Siirry suoraan sisältöön

Huono testi voi pilata hyvänkin seulonnan

Sanni Helander

Sanni Helander

Maija Jäntti

Maija Jäntti

Syöpäseulonnassa käytettävällä testillä on väliä, kun tavoitteena on toimiva seulonta. Suolistosyövän väestöseulonnassa ei voi käyttää mitä tahansa markkinoilla olevaa ulosteen veritestiä. Sopiville testeille on kriteerit, ja näiden pohjalta on olemassa lista seulontaan kelpaavista testeistä.

Valtakunnallinen suolistosyövän seulonta alkaa 2022. Seulonnan järjestämisestä vastuulliset kunnat valmistelevat seulonnan käynnistämisen tänä vuonna. Seulontatestin valinta on tärkeä osa seulontaohjelman suunnittelua ja toteutusta.

Organisoitu väestöseulonta on ketju toimia, joista jokaisella on tarkoitus. Jos yksikin lenkki on rikki, ketju ei toimi. Tällöin seulonnalla ei välttämättä saavuteta sen tavoitetta, eli vähennetä suolistosyövästä johtuvia kuolemia. Seulonnassa käytettävä testi on yksi tärkeä lenkki seulontaketjussa. Oikean testin valinta ei takaa koko ketjun menestystä, mutta väärin valittu testi voi yksinään pilata muuten toimivan seulontaketjun.

Suolistosyövän seulonnassa käytetään Suomessa immunokemiallista ulosteen veritestiä (FIT). FIT-testillä etsitään piilevää verta ulostenäytteestä, koska ulosteessa havaittava veri saattaa olla merkki paksu- tai peräsuolen syövästä tai esiasteesta. FIT-testejä on markkinoilla useita erilaisia. Mikä tahansa FIT-testi ei seulontaan kuitenkaan sovi.

Minkälaisia asioita testin valinnassa sitten pitää huomioida? Kansallinen syöpäseulontojen ohjausryhmä on määritellyt seuraavat kriteerit seulonnassa käytettäville testeille:

1. Testillä on oltava säädettävä raja-arvo

Testin on oltava kvantitatiivinen, eli testin analysoinnin on tuotettava numeerinen arvo erotuksena kyllä/ei-vastauksesta. Tämä on välttämätöntä, jotta testin positiivisuuden määrittävää raja-arvoa voidaan tarvittaessa säätää.

Seulontaohjelman vaikuttavuutta monitoroidaan tarkoin esimerkiksi positiivisten testien määrän ja niiden perusteella suoritettavien jatkotutkimusten löydösten perusteella. Jos huomataan, että ohjelma ei toimi optimaalisesti, sitä muutetaan. Yksi tapa muokata ohjelmaa on säätää testin positiivisuuden raja-arvoa: raja-arvo saattaa olla tarpeen asettaa erilaiseksi eri väestönosille esimerkiksi sukupuolen tai iän perusteella. Suolistosyövän seulonnasta kertyy jatkuvasti lisää tieteellistä tutkimustietoa sekä kotimaasta ohjelmasta että ulkomailta.

2. Testin on sovelluttava Suomen oloihin
Suomen ohjelmassa testiväline lähetetään seulontaan kutsuttaville kotiin. Osallistujat ottavat näytteen itse wc-käynnin yhteydessä ja palauttavat sen postitse laboratorioon analysoitavaksi.

Jotta testi soveltuu postitse palautettavaksi, tulee sen säilyä analysointikelpoisena riittävän kauan vaihtelevissa lämpötiloissa. Näytteen on kestettävä koko postinkulun ajan, lähteepä se kuljetukseen Hangosta tai Utsjoelta tai mahdollisesti juhlapyhien alla. Seulonnan on toimittava ongelmitta myös talvella, minkä vuoksi testin on kestettävä myös jäätyminen.

3. Testi on osoitettu toimivaksi väestöseulonnassa
Seulonnassa testataan oireettomia ihmisiä väestötasolla. On olennaista, että testin on osoitettu soveltuvan nimenomaan tietyn välein toistettavaan organisoituun seulontaan. Näin ollen seulontatestinä tulee käyttää ainoastaan väestöseulontaan validoituja ja eurooppalaisissa seulontaohjelmissa usean seulontakierroksen ajan käytössä olleita testejä.

Lista näiden kriteerien pohjalta hyväksytyistä testeistä löytyy Syöpärekisterin suolistosyövän seulontaa käsittelevältä sivulta.

Testi on tärkeä lenkki seulontaketjussa

Jotta seulonnasta saadaan tavoiteltu terveyshyöty, eli estetään suolistosyövästä johtuvia kuolemia, pitää seulonnan jokaisen vaiheen toimia hyvin. Asianmukainen testi on olennainen osa toimivaa seulontaketjua. Seulonnassa käytettävän testin pitää soveltua suomalaiseen suolistosyövän seulontaohjelmaan, jotta seulontaan käytetyistä euroista todella saadaan niillä tavoiteltu terveyshyöty ja jotta seulontaohjelma toimii mahdollisimman tehokkaasti.