Siirry suoraan sisältöön

EU käy vahvasti syövän vastaiseen työhön

Simon Elo

Simon Elo

Euroopan unionin komissio on viimein päivittänyt tähän päivään syövän vastaisen ohjelmansa linjaukset ja keinot. Koko EU:n laajuinen Beating Cancer Plan julkaistiin Maailman syöpäpäivänä 4. helmikuuta – sen edeltäjä oli nähnyt päivänvalon jo 1990-luvulla. Taustalla on marraskuussa 2020 tehty päätös Euroopan terveysunionista.

Uuden syövän vastaisen ohjelman kanssa EU on sitoutunut tekemään vaikuttavia toimia syövän ehkäisemiseksi ja syöpään sairastuneiden tukemiseksi. EU-komission tavoitteena on hyödyntää uutta teknologiaa, vahvistaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja vähentää syöpään liittyvää eriarvoisuutta. Tarkoituksena on tukea ja täydentää jäsenvaltioiden toteuttamia syövän vastaisia toimenpiteitä. EU-komission asettamat painopisteet ovat sopusoinnussa Kansainvälisen syöpätutkimuskeskuksen (IARC) syöpäsuositusten kanssa.

Syöpä on Euroopalle merkittävä kansanterveydellinen haaste. Viime vuonna yli 2,7 miljoonaa eurooppalaista sai syöpädiagnoosin ja yli 1,3 miljoonaa eurooppalaista menehtyi syöpään. Arvioidaan, että syöpä aiheuttaa vuosittain Euroopan valtioille yli 100 miljardin euron menot ja vuoteen 2035 mennessä syöpädiagnoosien määrä kasvaa lähes 25 prosentilla.

Syövän ehkäisy nojaa terveellisiin elämäntapoihin

EU:n syövän vastainen ohjelma nostaa esille erityisesti tupakan, alkoholin ja epäterveellisen ruuan käytön syöpää aiheuttavina riskitekijöinä. 40 prosenttia Euroopassa todetuista syöpätapauksista olisi ehkäistävissä terveellisemmillä elämäntavoilla.

Tupakan käyttö on taustalla 15–20 prosentissa Euroopassa todetuista syöpätapauksista. Syövän vastaisessa ohjelmassa halutaan esimerkiksi nostaa tupakkatuotteiden verotuksen alarajaa ja tiukentaa sääntelyä uudistamalla tupakkadirektiiviä. Syövän vastaisessa ohjelmassa asetetaan tavoitteeksi, että alle viisi prosenttia EU:n väestöstä käyttää tupakkatuotteita vuonna 2040. Tällä hetkellä tupakkatuotteiden käyttäjiä on noin neljännes EU:n jäsenmaiden väestöstä.

Alkoholin osalta EU-komissio esittää ohjelmassa alkoholin haitallisista terveysvaikutuksista muistuttavien varoitusmerkintöjen säätämistä pakollisiksi kaikkien alkoholijuomien myyntipakkausten etiketeissä vuoden 2023 loppuun mennessä. Lisäksi alkoholituotteiden myyntipakkauksiin esitetään pakollista ainesosaluetteloa vuoden 2022 loppuun mennessä. EU-komissio arvioi myös alkoholin verotukseen ja ulkomailta tehtyihin alkoholiostoksiin liittyvää sääntelyä.

EU-komissio katsoo ruokatottumusten vaikuttavan syöpätapauksiin ja haluaa vaikuttaa erityisesti lapsuusajan ylipainoon edistämällä terveellisen kouluruuan tarjontaa. Suomessa SOSTE ry on esittänyt, että otettaisiin käyttöön terveysperusteinen verotus, joka puuttuu liialliseen sokerin, suolan ja tyydyttyneen rasvan saantiin. Marinin hallituksen ohjelmaan asia on kirjattu seuraavasti:

”Hallitus selvittää mahdollisuuden ottaa käyttöön kansanterveyttä edistävän veron, joka kohdistuisi esimerkiksi sokeriin. Hallitus vaikuttaa myös EU:ssa siihen, että uudenlaisia terveyttä edistäviä veroja voidaan ottaa käyttöön.”

Sanat viedään tekoihin miljardipanostuksella

Ilman toimenpiteisiin varattua rahoitusta EU:n syövän vastainen ohjelma olisi vain lämmintä puhetta. EU-komissiolle on syytä antaa tunnustusta, että taloudellinen panostus syövän ehkäisyyn on merkittävä: siihen liittyviin toimenpiteisiin on korvamerkitty neljä miljardia euroa, ja tästä summasta 1,25 miljardia euroa tulee EU4Health-hankkeen rahoituksesta.

EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horizon Europe, suomeksi Horisontti Eurooppa, käynnistyi tämän vuoden alussa ja puiteohjelman kautta kanavoidaan kaksi miljardia euroa syöpään liittyvään tutkimukseen.

EU:n syövän vastaisella ohjelmalla ei ole varsinaista päättymisajankohtaa, mutta ohjelman vaikuttavuutta arvioidaan ensimmäisen kerran vuoden 2024 loppuun mennessä.

EU kuunteli eurooppalaisia syöpäjärjestöjä

Syöpäjärjestöt on ollut mukana EU:n syövän vastaisen ohjelman suunnittelussa vaikuttamalla Innovatiivinen kumppanuus syöpää vastaan -yhteistoimintahankkeeseen (iPAAC), Horisontti Eurooppa -tutkimusohjelmaan ja Euroopan syöpäohjeistoon (European Code Against Cancer).

Syöpäjärjestöt on läheisessä yhteistyössä kansallisia syöpäjärjestöjä edustavan Euroopan syöpäjärjestöjen (Association of European Cancer Leagues) kanssa sitoutunut edistämään EU:n syövän vastaisen ohjelman tavoitteita ja toimenpiteitä.

Useat Euroopan syöpäjärjestöjen ajamat toimenpiteet on otettu osaksi EU:n syövän vastaista ohjelmaa. Esimerkkeinä mainittakoon EU-komission Yhteiseen tutkimuskeskukseen tuleva syöpätiedon keskus, tupakkaan liittyvän EU-sääntelyn tiukentaminen ja papilloomavirusrokotteen (HPV-rokote) antaminen vähintään 90 prosentille EU-maiden tytöistä ja nykyistä suuremmalle määrälle pojista. Suomessa tyttöjen HPV-rokotukset aloitettiin vuonna 2013 ja poikien 2020.

Miten Suomi hyödyntää eurooppalaista ohjelmaa?

Suomessa Marinin hallituksen ohjelmassa on syöpään liittyviä tärkeitä päätöksiä kuten suolistosyövän seulontaohjelman käynnistäminen. Suomessa päättäjät eduskunnassa ja kunnissa ymmärtävät, että syöpä on merkittävimpiä kansanterveydellisiä haasteitamme.

EU:n syövän vastainen ohjelma tarjoaa esityksiä ja kannustaa Marinin hallitusta ja sitä seuraavaa hallitusta todistamaan koko Euroopalle, että suomalaiset päättäjät tekevät kaikkensa ehkäistäkseen syöpää ja tukeakseen syöpään sairastuneita ja heidän läheisiään.