Siirry suoraan sisältöön

IARC:in tuore raportti tuo pontta Suomen suolistosyövän seulontaohjelman aloitukseen

Kansainvälisen syöväntutkimuslaitoksen (IARC) tuoreen raportin tulokset tukevat Suomen suunnitelmaa uuden suolistosyövän seulontaohjelman käynnistämisestä. Yhteenvetoraportin mukaan ulosteen veritestiin perustuva seulonta vähentää merkittävästi kuolleisuutta suolistosyöpään ja sen haitat ovat hyötyihin nähden marginaalisia.

Suolistosyöpä on maailmanlaajuisesti miesten kolmanneksi yleisin ja naisten toiseksi yleisin syöpä. Suomessa suolistosyöpään sairastuu vuosittain noin 3200 ja kuolee noin 1200 henkilöä. Suolistosyöpäkuolleisuutta voidaan vähentää seulonnan ja elämäntapamuutosten avulla.

New England Journal of Medicinessa julkaistu IARC:in raportti arvioi nykyisten maailmalla käytettyjen suolistosyövän seulontamenetelmien kuolleisuusvaikutuksia sekä hyötyjen ja haittojen suhdetta. Raportti koski neljää menetelmää; kahta ulosteen veritestiä ja kahta tähystysmenetelmää.*

Kaikkien arvioitujen menetelmien todettiin vähentävän kuolleisuutta suolistosyöpään. Ulostetesteistä immunokemiallinen veritesti (FIT) löysi guajakkipohjaista testiä (gFOBT) paremmin sekä suolistosyövän esiasteita eli adenoomia että suolistosyöpiä, ja vähensi kuolleisuutta suolistosyöpään 10-40 %.

Suomi suunnittelemassa uutta seulontaohjelmaa – EU-suosittaa

Suomessa oli käynnissä gFOBT-veritestiin perustuva suolistosyövän seulonta vuosina 2004-2016. Vaiheittain laajenneeseen seulontaohjelmaan kutsuttiin noin neljännes 60-69-vuotiaista miehistä ja naisista. Suomesta ja kansainvälisistä tutkimuksista saatujen tulosten pohjalta Suomen Syöpärekisteri, Sosiaali- ja terveysministeriö ja kliiniset asiantuntijat suunnittelevat uutta, FIT-testiin perustuvaa seulontaa.

  • Suomi on ollut edelläkävijä rintasyövän ja kohdunkaulan syövän seulonnassa, ja suolistosyövän seulonnoissakin olemme aloittaneet väestölähtöisen seulonnan ensimmäisten joukossa. Seulonta on kuitenkin nyt tauolla ja uusi ohjelma pitää saada käyntiin mahdollisimman nopeasti, toteaa Suomen Syöpärekisterin seulontajohtaja Tytti Sarkeala.
  • Käytettävissä olevien nykymenetelmien arviointi on tärkeä pohja vaikuttavan seulontaohjelman luomiselle ja kuolleisuuden vähentämiselle. Seulonnat ovat tehokas keino ehkäistä syöpää tai syöpäkuolemia.
  • EU suosittaa suolistosyövän seulontaa. Suolistosyövän seulontaohjelmia on 2000-luvulla käynnistetty lähes kaikissa EU-maissa.

Suolistosyövän seulonnan tavoitteena on vähentää kuolleisuutta paksu- ja peräsuolen syöpiin. Seulonnan avulla nämä suolistosyövät voidaan löytää varhaisvaiheessa. Syövän toteaminen varhaisvaiheessa parantaa sen ennustetta ja voi myös lyhentää hoitoaikoja ja vähentää vaativien hoitojen tarvetta.

Valtaosa IARC:n raportin käsittämistä tutkimuksista oli tehty maissa, joiden tulotaso oli korkea tai verrattain korkea. Näissä maissa suolistosyövän ilmaantuvuus on suuri ja terveydenhuolto toimivaa. Ulosteen veritestiin perustuvan seulonnan tulokset koottiin kahdesta satunnaistetusta tutkimuksesta, kahdesta kohorttitutkimuksesta ja yhdestä tapaus-verrokkitutkimuksesta.

Ulosteen veritestin haitat olivat raportin mukaan vähäisiä ja rajoittuvat seulonnan aiheuttamiin psykologisiin haittoihin, jotka ovat useimmiten lieviä ja ohimeneviä.

Suomen Syöpärekisteri on Suomen Syöpäyhdistyksen tutkimuslaitos, jonka tutkimuksen pohjalta on aloitettu Suomessa kohdunkaulansyövän joukkoseulonnat vuonna 1963 (ns. Papa-seulonta) ja mammografiaseulonnat vuonna 1987.

*Yksityiskohtainen selvitys julkaistaan myöhemmin tänä vuonna (IARC Handbooks of Cancer prevention, Volume 17).

Raportti luettavissa: The IARC perspective on Colorectal Cancer Screening, NEJM, 2018, Lauby-Secretan ym. (IARC working group, 23 asiantuntijaa)  http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsr1714643

Lisätiedot:

Seulontajohtaja Tytti Sarkeala, 050 411 4238