Siirry suoraan sisältöön

Etäkurssi tuo kuntoutuksen kotiin

Heli Hyytiä

Heli Hyytiä

Syöpään sairastuminen vaikuttaa monin tavoin sairastuneen terveyteen ja hyvinvointiin. Sairauden ja hoitojen vaikutukset saattavat näkyä niin fyysisessä, psyykkisessä kuin sosiaalisessa toimintakyvyssä. Väestön ikääntyessä syövän esiintyvyys tulee suurenemaan entisestään. Ikääntynyt väestö tulee tarvitsemaan entistä enemmän tukea toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja terveytensä edistämiseen.

Etäratkaisujen avulla pystytään lisäämään sairastuneiden kuntoutumista tukevien palvelujen mahdollisuuksia, tasa-arvoisuutta ja saatavuutta. Etäkuntoutuksen on myös todettu olevan vähintään yhtä hyödyllistä kuin kasvotusten toteutuvan kuntoutuksen.

Etäratkaisut mahdollistavat syöpään sairastuneen kuntoutumista tukevien kurssien viemisen sairastuneen arkeen. Syöpään sairastunut voi osallistua etäkurssille asuinpaikasta riippumatta, ja myös läheiset voivat olla mukana kuntoutuksessa. Ammattilaisen tuki sairastuneelle voi etäratkaisujen ansiosta olla pitkäkestoisempaa.

Lisäksi etäratkaisut tarjoavat ammattilaisille uudenlaisia verkostoyhteistyön mahdollisuuksia.

Millainen etäkurssi auttaa syöpään sairastunutta?

Me Syöpäjärjestöissä kehitämme etäkurssia syöpään sairastuneiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Työssä hyödynnämme palvelumuotoilua ja yhteistoiminnallisia menetelmiä.

Halusimme osallistaa kehittämiseen omia ammattilaisiamme ja syöpään sairastuneita, jotta syöpään sairastuneiden tarpeista syntyisi syvällinen ymmärrys. Siksi järjestimme ammattilaisille ja syöpään sairastuneille vapaaehtoisille työpajat, joissa selvitettiin, millainen oikeastaan on syöpään sairastuneiden terveyttä ja hyvinvointia edistävä etäkurssi.

Syöpään sairastuneiden terveyttä ja hyvinvointia edistävän etäkurssin tulee olla tavoitteellista toimintaa, jossa osallistujat asettavat itselleen merkityksellisen tavoitteen, jonka toteutusta seurataan etäkurssin aikana. Etäkurssin sisältö rakennetaan osallistujien tarpeiden ja tavoitteiden pohjalta. Syöpään sairastuneiden terveyttä ja hyvinvointia edistävällä etäkurssilla ydinteemoja ovat liikunta, ravitsemus, uni ja palautuminen, mielenhyvinvointi sekä pystyvyyden vahvistaminen.

Syöpään sairastuneiden etäkurssilla ohjauksen pitää olla asiantuntevaa, kannustavaa ja lempeää. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi etäkurssilla käytettävät menetelmät ovat toiminnallisia ja sisältävät käytännönläheisiä arjen kokeiluja. Oleellista on vertaistuen mahdollistuminen osallistujien välillä. Lisäksi tärkeää on mahdollisuus yksilölliseen ohjaukseen ryhmäohjauksen ohessa. Etätapaamisia on hyvä olla kerran viikossa, yhteensä 6–10 kertaa.

Kuntoutus muuttuu ajan vaatimusten mukaisesti

Syöpään sairastuneiden tuen tarpeet ovat hyvin yksilöllisiä. Tulevaisuudessa syöpään sairastuneiden etäkursseilla on oleellista kiinnittää huomiota juuri osallistujien yksilöllisiin tarpeisiin, osallisuuden vahvistamiseen ja arjen toimintaympäristöihin.
Etäratkaisut ovat muuttaneet ja muuttavat myös tulevaisuudessa kuntoutuksen toimintakulttuuria ja työn tekemisen tapoja. Muutoksen myötä ammattilaisten osaamisen tulee vastata digitaalisen ajan vaatimuksia ja tärkeää on, että ammattilaiset ymmärtävät digitaalisten palveluiden hyödyn syöpään sairastuneiden asiakkaiden arjessa.

Kirjoituksessa on hyödynnetty seuraavia lähteitä:

Salminen, Anna-Liisa & Heiskanen, Tuija & Hiekkala, Sinikka & Naamanka, Johanna & Stenberg, Jan-Henry & Vuononvirta, Tiina 2016. Etäkuntoutuksen ja siihen läheisesti liittyvien termien määrittelyä. Teoksessa: Etäkuntoutus. toim. Salminen, Anna-Liisa & Hiekkala, Sinikka & Stenberg, Jan-Henry. Saatavissa: https://www.kela.fi/documents/10180/0/Et%C3%A4kuntoutus/4a50ddb8-560c-47b4-94ed-09561f6981df .

Salminen, Anna-Liisa & Hiekkala, Sinikka 2019. Suosituksen etäkuntoutukseen. Teoksessa: Kokemuksia etäkuntoutuksesta. Kelan etäkuntoutushankkeen tuloksia. toim. Salminen, Anna-Liisa ja Hiekkala, Sinikka. Kelan: Helsinki. Saatavissa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/302635 .

Sosiaali- ja terveysministeriö 2016. Digitalisaatio terveyden ja hyvinvoinnin tukena. Sosiaali- ja terveysministeriön digitalisaatiolinjaukset 2025. Saatavissa: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/75526 .