Siirry suoraan sisältöön

Lausunto lääkkeiden ehdollisesta korvattavuudesta

Syöpäjärjestöt kannattaa esitystä lääkkeiden määräaikaisen ehdollisen korvattavuuden jatkamisesta viidellä vuodella. Ehdollinen korvattavuus on tuonut markkinoille sellaisia uusia syöpälääkkeitä, joita ei välttämättä muuten olisi saatu potilaiden käyttöön tai joiden käyttöönotto olisi voinut olla hitaampaa verrattuna esimerkiksi verrokkimaihin. Tämä on tärkeää monille potilaille ja on voinut vähentää heidän huoliaan uusien syöpälääkkeiden saatavuudesta Suomessa.

Ehdollinen korvattavuus on ollut käytössä vasta vähän aikaa ja on perusteltua seurata pitempään, millaisia vaikutuksia sillä on lääkkeiden saatavuuteen ja lääkekustannuksiin. Jotta ehdollisen korvattavuuden vakinaistamista voidaan aidosti punnita esityksessä olevan viiden vuoden määräajan päättyessä, kannustamme ministeriötä varmistamaan, että tarvittavan vaikuttavuustiedon keräämiseen on riittävät säädöstason edellytykset ja että vaikuttavuuden tutkimiseen osoitetaan riittävät resurssit.

Haluamme lausunnossamme kiinnittää huomiota myös lääkkeiden ehdollisen korvattavuuden ongelmiin, joihin olisi hyvä pyrkiä löytämään ratkaisuja vuoden 2025 loppuun mennessä.

Lääkekustannukset ovat nousseet merkittävästi viime vuosina, myös syöpälääkkeiden osalta. Yhtä aikaa kun on välttämätöntä varmistaa, että syöpäpotilaat saavat tarvitsemansa hoidon ja pääsevät hyötymään uusista lääkkeistä, olisi sekä yhteiskunnan että potilaiden kannalta tärkeää, että lääkekorvauksia maksetaan sellaisista lääkkeistä, jotka tuovat aidosti hyötyä potilaille. Kansainvälisten tutkimusten mukaan vain osalla uusista syöpälääkkeistä on merkittävää hoidollista lisäarvoa. Osan kohdalla lisäarvo on vain vähäinen tai sitä ei arvioida olevan lainkaan. Kuitenkaan lääkkeiden hoidollista lisäarvoa ei systemaattisesti arvioida lääkkeen myyntilupahakemusta käsiteltäessä.

Pidämme tärkeänä, että tällä hetkellä tehtyjen taloudellisten riskinjakosopimusten lisäksi alettaisiin tehdä ehdollisen korvattavuuden sopimuksia lääkkeen vaikuttavuuden perusteella ja että riittävien vaikuttavuustietojen keräämistä ja analysointia edellytetään osana sopimusta. Tällöin tulisi arvioida lääkkeen hoidollista lisäarvoa ja sen kustannusvaikuttavuutta. Lääkkeen ehdollisen korvattavuuden voimassaoloaikana tulisi systemaattisesti tutkia lääkkeen vaikuttavuutta sekä mahdollisia haittavaikutuksia.

Yksi ehdolliseen korvattavuuteen liittyvä ongelma on se, että lääkejärjestelmän läpinäkyvyys on heikentynyt. Lääkkeen todellisen hinnan jääminen pimentoon riskinjakosopimuksissa tuo haasteita sekä järkevälle taloudenpidolle että aidolle kustannusvaikuttavuuden arvioinnille. Suomen olisi tärkeä pohtia ja selvittää ehdollisen korvattavuuden läpinäkyvyyden lisäämistä esimerkiksi Ranskassa käytössä olevilla tavoilla. Arviot hoidollisesta lisäarvosta tulisi julkistaa. Lisäksi pitäisi varmistaa, että riittävän tarkat tiedot kunkin lääkeryhmän alennusprosenteista saataisiin julkisiksi.

Ehdolliseen korvattavuuteen liittyvät haasteet ovat samoja eri puolilla Eurooppaa ja käytäntö on yleisesti käytössä koko Euroopan alueella. Kannustamme ministeriötä aktiivisuuteen eurooppalaisen päätöksenteon tasolla ja pyrkimykseen rakentaa yhteiseurooppalaisia käytäntöjä, jotka lisäisivät lääkejärjestelmän läpinäkyvyyttä niin kehittämiskustannusten, lääkkeiden tuotannon kuin myyntihinnankin osalta. Tästä hyötyisivät pitkällä aikavälillä niin valtiot kuin potilaatkin.

Helsingissä 6.9.2019

 

Sakari Karjalainen
pääsihteeri
Syöpäjärjestöt

lisätiedot:
ylilääkäri Eeva Ollila, eeva.ollila@cancer.fi, 050 590 4935
vaikuttajaviestinnän asiantuntija Sini Terävä, sini.terava@cancer.fi, 050 513 5083