Siirry suoraan sisältöön

Syöpäjärjestöjen kurssitoiminnan resepti: Pienin askelin ja tavoitteellisella yhteistyöllä kohti hyvää elämää

Minna Enqvist

Minna Enqvist

Syöpään sairastuneen ja hänen läheisensä arki voi tuntua hallitsemattomalta. Sairauden kohdatessa on tärkeää, että ihmisellä säilyy kokemus pärjäävyydestä, ja toivo siitä, että arki voi olla hyvää haasteista huolimatta.

Syöpäjärjestöjen kurssit antavat keinoja, tietoa ja tukea syövän aiheuttamaan elämänmuutokseen. Kurssien avulla osallistujat tunnistavat paremmin vahvuuksiaan ja voimavarojaan. Tavoitteena on, että osallistuja löytää keinoja hyödyntää kurssilla oppimiaan taitoja arjessa.

Hyvän arjen rakentaminen lähtee muutostarpeiden ymmärtämisestä

Kurssilla – ja mielellään jo ennen kurssia – on tärkeää pysähtyä pohtimaan arkea ja henkilökohtaisia muutostarpeitaan. Jokaisella meillä on oma, ainutlaatuinen elämämme, eikä kokenutkaan ammattilainen voi täysin tietää mikä kenellekin on arvokasta ja tärkeää juuri tässä hetkessä. Tämän vuoksi tavoitteiden asettaminen lähtee aina asiakkaan tarpeista. Yhden osallistujan tavoitteena voi olla uskaltautua ulos kodin seinien sisältä siinä missä toinen suunnittelee paluuta työelämään.
Joku etsii keinoja elää surun tai pelon kanssa, toisen toive on vähentää yksinäisyyden kokemusta.

Tavoitteena voi olla oman jaksamisen tukeminen haastavassa elämäntilanteessa tai perheen vuorovaikutuksen vahvistaminen ja yhteyden säilyttäminen kriisin keskellä. Muutostarpeet arjessa voivat olla pieniä tai suuria, mutta ammattilaisen tuella sopivan kokoisen ja saavutettavan tavoitteen asettaminen on mahdollista.

Tavoitteen asettaminen voi tuntua vieraalta sekä osallistujan että ammattilaisen näkökulmasta. Osallistujan voi olla vaikea eritellä omassa arjessa haastavilta tuntuvia asioita. Muutostarpeita voi olla useita, ne voivat olla isoja tai vaikeita jäsentää.

Ammattilainen voi tukea osallistujaa tavoitteen asettamisessa pysähtymällä hänen arjessaan tärkeiden asioiden äärelle. Tarkoituksena on auttaa kurssille osallistuvaa löytämään itselleen merkityksellinen tavoite, joka on riittävän konkreettinen mitattavaksi ja mahdollinen saavuttaa kurssin aikana. Saavutettavan ja merkityksellisen tavoitteen asettaminen itsessään tuo toivoa ja vahvistaa osallistujan kokemusta toimijuudesta.

Kurssitoiminnan määränpäänä on hyvä elämä

Tavoitteet vahvistavat osallistujan ja ammattilaisen yhteistä näkemystä siitä, mikä on juuri tässä hetkessä, tälle ihmiselle, tärkeää ja merkityksellistä. Tavoite on päämäärä, joka auttaa sekä kurssille osallistujaa, että ammattilaista tekemään valintoja ja suuntaamaan toimintaansa oikein, kohti osallistujan näköistä hyvää elämää. Tavoitteiden avulla ammattilainen voi seurata työn vaikuttavuutta ja tehdä näkyväksi jo tehtyä työtä.

Polku ja määränpää ovat jokaisella meistä erilaiset, mutta yhteistä on, että kaikkien polku kulkee pienin askelin tavoitteelta toiselle, eikä kenenkään tarvitse kulkea matkaa yksin. Syöpäjärjestöjen kursseilla tavoitteeseen pääsyä ovat tukemassa sekä ammattilaiset että muut kurssilaiset.