Siirry suoraan sisältöön

Sattuvat sanat, osuvat termit

Jaana Ruuth

Jaana Ruuth

Toimittajat tietävät, miten houkuttelevaa on kirjoittaa syövästä taistelutermein. Niillä voi rakentaa upeita draaman kaaria ja koukuttavia käänteitä. Lukijoita löytyy helposti, kun tarjolla on tarina urheasta potilaasta, joka voitti uuvuttavan syöpätaistelun ja parantui. Sama pätee syöpätutkimukseen. Vuosikausia jatkuva, hitaasti etenevä tieteellinen syöpätutkimus elävöityy heti, kun tarinaan lisätään laboratoriossa ahertava sankaritutkija. Hän taistelee väsymättä syöpäsoluja vastaan ja etsii ratkaisevaa läpimurtoa, jolla voidaan voittaa sota syöpää vastaan.

Syöpä-lehden toimituksessa on ajateltu jo pitkään, ettei taistelutermeistä ole hyötyä. Tiedämme, että ne aiheuttavat potilaille ja heidän läheisilleen monesti mielipahaa ja ärtymystä. Tuore tiedeartikkeli osoittaa nyt, että taistelutermien käytöstä voi seurata myös todellista vahinkoa ihmisten terveydelle. Psykologi David Hauser Queensin yliopistosta ja professori Norbert Schwarz Etelä-Kalifornian yliopistosta ovat selvittäneet, mitä ihmisten mielissä tapahtuu, kun he lukevat taistelutermein värittyneitä tekstejä.

Tutkimuksiin osallistui lähes tuhat tervettä vapaaehtoista. Tavoitteena oli selvittää, miten syövästä ja sen hoidosta kertovan tekstin sävy vaikutti heidän mielikuviinsa syövästä. Osallistujille muun muassa annettiin luettavaksi otteita teksteistä, joissa syöpää ja sen hoitoa kuvailtiin joko matkana tai taisteluna. Jälkimmäisessä vaihtoehdossa teksti sisälsi sotaan liittyviä termejä kuten hyökkäys, taistelu ja valtaaminen. Lisäksi osallistujille annettiin tekstejä, jotka kertoivat asiasta neutraalisti ilman kielikuvia.

Tutkimuksissa kävi ilmi, että taistelutermein väritettyjä tekstejä lukeneet pitivät syövän hoitoa huomattavasti vaikeampana kuin he, jotka olivat lukeneet muita tekstejä. Lisäksi sotaisat kielikuvat vahvistivat ihmisten mielikuvia syövän kohtalonomaisuudesta. Syöpä ikään kuin koituu joka tapauksessa joidenkin kohtaloksi, vaikka he tekisivät kaikkensa sen ehkäisemiseksi.

Tutkijat varoittavat, että mielikuva syövän hoidon hankaluudesta voi vaikuttaa haitallisesti ihmisten käytökseen. He saattavat poissulkea mielestään mahdolliset syövän oireet, joita ovat huomanneet, eivätkä hakeudu ajoissa lääkäriin. Toisaalta uskomus syövän kohtalonomaisuudesta voi haitata terveellisten elintapojen omaksumista. Miksi kannattaisi vähentää punaisen lihan syömistä tai lopettaa tupakointi, kun syöpä saattaa osua kohdalle tekipä mitä hyvänsä?

Syövästä voi kirjoittaa myös ilman sankareita ja vihollisia, voittoja ja tappioita. Sen vuoksi me emme tässä lehdessä kerro, miten Anitta Ahonen taisteli selättääkseen sairauden tai kuinka Leena Asikainen kamppaili sopivan lääkeannoksen löytämiseksi.