Siirry suoraan sisältöön

HPV-seulonnalla samanlainen suoja kohdunkaulasyöpää vastaan kuin papaseulonnalla

Suomalaistutkimus selvitti HPV-testiin pohjautuvan seulonnan vaikutusta kohdunkaulasyövän ilmaantuvuuteen ja kuolleisuuteen. Tulokset poikkeavat aiemmista HPV-testiin perustuvan seulonnan vaikuttavuusarvioinneista.

HPV-seulonnalla ja perinteisemmällä papaseulonnalla on samanlainen suoja kohdunkaulasyöpää vastaan, Suomen Syöpärekisterin tutkimus osoittaa.

– Seurasimme yli 236 000:tta joko HPV- tai papaseulontaan satunnaistettua henkilöä keskimäärin 15 vuotta. HPV-testiin perustuvassa tutkimushaarassa löytyi 139 syöpää ja papakokeeseen perustuvassa 129 syöpää. Tilastollisten analyysien perusteella seulontamenetelmillä oli samanlainen vaikutus syöpäilmaantuvuuteen, tutkija Maija Vahteristo Suomen Syöpärekisteristä kertoo.

– Myös kuolleisuus kohdunkaulasyöpään oli hyvin samankaltainen ryhmien välillä. Seurannan aikana havaitsimme 32 kohdunkaulasyövästä johtuvaa kuolemaa sekä HPV- että papaseulontahaarassa.

Laadukas papaseulontaohjelma taustalla

Syöpärekisterin tutkimuksen tulokset eroavat muissa maissa tehtyjen satunnaistettujen tutkimusten tuloksista.

– Vuonna 2014 julkaistussa tutkimuksessa, jossa yhdistettiin neljän eurooppalaisen satunnaistetun tutkimuksen tulokset, nähtiin, että HPV-testi tarjoaa paremman suojan kohdunkaulasyöpää vastaan kuin papakoe.

– Varmistimme erilaisten herkkyysanalyysien avulla, että aiemmista poikkeavat tuloksemme eivät johdu esimerkiksi siitä, että Suomessa on paljon seulontaohjelman ulkopuolista testausta.

Todennäköisesti suomalaistutkimuksen tuloksiin vaikuttaa se, että Suomessa on ollut pitkään jatkunut, laadukas papaseulontaohjelma. Lisäksi Suomessa on paljon seulontaohjelman ulkopuolista testausta. Nämä yhdessä ovat johtaneet hyvin matalaan kohdunkaulasyövän ilmaantuvuuteen.

–Suomessa on yksi maailman matalimmista kohdunkaulasyövän ilmaantuvuuksista. Syöpiä on hyvin vähän erityisesti seulontaan osallistuvilla. Seulontamenetelmää kehittämällä voi olla siis vaikea enää parantaa kohdunkaulasyövän seulonnan vaikuttavuutta meidän tilanteessamme – suuri osa seulontaikäisten syövistä havaitaan niillä, jotka eivät osallistu ollenkaan seulontaan.

Hyötyjä ja haittoja punnittava

Vaikka parempaa vaikuttavuutta HPV-seulonnalla ei tässä tutkimuksessa havaittu, HPV-testauksella on paljon muita hyviä puolia, joita papatestauksella ei ole, Vahteristo muistuttaa.

– HPV-testi on helpommin tulkittavissa ja se myös mahdollistaa omanäytteenoton. Omanäytteenotolla on mahdollista saavuttaa henkilöitä, jotka eivät muuten osallistuisi seulontaan. Kun HPV-rokotteen saaneet tulevat seulontaikään, HPV-testaus on heille parempi vaihtoehto.

– Toisaalta HPV-seulonnalla voi olla myös haittoja. Ilman hyvää jatkotutkimusmenetelmää se aiheuttaa ylidiagnostiikkaa, joka kuormittaa sekä terveydenhuoltoa että seulottavia yksilöitä. Esimerkiksi Suomessa on tällä hetkellä suuri kolposkopiakuorma HPV-seulonnan vuoksi. Tutkimuksemme osoittaa, että kohdunkaulasyövän seulonnan hyötyjä ja haittoja pitää arvioida säännöllisesti jatkossakin, kuten me teemmekin.