Siirry suoraan sisältöön

Joka viides nainen jättää menemättä rintasyöpäseulontaan

Suomen Syöpärekisterin vuositilaston mukaan rintasyövän seulontaan osallistui 82 prosenttia kutsutuista ja kohdunkaulasyövän seulontaan 70 prosenttia kutsutuista. Moni nainen siis jättää seulonnan väliin, vaikka seulontojen hyödyt ovat tutkimusten mukaan selkeät. Syöpäseulontoihin osallistumisessa on suuria alueellisia eroja.

Suomessa kunnat järjestävät maksutta kohdunkaulasyövän ja rintasyövän seulontoja tietyn ikäisille naisille. Seulonnoilla eli joukkotarkastuksilla pyritään löytämään syöpä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jolloin syövän hoitaminen on huomattavasti helpompaa. Suomen Syöpärekisterin kokoamat vuoden 2017 seulontatilastot paljastavat, että moni nainen jättää seulonnan kuitenkin väliin.

”Seulontaan osallistumisessa on suuria alueellisia eroja, siksi on tärkeää selvittää ne syyt, miksi osa naisista ei osallistu seulontoihin. Matalat osallistumismäärät voivat lisätä väestön terveyseroja ja näin ollen syihin puuttuminen olisi tärkeää myös eriarvoisuuden vähentämisen kannalta”, toteaa Syöpärekisterin seulontajohtaja Tytti Sarkeala.

Rintasyövän seulonnassa käyvät laiskimmin helsinkiläiset

Vuonna 2017 rintasyövän seulontaan kutsuttiin 375 000 naista ja seulontoihin osallistui 82 % kutsutuista. ”Osallistuminen on hieman heikentynyt edellisvuodesta. Tunnollisimmin seulontoihin osallistuttiin Ahvenanmaalla, jossa seulontoihin osallistui 88 prosenttia kutsutuista. Heikoin osallistumisosuus oli jälleen Helsingissä, jossa vain 73 prosenttia kutsutuista osallistui seulontaan”, tutkija Milla Lehtinen toteaa.

Mammografiaan osallistuneista naisista noin kolme prosenttia sai kutsun jatkotutkimuksiin ja heistä noin neljännes sai edelleen lähetteen erikoissairaanhoitoon. Lähetteen saaneista valtaosa (80 %) sai rintasyöpädiagnoosin. Rintasyöpiä todettiin seulontaohjelmassa vajaa 2 000, joka on noin 40 prosenttia Suomen kaikista vuoden aikana havaituista rintasyövistä.

Nuorista naisista vain puolet osallistui kohdunkaulasyövän seulontaan

Vuonna 2017 kohdunkaulasyövän seulontaan kutsuttiin 315 000 naista, joista 70 prosenttia osallistui seulontaan. Valtakunnallinen osallistumisosuus pysyi samana edelliseen vuoteen verrattuna. Heikointa osallistuminen oli kaikkein nuorimmissa ikäryhmissä. Etenkin 25-vuotiailla osallistuminen on edelleen heikentynyt aikaisemmista vuosista ja oli nyt vain noin 53 prosenttia. Valtioneuvoston seulonta-asetuksen mukaisesti seulontaan kutsutaan 30–60-vuotiaat naiset viiden vuoden välein, mutta osa kunnista kutsuu seulontaan myös 25 ja/tai 65-vuotiaat.

Sairaanhoitopiireistä korkein osallistumisosuus oli Etelä-Pohjanmaalla (79 %) ja matalin Pohjois-Savossa (58 %). Myös Itä-Savossa, Ahvenmaalla, Varsinais-Suomessa, Etelä-Savossa ja Vaasassa osallistumisprosentti ylitti 75:den.

Osallistuneista naisista noin viidellä prosentilla todettiin seurantaa vaativa tulos. Lähetteen jatkotutkimuksiin sai noin prosentti osallistuneista ja 0,4 prosentilla todettiin hoidettava esiastemuutos tai syöpä. Eniten seulonnoissa havaittiin poikkeavia tuloksia Pirkanmaan ja Keski-Suomen sairaanhoitopiireissä. Tämä johtunee HPV-seulonnasta, joka on näillä alueilla edelleen yleistynyt. HPV-testi on perinteistä papakoetta herkempi havaitsemaan esiastemuutoksia. Kaiken kaikkiaan jatkotutkimuslähetteet ja seurantanäytesuositukset ovat HPV-testauksen yhteydessä yleisempiä, kuin papaseulonnassa.

Lisätietoja:

Tutkija Maiju Pankakoski, puh. 050 439 3057, etunimi.sukunimi@cancer.fi
Tutkija Milla Lehtinen, puh. 050 410 8902, etunimi.sukunimi@cancer.fi

Seulontatilastot: https://syoparekisteri.fi/tilastot/seulontatilastot/