Siirry suoraan sisältöön

Syöpäjärjestöjen kurssit ovat tärkeä apu sairastuneille ja läheisille 

Minna Enqvist

Minna Enqvist

Vuoden 2023 kursseille osallistujat antoivat erinomaista palautetta. Yleisarvosana oli 4,5 asteikolla 4–5.  

Vuonna 2023 Syöpäjärjestöt toteutti STEA:n avustuksella 60 kurssia ympäri Suomea. Kursseille osallistui 635 henkilöä. Hakijoista 60% sai kurssipaikan.

”Opin puhumaan syövästäni kurssin ansiosta, siihen asti olin jotenkin hävennyt sairauttani”

Syöpäjärjestöjen kurssit ovat merkittävä kuntoutumisen tuki monelle syöpään sairastuneelle ja läheiselle. Kursseja järjestetään eri teemoilla. Yhteistä kaikille kursseille on niiden sisältämä vertaistuki sekä arjen selviytymiskeinojen ja voimavarojen vahvistaminen.

Eniten kursseilla käy työikäisiä, mutta kursseja järjestetään kaiken ikäisille. Usein kurssilaisilla on aikaa sairastumisesta jo useampi vuosi. Myös parantumattomasti sairastuneille ja läheisensä menettäneille järjestetään kursseja.

”Vertaistuki antoi rohkeutta elämään ja etsiä uutta sisältöä elämään”

Syöpäjärjestöjen kursseille on matala kynnys osallistua. Kursseille osallistujat valitaan terveydellisten ja sosiaalisten syiden perusteella, eikä erillistä lääkärinlausuntoa tarvita.

Kurssit antavat uskoa tulevaan

Osallistujien antama palaute kursseista on hyvää. Kursseille osallistujat arvioivat kurssin hyödyllisyyden asteikolla 1–5 pistein 4,5. Osallistujat antavat erinomaista palautetta etenkin vertaistuen toteutumisesta, kuulluksi tulemisesta sekä ilmapiirin luottamuksellisuudesta ja turvallisuudesta. Kurssit ovat myös onnistuneet vahvistamaan osallistujan myönteistä suhtautumista tulevaisuuteen, mieliala on kohentunut ja osallistuja on rohkaistunut keskustelemaan vaikeistakin asioista.

”Voisin jatkossa hyvin toimia vertaistukihenkilönä. Luulen, että se antaisi itselleni paljon.”

Kurssien toteutuksessa on ollut mukana ammattilaisia 14:sta eri jäsenjärjestöstä. Lisäksi mukana on ollut lukuisia muita asiantuntijoita, kuten lääkäreitä, psykoterapeutteja, fysioterapeutteja, tanssi-liiketerapeutteja ja koulutettuja vertaistukihenkilöitä.

Syöpäjärjestöt kulkee sairastuneiden ja läheisten rinnalla

Tulevina vuosina Syöpäjärjestöjen kurssitoiminnan merkitys kasvaa sairastuneiden ja heidän läheistensä hyvinvoinnin edistäjänä. Kelan sopeutumisvalmennuskursseihin on tulossa merkittäviä muutoksia syöpäkurssien osalta, mikä korostaa Syöpäjärjestöjen roolia asiantuntijajärjestönä ja kurssien järjestäjänä.

Kurssit pähkinänkuoressa:  

  • Suomen Syöpäyhdistys ja sen jäsenjärjestöt tarjoavat syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen teemallisia, ammattilaisten ohjaamia kursseja.
  • Kursseilla vahvistetaan osallistujien voimavaroja, tarjotaan tietoa ja tukea arjessa selviytymiseen sairauden kanssa.
  • Kursseja järjestetään ympäri Suomen. Osallistuja voi hakea missä päin tahansa Suomea järjestettävälle kurssille.
  • Vuonna 2023 kursseja toteutui 60 ja osallistujia oli 635, suurin osa heistä oli työikäisiä.
  • Osallistujien antama palaute kurssien hyödyllisyydestä oli keskimäärin 4,5 asteikolla 1–5.
  • Kurssille voi hakea, vaikka ei olisi syöpäyhdistyksen jäsen.
  • Vuoden 2024 kurssit löydät kurssikalenterista