Siirry suoraan sisältöön

Urheiluseurojen on tuettava nuorten nikotiinitonta elämäntapaa – tähän on helppoja ratkaisuja

Elina Hartikainen

Elina Hartikainen

Terveyskäyttäytyminen muotoutuu arjen ympäristöissä kuten urheiluseuroissa. Siksi seuroilla on merkittävä rooli nuorten nikotiinittomuuden edistämisessä. Vaikka seuroissa panostetaankin harrastajien kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, silti monilta urheiluseuroilta puuttuvat selkeät pelisäännöt päihteiden käytöstä. Tähän on tärkeä saada muutos.

Miksi lasten ja nuorten urheilu- ja harrasteympäristöihin ei sovelleta samanlaisia sääntöjä kuin kouluympäristöön? Siellä tupakkalaki kieltää tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön kaikilta alueella liikkuvilta, niin lapsilta kuin aikuisilta.

Säännöllisesti urheiluseuroissa liikkuu noin joka toinen 9–15-vuotias. (Liitu-raportti 2022). Lasten ja nuorten osallistuminen seura- tai harrastetoimintaan näyttää itsessään suojelevan päihteiden käytöltä.  Kuitenkin nikotiinituotteiden kokonaiskulutus, erityisesti uusien tuotteiden kohdalla, on kasvussa.

Nuuska on käytetyin nikotiinituote urheiluympäristössä. Sen sisältämä nikotiini on huomattava terveysriski. Nikotiini supistaa verisuonia, nostaa sydämen sykettä ja verenpainetta. Terveyshaittojen lisäksi muutokset heikentävät suorituskykyä ja  palautumista. Kyky keskittyä suoritukseen voi heiketä vierotusoireiden takia.

Huomioimalla arkisia asioita seurat voivat ehkäistä nuuskan ja nikotiinituotteiden käyttöä: Onko seuratoiminnassa nuuskankäyttö hyväksyttävä tapa rentoutua tai valmistautua suoritukseen? Saavatko kentän laidalla seisovat vanhemmat tai valmentajat nuuskata? Miten nuuskan haitoista puhutaan? Ympäristön vaikutus korostuu lasten ja nuorten käyttäytymisessä. Valintoja ohjaavat itsenäisen harkinnan sijaan usein aikuisia enemmän ryhmäpaine ja siihen liittyvät normit. Aikuisten ja vertaisten esimerkki vaikuttavaa asenteiden ja tottumusten muodostumiseen.

Suomen Syöpäyhdistys, Olympiakomitea ja EHYT ry ovat kehittäneet Nuuskaton urheilu -toimintamallin. Malli sisältää maksuttomia työkaluja seuratoimijoille ja valmentajille nikotiinittomuuden edistämiseksi. Mallin käyttöönottaneissa seuroissa on tehty selkeät säännöt, nuuskasta ja sen haitoista puhutaan avoimesti ja se otetaan puheeksi mikäli käyttöä havaitaan.

Urheiluseurojen lisäksi nikotiinittomuuden edistämisessä keskeisessä asemassa ovat kunnat, hyvinvointialueet ja lainsäätäjät. Tuoreessa STM:n tupakka- ja nikotiinipoliittisessa julkaisussa ehdotetaan ulkotupakointikieltojen laajentamista urheilukentille ja -areenoille.  Työryhmä ehdottaa myös liikunta- sekä nuorisolain perusteella myönnettävien avustusten kriteereiksi sitoutumisen tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön ehkäisemiseen. Samanlaisia kriteerejä hyödynnetään jo muutamien kuntien urheiluseurojen avustuskriteereissä.

Pakko ja säännöt ovat hyvä motivaattori, mutta on yhtä tärkeää – ja usein tehokkaampaa – että seuratoimijoilla on oma halu ja motivaatio edistää asiaa. Yhteistyössä seuratoimijoiden, järjestöjen sekä kuntien ja hyvinvointialueiden kanssa voimme rakentaa lapsille ja nuorille ympäristöjä, joissa heidän on mahdollista tehdä terveyttä ja hyvinvointia tukevia valintoja.

 

Lähteet:

Tutkija suosittaa: ennaltaehkäisy on tehokkain tapa tukea terveyttä (Helsingin yliopisto)

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa 2022 (LIITU) (liikuntaneuvosto.fi)

Tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittäminen: Työryhmän toimenpide-ehdotukset 2023 (valtioneuvosto.fi)