Siirry suoraan sisältöön

Ei ”syöpäepidemiaa” suomalaisilla alle 50-vuotiailla

BMJ Oncology on julkaissut artikkelin, jonka mukaan alle 50-vuotiaiden uusien syöpien lukumäärät olisivat maailmanlaajuisesti kasvaneet 80 prosenttia. Suomen Syöpärekisteri haluaa selventää mediassakin noteerattua tutkimusta Suomen osalta.

Eri ikäryhmien syöpiä tarkastellessa on hyvä muistaa, että Suomen ja muiden Pohjoismaiden väestöt eroavat ikärakenteeltaan merkittävästi koko maailman väestöstä.

Syöpätaakkaa voidaan tarkastella laskemalla uusien syöpien ja syöpäkuolemien määriä sekä suhteuttamalla ne väestöön, jolloin saadaan syöpäilmaantuvuus ja syöpäkuolleisuus. Suomessa alle 50-vuotiailla todettiin vuonna 1990 uusia syöpiä yhteensä 2 496 kappaletta. Vuonna 2019 ikäryhmän uusien syöpien määrä oli 2 870. Alle 50-vuotiailla todettujen uusien syöpien määrä kasvoi tänä aikana Suomessa 15 prosenttia, mikä on merkittävästi vähemmän kuin BMJ Oncologyn artikkelissa arvioitu 80 prosenttia.

Syöpäilmaantuvuus kasvaa, mutta syöpäkuolleisuus laskussa
Syöpärekisterin tiedoista käy ilmi, että vuonna 1990 alle 50-vuotiaiden syöpäilmaantuvuus oli naisilla 90 tapausta sataatuhatta kohti ja miehillä 54 tapausta sataatuhatta kohti. Vuonna 2019 vastaavat ilmaantuvuudet olivat naisilla 115 tapausta sataatuhatta kohti ja miehillä 67 tapausta sataatuhatta kohti.

– Syöpäilmaantuvuuden vuosittainen kasvu on 2000-luvulla ollut alle 50-vuotiailla suomalaisnaisilla alle prosentin, suomalaismiehillä hieman yli, Suomen Syöpärekisterin johtaja Janne Pitkäniemi kertoo.

Vuonna 1990 alle 50-vuotiaiden syöpäkuolleisuus oli naisilla 22.5 kuolemaa sataatuhatta kohti ja miehillä 18.5 kuolemaa 100 000 henkilöä kohti. Vuonna 2019 vastaavasti kuolleisuus oli naisilla 12.6 kuolemaa sataatuhatta kohti ja miehillä 11.3 kuolemaa sataatuhatta kohti.

– Tämän ikäryhmän syöpäkuolemat ovat lukumäärällisesti lähes puolittuneet. Syöpäkuolleisuus on laskenut keskimäärin kahden prosentin vuosivauhtia vuodesta 2001 vuoteen 2020.

Väestön ikääntyminen näkyy syöpätaakan tunnusluvuissa Pitkäniemi rauhoitteleekin, että syöpätaakan tunnusluvuista voidaan päätellä, että Suomessa ei ole alle 50-vuotiaiden ”syöpäepidemiaa”.

– Alle 50-vuotiaiden syöpien ilmaantuvuuden kasvussa on kyse kiinnostavasta epidemiologisesta havainnosta, jonka syitä tulee selvittää. Tämän ikäryhmän tarkastelu yhtenä kategoriana on kuitenkin ongelmallista. Esimerkiksi alle 40-vuotiailla tyypillisimmät syövät ovat eri syöpiä kuin mihin 40–49-vuotiaat sairastuvat. Alle 40-vuotiailla syöpäilmaantuvuudessa ei yleisesti ole todettu muutosta, mutta esimerkiksi harvinaisen kivessyövän ilmaantuvuus alle 40-vuotiailla kasvaa.

Pohjoismaiden syöpärekisterit ovat jo aiemmin kommentoineet BMJ Oncologyn artikkelia ja sen tulkintoja lehdelle lähettämässään kirjeessä. Siksi on hyvä selventää tilannetta tarkemmin Suomenkin osalta: tärkein syy syöpien lukumäärän lisääntymiseen on se, että ihmiset elävät vanhemmiksi kuin ennen ja syöpäriski lisääntyy iän myötä.

– Samalla kun uusien syöpien määrä ja syöpäilmaantuvuus ovat kasvaneet, syöpäkuolemien määrä ja syöpäkuolleisuus ovat selvästi laskeneet. Syöpäkuolleisuuden lasku on hyvä asia. Tulevaisuuden osalta on hyvä muistaa, että väestön ikääntymisen myötä syöpien määrän on ennustettu kasvavan erityisesti 75-vuotiailla ja sitä vanhemmilla.

Lisätietoja:

Syöpärekisterin johtaja Janne Pitkäniemi, puh. 050 372 3335, janne.pitkaniemi@cancer.fi

Viestinnän asiantuntija Nina Airisto, puh. 050 562 5760, nina.airisto@cancer.fi

Katsausartikkeli Malila N: Nuorten aikuisten syöpien epidemiologia Suomessa, Lääkärilehti https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/katsausartikkeli/nuorten-aikuisten-syopien-epidemiologia-suomessa/?public=430a162297a1c0c158e6760971c4e98d&utm_source=facebook

BMJ Oncologyn artikkeli: Zhao J, Xu L, Sun J, et al: Global trends in incidence, death, burden and risk factors of early-onset cancer from 1990 to 2019, BMJ Oncology 2023;2:e000049. doi: 10.1136/bmjonc-2023-000049