Siirry suoraan sisältöön

Taloudelliset avustukset

Syöpäjärjestöt tukee syöpäpotilaita erilaisilla taloudellisilla avustuksilla.

Sosiaalitoimikunnan tuki

Suomen Syöpäyhdistyksen sosiaalitoimikunta tukee syöpäpotilaita, jotka ovat joutuneet syöpäsairauden vuoksi taloudellisiin vaikeuksiin. Syöpäpotilas voi hakea avustusta syöpää hoitavan sairaalan sosiaalityöntekijän kautta.

Hakuohjeet

  • Tukea myönnetään syöpäsairauden aiheuttamaan taloudelliseen ahdinkoon syövän tutkimus- ja hoitovaiheen aikana. Tukea voi hakea myös sairauteen liittyvän virkistystoiminnan aiheuttamien kulujen kattamiseen.
  • Tukea myönnetään vain syöpäpotilaille, joiden taloudellinen tilanne on vaikea syöpäsairaudesta johtuvien kulujen vuoksi.
  • Tukea haetaan yhdessä syövän hoidosta vastuussa olevan syöpäsairaalan sosiaalityöntekijän kanssa. Hän arvioi hakijan taloudellisen tuen tarvetta. Hän kirjaa hakemukseen perustelut tuen tarpeesta sekä tarvittavat tiedot sen hetkisestä taloudellisesta tilanteesta. Sosiaalityöntekijä tekee hakemuksen sähköisenä hakemuksena.
  • Tuen ehtona ei ole syöpäjärjestön jäsenyys
  • Tuen määrään vaikuttaa huollettavien lasten lukumäärä
  • Hakemuksessa tulee olla potilaan oma tilinumero
  • Tukea myönnetään samalle hakijalle vain kerran
  • Tukea ei myönnetä hautauskustannuksiin
  • Tukea voidaan myöntää Suomessa asuvalle ulkomaan kansalaiselle, joka on saanut oikeudet Suomen julkiseen terveydenhuoltoon ja Kelan etuuksiin. Avustusta voidaan maksaa vain suomalaiselle pankkitilille.

Mikäli sairaus tuottaa sinulle vaikeuksia selvitä sairauden aiheuttamista kustannuksista, ole yhteydessä hoidosta vastuussa olevaan syöpäsairaalan sosiaalityöntekijään.

Lue lisää henkilötietojen käsittelystä.

Sosiaalitoimikunta tekee päätöksiä noin kahden viikon välein. Kiireellisissä tapauksissa hakemukset voidaan käsitellä erikseen.

Lisätietoja:
Syöpäjärjestöjen neuvontapalvelu
neuvonta@cancer.fi
puh. 0800 19414

Muut avustukset

Syöpäsäätiön Lasten Syöpärahasto myöntää avustuksia syöpään sairastuneen lapsen perheelle. Perheet voivat hakea avustusta sairaaloiden syöpäosastojen sosiaalityöntekijöiden kautta.

Myös alueelliset syöpäyhdistykset jakavat avustuksia ja hoitovuorokausikorvauksia jäsenilleen.

Lisätietoa avustuksista saa alueellisten syöpäyhdistysten sivuilta.

Jäsenjärjestöjen yhteystiedot(avautuu uudessa ikkunassa)