Siirry suoraan sisältöön

”Kohdunkaulasyövän seulonta ulotettava 65-vuotiaisiin”

Syöpäjärjestöjen tuoreen tutkimuksen mukaan Suomessa olisi hyödyllistä kutsua kohdunkaulasyövän seulontaan kaikki 65-vuotiaat naiset. Seulontojen ulottaminen 65-vuotiaisiin on Helsingissä pienentänyt yli 65-vuotiaiden kohdunkaulasyöpäkuolleisuutta lähes puolella.

Kohdunkaulasyöpä on yli 65-vuotiailla harvinaisempi kuin nuoremmilla naisilla, mutta se on yleensä vakavampi ja johtaa useammin kuolemaan. Tilastojen mukaan kohdunkaulasyövästä johtuva kuolleisuus on suurinta juuri yli 65-vuotiailla naisilla.

Tällä hetkellä kohdunkaulasyövän seulontaan kutsutaan Suomessa kaikki 30–60 –vuotiaat naiset viiden vuoden välein. Joissakin kunnissa seulonnat on ulotettu koskemaan myös 25 ja/tai 65-vuotiaita. Seulontatestinä käytetään Papa- tai HPV-testiä.

”Nyt tehdyn tutkimuksen mukaan Suomessa on järkevää kutsua seulontaan kaikki naiset ainakin vielä 65-vuotiaana. Myös osa yli 65-vuotiaista todennäköisesti hyötyisi seulonnan jatkamisesta vielä seulontaohjelman yleisen lopettamisiän jälkeen. Jatkaminen voisi olla järkevää esimerkiksi seulontaan epäsäännöllisesti osallistuneilla tai aiemmin poikkeavia tuloksia saaneilla naisilla”, Suomen Syöpärekisterin tutkija Maiju Pankakoski tähdentää.

65-vuotiaiden seulonta vähentää kuolleisuutta

Tällä hetkellä vain osa 65-vuotiaista suomalaisista naisista saa kutsun seulontaan. Helsinki on yksi harvoista kunnista, jossa 65-vuotiaat ovat olleet mukana seulontaohjelmassa jo vuosia. Tuoreen tutkimuksen tulosten mukaan seulonnan jatkaminen 65 ikävuoteen saakka on Helsingissä ollut vaikuttavaa: Seulontaan kutsutuilla oli lähes 50 prosenttia pienempi kohdunkaulasyöpäkuolleisuus 65 ikävuoden jälkeen verrattuna niihin, joille ei ole tarjottu mahdollisuutta osallistua seulontaan. Kohdunkaulasyövän seulonnan on jo aiemmissa tutkimuksissa todettu toimivan paremmin vanhemmilla, kuin nuoremmilla naisilla.

Tutkimuksessa tarkasteltiin helsinkiläisiä seulontaan kutsuttuja naisia 24 vuoden ajan ja verrattiin heidän kohdunkaulasyövästä johtuvaa kuolleisuuttaan sellaiseen väestöön, joka ei ollut saanut kutsua. Vertailussa otettiin huomioon alueiden väliset erot syöpäriskissä.

Lisätietoja:

Tutkija Maiju Pankakoski, puh. 050 439 3057, Maiju.pankakoski@cancer.fi

Effectiveness of cervical cancer screening at age 65 — a register-based cohort study

Lisää tietoa kohdunkaulasyövän seulonnasta