Siirry suoraan sisältöön

Suomi savuttomaksi määrätietoisin toimin 

Simon Elo

Simon Elo

Suomesta tavoitellaan savutonta ja nikotiinitonta vuoteen 2030 mennessä. Jos tavoite halutaan saavuttaa, Suomen on välttämätöntä jatkaa määrätietoisia toimia tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön vähentämiseksi. Terveyden ja hyvinvointilaitoksen (THL) tutkimusten mukaan nykyisellä politiikalla asetettua tavoitetta nimittäin ei saavuteta, vaan tarvitaan uusia toimia.

Sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) valmistellaan hallituksen lakiesitystä tupakkalain uudistuksesta. Esitys on juuri lähtenyt lausuntokierrokselle ja se on tarkoitus antaa eduskunnalle alkusyksystä. Koska koronakriisin hoitaminen vie ymmärrettävästi STM:n voimia ja aikaa, tupakkalain käsittelyaikataulu saattaa vielä elää.

Miksi uusia toimia tarvitaan?

Tupakka on suurin yksittäinen syövän aiheuttaja: joka kolmas syöpä johtuu tupakasta. Joka toinen tupakoitsija kuolee johonkin tupakkasairauteen, jos ei lopeta tupakointia. Tupakka ja tupakansavu sisältävät useita tuhansia erilaisia kemiallisia yhdisteitä, joista useampi sata on ihmiselle haitalliseksi tunnistettua ja noin 70 aiheuttaa syöpää.

On myös syytä muistaa, että passiivinen tupakointi aiheuttaa pitkälti samoja terveyshaittoja kuin tupakointi.

Nikotiini aiheuttaa tutkitusti käyttäjissään erittäin vahvan riippuvuuden, joten vaarattomia nikotiinituotteita ei ole olemassa. Erityisesti nuoria houkutellaan nikotiinikoukkuun erilaisten makuja sisältävien tuotteiden avulla.

Hyvä pohja tupakkalain uudistamiselle

Syöpäjärjestöjen mielestä STM:ssä toimineen tupakka- ja nikotiinipoliittisen työryhmän esitykset (Tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittäminen, STM-raportti 21/2018) ovat erinomainen pohja tupakkalain uudistamiselle.

Työryhmä on esittänyt, että tupakkatuotteita, nikotiininesteitä ja nikotiinia sisältäviä tupakan vastikkeita ei saisi myydä tai muutoin luovuttaa eikä välittää alle 20-vuotiaalle. Samaa ikärajaa ehdotetaan myös tuotteiden maahantuontiin ja hallussapitoon. Nykyinen ikäraja on laissa 18-vuotta.

Merkittävin yksittäinen este nikotiinittoman Suomen saavuttamiselle on nuuskan käytön lisääntyminen erityisesti pojilla peruskouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Tehokkain keino vähentää nuuskan käyttöä on rajoittaa sen matkustajatuontia. Sallitun matkustajatuonnin rajaa tulee merkittävästi laskea nykyisestä 1 000 grammasta vuorokaudessa.

Muiden tupakkatuotteiden verottomassa matkustajatuonnissa tulisi soveltaa EU:n sallimia minimimääriä nykyisten maksimimäärien sijaan. Lisäksi tupakka- ja nikotiinituotteiden salakuljetukseen ja laittomaan kauppaan sekä välitykseen tulee puuttua jämäkämmin.

Markkinoille tuodaan toistuvasti nikotiinipussien kaltaisia uusia tupakka- ja nikotiinituotteita, joiden sääntely on puutteellista. Tällaisilla tuotteilla yritetään houkutella uusia käyttäjiä ja vähätellä tuotteiden terveyshaittoja. Uuden tupakkalain säädöksien pitäisi mahdollistaa riittävän nopea tapa säädellä uusia markkinoille pyrkiviä tuotteita.

On tärkeä varmistaa, että tunnusomaisten makujen ja tuoksujen kielto koskee kaikkia tupakka- nikotiinituotteita, kuten lääkelain alaisuudessa olevia nikotiinipusseja ja nikotiinipurukumeja.

Myönteiset mielikuvat kitkettävä

Tupakka- ja nikotiinituotteiden houkuttelevuutta voidaan vähentää siirtymällä tuotemerkittömiin pakkauksiin. Uudenlaiset tuotemerkittömät pakkaukset ovat tutkitusti tehokas keino vähentää tupakka- ja nikotiinituotteisiin liittyviä myönteisiä mielikuvia erityisesti niiden ihmisten parissa, jotka eivät käytä tupakka- ja nikotiinituotteita. EU:n tupakkatuotedirektiivi ja WHO:n tupakkapuitesopimus (FCTC) suosittelevat yhdenmukaisten tupakkapakkausten käyttöönottoa.

Tupakkatuotteiden yhdenmukaiset pakkaukset on otettu käyttöön esimerkiksi Australiassa, Norjassa, Ranskassa, Britanniassa, Irlannissa, Uusi-Seelannissa ja Unkarissa.

Tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö on otettava puheeksi terveydenhuollon vastaanotoilla ja kaikille suomalaisille tulee tarjota tukea lopettamiseen. Vieroituskäyntejä tulee olla saatavilla matalalla kynnyksellä ja niiden on oltava veloituksettomia. Lisäksi nikotiinivieroitustuotteet tulee ottaa Kela-korvattavuuden piiriin.