Siirry suoraan sisältöön

Vaalitavoitteet: Hoitoonpääsy ja laadukas hoito varmistettava kaikille

Suomen Syöpäyhdistyksen eduskunta- ja maakuntavaalitavoitteet:

Suomen Syöpäyhdistyksen kärkitavoitteena tulevissa eduskunta- ja maakuntavaaleissa on vahvistaa ihmisten yhdenvertaisuutta hoitoonpääsyssä ja hoidoissa, varmistaa syövänhoidon laatu sekä ehkäistä syöpään sairastumista.

– Suomalainen syövänhoito on huippuluokkaa ja Suomi on kahdeksan kärkimaan joukossa syövästä selviytymisessä. Kuitenkin sekä syöpään sairastumisessa että syövästä selviytymisessä on sosioekonomisia ja alueellisia eroja. Niistä on päästävä eroon, linjaa pääsihteeri Sakari Karjalainen.

– Avainasemassa yhdenvertaisuuden lisäämisessä on perusterveydenhuollon vahvistaminen. Syöpäpotilaiden elossaoloennusteen kannalta on keskeistä, että syöpä havaitaan ja hoidot päästään aloittamaan varhaisessa vaiheessa. Tavoitteenamme on, että yleislääkärille pääsee kolmessa päivässä. Myöskään asiakasmaksut eivät saa muodostaa estettä hoitoon hakeutumiselle tai hoidoille, Karjalainen jatkaa.

Alueellisten erojen vähentämisen kannalta keskeistä on laatia syövän toteamiseen, jatkotutkimuksiin ohjaukseen ja syövänhoitoon yhtenäiset hoitopolut ja sitovat aikarajat. Myös kansallisella syöpäsuunnitelmalla voitaisiin vahvistaa yhtenäisiä käytäntöjä koko maassa. Varhaista toteamista taas tukee toimiva seulontajärjestelmä. Kohdunkaulan syövän ja rintasyövän seulontaohjelmia tulee laajentaa ja suolistosyövän seulontaohjelma käynnistää uudelleen.

– Syöpä on vakava, huolta ja kysymyksiä herättävä sairaus. Korkealaatuisen hoidon lisäksi tarvitaan potilaan kohtaamista ja tukea. Syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen tulee tarjota psykososiaalista tukea koko hoitopolun ajan. Potilaan on päästävä keskustelemaan sairaudestaan ja eri hoitovaihtoehtojen mahdollisista seurauksista ammattilaisen kanssa. Potilas ei ole vain hoitojen kohde vaan hänen osallisuuttaan on vahvistettava, Karjalainen muistuttaa.

Verotuksella pontta syövänehkäisyyn

Syöpä on yksi suomalaisista kansansairauksista. Joka kolmas suomalainen sairastuu syöpään elämänsä aikana. Kuitenkin jopa 40 % syövistä olisi ehkäistävissä elintapavalinnoilla. Avainasemassa on tupakoinnin ja alkoholin kulutuksen vähentäminen, terveellinen ravitsemus sekä liikkumisen lisääminen.

– Syöpiä voidaan vähentää samoilla keinoilla kuin muitakin kansansairauksiamme. Terveysperusteinen verouudistus olisi yksi ratkaisu sairauksien ehkäisyssä. Epäterveellisen ruuan ja päihteiden verotusta kiristämällä ja terveellisen ruuan verotusta keventämällä voidaan vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen ja sitä kautta riskiin sairastua syöpään, kertoo Karjalainen.

Keskeistä on myös päätösten ihmisvaikutusten arviointi. Kaikilla päätöksenteon tasoilla tehdään ihmisten terveyteen ja ihmisryhmien välisiin terveyseroihin vaikuttavia päätöksiä. Vaikutukset on tehtävä näkyviksi. Ihmisten terveys ja hyvinvointi on nostettava päätöksenteon keskiöön.

Suomen Syöpäyhdistyksen eduskunta- ja maakuntavaalitavoitteet sisältävät seuraavat teemat:

Hyvä elämä ilman syöpää

1. Terveys ja hyvinvointi päätöksenteon keskiöön

2. Tukea terveellisiin elintapoihin

3. Järjestöjen toimintamahdollisuuksien vahvistaminen

 

Hyvä elämä syövästä huolimatta

1. Ihmisten yhdenvertaisuus hoitoonpääsyssä ja hoidoissa

2. Syövänhoidon laadukkuus ja potilaiden osallisuus varmistettava

3. Monipuolista tukea syöpäpotilaille ja läheisille

4. Työelämä ja syöpä

5. Tutkimuksella ja kehittämistyöllä laadukkainta syövänhoitoa

Tutustu tavoitteisiin kokonaisuudessaan täältä

Lisätiedot:

Sakari Karjalainen
pääsihteeri
Suomen Syöpäyhdistys ry
040 0818910
sakari.karjalainen@cancer.fi

Sini Terävä
vaikuttajaviestinnän asiantuntija
Suomen Syöpäyhdistys ry
050 5135083
sini.terava@cancer.fi

www.syöpäjärjestöt.fi
www.kaikkisyövästä.fi
www.ilmansyöpää.fi