Siirry suoraan sisältöön

EU-hanke etsii vastausta syöpäpotilaiden eriarvoisuuteen

Tiedote 8.2.2016

Euroopan syöpäpotilaiden asemassa on suuria eroja, joihin parhaillaan etsitään ratkaisuja laajassa Cancon-yhteistyöhankkeessa. Suomessa pitäisi kohentaa etenkin psykososiaalista selviytymistä.

Suomi osallistuu Euroopan komission Cancon-yhteistoimintahankkeeseen (joint action), jonka tavoitteena on löytää EU:n jäsenvaltioille syöväntorjuntaan terveyspoliittisia ratkaisuja. Cancon tulee sanoista cancer control, syöväntorjunta. Mukana on 65 organisaatiota 25 Euroopan maasta, joista 23 kuuluu Euroopan unioniin.

Euroopassa on tarve vähentää syöpähoitojen ja varhaisdiagnostiikan eriarvoisuutta. Päämääränä on seulontojen ja hoitojen nykyistä parempi laatu, syöpäpotilaiden ja syövän kokeneiden hyvä elämänlaatu ja oireenmukaisen hoidon kehittäminen.

Suomesta Cancon-hankkeessa mukana on Suomen Syöpäyhdistys, joka vastaa seulontojen kehittämisestä, koko hankkeen viestinnästä ja on lisäksi mukana kuntoutumisen kehittämisessä. Yhteistoiminnan rahoitusvastuu (6 milj. euroa) on jaettu osanottajien ja Euroopan komission kesken. Cancon alkoi helmikuussa 2014 ja jatkuu helmikuuhun 2017.

Seminaari pohtii Canconin etenemistä

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Syöpäyhdistyksen yhteinen kansallinen kokous arvioi hankkeen etenemistä:

”Parhaillaan valmistellaan päätöksenteon tueksi lyhyitä linjauksia keskeisistä ydinviesteistä. Canconin tärkein tulos, laatuopas valmistuu syksyllä. Oppaan suositusten avulla vähennetään syöpäkuolleisuutta jäsenmaissa”, kertoo Syöpäyhdistyksen pääsihteeri Sakari Karjalainen.

Potilaille nykyistä enemmän tukea

Cancon korostaa syöpähoitojen kokonaisvaltaisuutta. Sen mukaan esimerkiksi potilaan seurannalle ja kuntoutukselle on hyvä laatia suunnitelma. Psykososiaalinen kuntoutus ennaltaehkäisee syöpäpotilaiden ongelmia ja parantaa arjessa selviytymistä.

”Suomessa pitäisi lisätä syöpäpotilaiden psykososiaalista tukea. Syöpäjärjestöt järjestää potilaille ja heidän läheisilleen sopeutumisvalmennuskursseja. Ne auttavat elämään hyvää elämää syövästä huolimatta”, sanoo Syöpäyhdistyksen ylilääkäri Riikka Huovinen.

Sopeutumisvalmennuskurssit sisältävät mm. asiantuntijaluentoja, keskusteluja, ryhmätyöskentelyä, vertaistukea, liikuntaa ja virkistystoimintaa. Kursseja on vuosittain 150, joista suurin osa on Kelan rahoittamia, ja noin 50 kurssia on järjestetty RAY:n avustuksella.

Kurssit ovat vain yksi kuntoutuksen ja psykososiaalisen tuen muoto. Kursseja järjestetään 25 eri paikkakunnalla.

Lisätietoja: