Siirry suoraan sisältöön

Alkoholi lisää riskiä sairastua syöpään

Alkoholi aiheuttaa noin 6% suomalaisten tautitaakasta, mukaan lukien vuosittain noin 1200 syöpää. Alkoholi onkin yksi merkittävimmistä elintapoihin liittyvistä syöpäriskeistä.

Syövän riski lisääntyy suhteessa eliniän aikana juotuun alkoholimäärään. Syövän kannalta ei ole kuitenkaan olemassa turvallista määrää: jo yhden päivittäisen annoksen, eli esimerkiksi 12 cl viinilasillisen juominen lisää rintasyövän riskiä 10 prosentilla. Koska suurin osa suomalaisista on kohtuukäyttäjiä, alkoholinkäytön lisääntyminen tässä kohtuukäyttäjien ryhmässä lisää määrällisesti eniten syöpiä.

Kansalaiset saattavat kokea, ettei alkoholin saatavuudella ja hinnalla ole vaikutusta juuri heidän omaan kulutukseensa. Tutkimusten mukaan saatavuus ja hinta vaikuttavat ratkaisevasti alkoholin kulutukseen väestötasolla. Myös alkoholimainonta lisää kulutusta. Maailman terveysjärjestö (WHO) ja Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD) suosittelevat näiden keinojen käyttöä. Kaikkein tehokkainta on sekä hillitä saatavuutta, verottaa alkoholia ja kieltää alkoholin mainostaminen.

 

  • Vaikka yksilöt viime kädessä päättävät juovatko he alkoholia vai eivät, alkoholin saatavuuden lisääminen lisää kulutusta. Tämä on kansanterveyden kannalta haitallista, sillä alkoholi lisää alkoholisairauksien lisäksi muun muassa syöpiä, sydän- ja verisuonitauteja, diabetesta ja mielenterveysongelmia. Mikäli esimerkiksi päivittäistavarakaupoissa sallittaisiin aiempaa vahvempien alkoholijuomien myynti, osa ihmisistä siirtyisi käyttämään näitä vahvempia juomia, mikä lisäisi alkoholialtistusta merkittävästi, toteaa terveyden edistämisen ylilääkäri Eeva Ollila.

Jo yksi annos päivässä suurentaa riskiä

Alkoholi lisää syöpäriskiä usealla eri mekanismilla. Alkoholinkäyttö suurentaa suu- ja kurkkusyövän, kurkunpään ja ruokatorven syövän sekä maksasyövän, rintasyövän ja suolistosyövän riskiä. Määrällisesti eniten alkoholi aiheuttaa rintasyöpiä ja suolistosyöpiä, koska ne ovat yleisimpiä syöpiä.

Suomalaiset 15 vuotta täyttäneet juovat tällä hetkellä 10,8 litraa alkoholia vuodessa. Pohjoismaisessa vertailussa suomalaiset juovat tanskalaisten jälkeen eniten.

Tupakka ja alkoholi merkittävimpiä syöpäriskejä

Arvioiden mukaan elämäntapamuutoksilla kuten tupakoinnin ja alkoholin käytön lopettamisella voitaisiin välttää 45 prosenttia miesten ja 40 prosenttia naisten syövistä.

Koska tärkeimmät syövän riskitekijät ovat myös muiden tarttumattomien sairauksien riskitekijöitä, niin syövän ehkäisyn kannalta tärkeät elämäntapamuutokset vähentävät myös sairastumista sydän- ja verisuonitauteihin, aivoverenkierron häiriöihin, diabetekseen ja ahtauttaviin keuhkosairauksiin.

Suomen Syöpärekisterin uudessa tutkimuksessa ennustettiin riskitekijöiden pohjalta uusien syöpätapausten määriä tulevaisuudessa hyödyntäen THL:n suomalaisia väestöpohjaisia seuranta-aineistoja. Tulosten mukaan tupakointi on edelleen ja myös tulee olemaan merkittävin syövän riskitekijä.  mutta ylipainon ja alkoholin merkitys syöpäriskiä lisäävinä tekijöinä suurenee tulevaisuudessa. Suomen Syöpärekisterin tutkimuksen mukaan saamalla Suomi savuttomaksi vuoteen 2028 mennessä ehkäistäisiin 12 700 uutta keuhkosyöpätapausta seuraavan 20 vuoden aikana. Poistamalla ylipainoisuus ehkäistäisiin 4 000 suolistosyöpä- ja 4 900 eturauhassyöpätapausta seuraavan 20 vuoden aikana. Jos vastaavasti alkoholinkäyttö loppuisi, vältettäisiin 3 000 miesten suolistosyöpää ja 3 000 naisten rintasyöpää.

Naisten suolistosyövässä alkoholin vaikutus ei tässä tutkimuksessa näkynyt.

  • On epäselvää, miksi alkoholin käyttö ei näy naisten suolistosyöpään sairastuvuudessa. Miesten vähäisempi folaatin saanti voisi olla selittävä tekijä, koska suomalaiset miehet saavat ravinnosta vähemmän folaattia kuin naiset ja vähäinen folaatin saanti on useissa tutkimuksissa ollut yhteydessä korkeampiin alkoholi-suolistosyöpä riskisuhteisiin, pohtii tutkija Sanna Heikkinen.

Tässä tutkimuksessa ei näkynyt selvästi rintasyöpään sairastumisen lisääntyminen ylipainoisilla, vaikka ylipaino on useissa tutkimuksissa osoitettu olevan rintasyövän riskitekijä.

  • Rintasyöpäriskiin vaikuttavat monet tekijät, kuten ylipaino, ensisynnytysikä, synnytysten määrä, alkoholin käyttö ja hormonikorvaushoito, kertoo erikoistutkija Karri Seppä.

 

  • Tässä tutkimuksessa ei huomioitu muita tekijöitä, joten saattaa olla, että ylipainoisilla oli muita suojaavia tekijöitä, kuten aikaisempia ja useampia synnytyksiä.

 

  • Syövän riskitekijät ovat moninaisia ja useiden syöpien riskiin vaikuttavat lukuisat eri elintapoihin liittyvät tekijät. On haastavaa erottaa kuinka suuri osa syöpäriskistä johtuu ylipainosta ja kuinka suuri osa esimerkiksi alkoholin käytöstä tai vähäisestä liikunnasta. Tutkimus riskitekijöistä jatkuu Suomen Syöpärekisterissä ja tuottaa tarkempaa tietoa lähivuosina, kertoo Sanna Heikkinen.

Suomen Syöpäyhdistyksen ja sen tutkimuslaitoksen Suomen Syöpärekisterin asiantuntijat olivat mukana tekemässä Lääkäriseura Duodecimin julkaiseman Lääketieteellisen Aikakauskirja Duodecimin syövän ehkäisyä käsittelevää teemanumeroa. Syövän ehkäisyn teemanumero 21/2017 on osa Aikakauskirja Duodecimin Terve 100-vuotias –sarjaa ja siinä käsitellään syövän ehkäisyä niin yksilön kuin yhteiskunnan ja kansanterveydenkin näkökulmasta.

Tutustu lehden teemanumeroon verkossa: www.duodecimlehti.fi