Siirry suoraan sisältöön

Potilaille turvattava heidän tarvitsemansa syöpälääkkeet

Syöpälääkkeiden yhdenvertainen saatavuus kaikille potilaille on varmistettava. Näin sanovat yhteisessä kannanotossa useat Euroopan johtavat syöpäjärjestöt. Suomen Syöpäyhdistys on yksi allekirjoittajista.

Kannanotto, joka julkaistaan osana Euroopan syöpäviikkoa, vaatii lääketeollisuutta kantaman oman vastuunsa siitä, että uusiin ja tehokkaisiin syöpälääkkeisiin on varaa.

Euroopan syöpäjärjestöjen kannanotossa todetaan mm:

”Sairaalat tai lääkärit joutuvat tekemään päätöksiä hoidoista, jotka voivat olla kalliita joko yhteiskunnalle tai potilaalle itselleen. Uhkana on, että hoitopäätös tehdään sillä perusteella, onko siihen varaa. Epätietoisuus hoitojen saatavuudesta voi aiheuttaa erityistä huolta, jos potilas on juuri saanut syöpädiagnoosin.”

Monissa Euroopan maissa ikääntyminen kasvattaa syöpäpotilaiden määrää. Suomessa 1970-luvun alussa syöpädiagnosiin sai vuosittain noin 11 000 ihmistä, 1990-luvun alussa noin 18 000 ja vuonna 2014 syöpädiagnooseja oli 32 300 (Suomen Syöpärekisteri 2016).

Tehostuneiden hoitojen ansiosta potilaat selviytyvät syövästään entistä useammin. Samaan aikaan uudet syöpälääkkeet ovat entistä kalliimpia.

Syöpäjärjestöt vaativat:

”Lääkkeiden hintojen tulee olla yhteiskunnallisesti kestäviä ja niiden pitäisi olla suhteessa niiden vaatimaan tutkimus- ja kehittämispanostukseen  realistisia. Niillä pitäisi olla selkeä hoidollinen hyöty.”

Yksi ratkaisumalli hintojen kustannuksiin on suosia rinnakkaislääkkeitä ja biosilimaareja. Biologinen kaltaislääke eli biosimilaari on biologinen lääke, joka on kehitetty samankaltaiseksi ja vertailukelpoiseksi alkuperäisen biologisen lääkkeen kanssa.

Lääkkeillä, jotka ovat kalliita, pitää olla myös selkeä hyöty. Markkinoille tulee nyt myös lääkkeitä, jotka ei tuo yleensä suurta lisäarvoa vaan ovat lähes samanlaisia kuin alkuperäiset.

Euroopan syöpäjärjestöt (European Cancer Leagues, ECL) ja kansalliset järjestöt ovat perustaneet vaikuttamishankkeen. Hankkeen ensimmäisenä puheenjohtajamaa on Hollannin syöpäyhdistys.

Lisätietoja:
Syöpälääkkeet
Riikka Huovinen, Syöpäjärjestöjen ylilääkäri, puh. 050 300 5509, riikka.huovinen@cancer.fi

ECL-hanke
Sakari Karjalainen,  Syöpäjärjestöjen pääsihteeri ja  ECL:n puheenjohtajana, puh. 0400 818 910, sakari.karjalainen@cancer.fi

Anu Kytölä, tiedottaja puh. 050 382 8968, anu.kytola@cancer.fi

Syöpäyhdistysten kannanotto: Kannanotto2016ECL 2

www.europeancancerleagues.org

www.kaikkisyovasta.fi