2016 arvostetussa tiedelehdessä JAMA:ssa (Journal of the American Medical Association).

Tutkimus perustui Suomessa, Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa asuvien kaksosten seuraamiseen keskimäärin yli kolmen vuosikymmenen ajan. Tutkimusryhmä arvioi, että joka kolmas (32 %) tutkimukseen osallistuneista kaksosista sairastuu syöpään elinaikanaan eli heidän sairastumisriskinsä on sama kuin muullakin väestöllä. Syöpään sairastuneen kaksosen kaksossisaruksen riski sairastua syöpään oli tätä suurempi, epäidenttisellä kaksossisaruksella 37 % ja identtisellä 46 %.

Identtiset kaksoset ovat perintötekijöidensä osalta täysin samankaltaisia, kun taas epäidenttiset kaksoset jakavat perimästään puolet eli saman verran kuin sisarukset yleensäkin.

”Yksilöt eroavat sairastumisriskiltään niin syöpätautien kuin muidenkin sairauksien osalta. Kaksostutkimusten avulla, erityisesti identtisten ja epäidenttisten kaksosten sairastumisriskiä vertaamalla, pystytään arvioimaan perintötekijöiden osuus sairastumisriskiin”, selittää tutkimusta johtanut professori Jaakko Kaprio Helsingin yliopistosta.­­

Tutkimuksessa perintötekijöiden suhteellinen merkitys oli suurin melanooman, eturauhassyövän ja leukemian osalta.  Tutkituista syöpätyypeistä sisaruksen sairastuminen vaikutti eniten riskiin sairastua kivessyöpään, melanooman ja eturauhassyöpään.

”Haluamme korostaa, että perintötekijöiden suuri merkitys syövän synnyssä ei tarkoita sitä, etteikö syöpäriskiä voisi terveillä elintavoilla pienentää aivan olennaisesti. Monen syövän kohdalla osa kaksosparien samankaltaisuudesta voi johtua siitä, että kaksosilla on samankaltaiset elämäntavat”, sanoo professori Eero Pukkala Suomen Syöpärekisteristä.

”Osa riskiä lisäävistä perintötekijöistä on syövälle altistavia geenimuutoksia, mutta osa taas vaikuttaa epäsuorasti, esimerkiksi lihavuudelle tai tupakoinnille altistamalla. Perintötekijät voivat myös selittää sitä, miten elimistö reagoi erilaisiin ulkoisiin tekijöihin kuten alkoholiin tai ruokaan.”

Tutkimus tehtiin yhteistyössä useiden eri pohjoismaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten sekä Harvardin yliopiston kanssa. Suomessa mukana oli tutkijoita Helsingin ja Tampereen yliopistoista sekä Suomen Syöpärekisteristä.

 

Linkki alkuperäiseen tutkimukseen(avautuu uudessa ikkunassa)