Siirry suoraan sisältöön

Nuuska haastaa – miten toimia vanhempana

Taina Kangas

Taina Kangas

Vanhemmalle nuoren kasvuun liittyvät muutokset mielialavaihteluineen ja päihdekokeiluineen voivat olla hämmentäviä ja haastaviakin. Itseäni myrskyisten tilanteiden keskellä on helpottanut jonkun viisaan toteamus: ”Siellä ne aivot taas kypsyvät!”  Kummasti helpottaa, kun ymmärtää, että myrskyt ja kuohunnat kuuluvat kypsymisprosessiin.

Ihmisen aivot kypsyvät pitkälle yli 20 vuotiaaksi. Tällä on merkitystä myös nuuskan ja muiden nikotiinituotteiden käytön kannalta. Ensinnäkin ne aivojen osat, jotka vastaavat päätöksen teosta ja impulssien kontrollista, eivät ole vielä täysin kehittyneet. Siksi nuoret ovat herkempiä ottamaan riskejä terveyden tai turvallisuuden kustannuksella. Tämä koskee myös nikotiinituotteiden tai muiden päihteiden kokeilua ja käyttöä.

Toiseksi kehittyvät aivot ovat herkemmät keskushermostoon vaikuttavien aineiden, kuten nikotiinin vaikutuksille. Nikotiini vaikuttaa voimakkaammin nuoren kehittyviin soluihin kuin aikuisen soluihin. Myös riippuvuus syntyy nuorelle herkemmin kuin aikuiselle. Nikotiiniriippuvuuden syntyminen on yksilöllistä, mutta aina se ei vaadi edes säännöllistä käyttöä.

Nuuska haastaa vanhempia ja nuorten kanssa toimivia nyt toden teolla. Nuuskan käyttö on lisääntynyt vuosituhannen alusta kaikissa nuorten ikäryhmissä. Nuuskaa käyttää lähinnä pojat, tosin tyttöjenkin nuuskaaminen on lisääntynyt. Nuuskaa on helppo käyttää lähes missä vaan ja sen käyttöä on vaikea huomata. Nuuskaa on myös helppo hankkia, jopa helpompaa kuin tupakkaa.

Nuorten parissa tehtyjen tutkimusten* mukaan, nuoret liittävät nuuskan käyttöön mielikuvia miehekkyydestä, rentoudesta, huolettomuudesta, fiksuudesta, rohkeudesta, ja urheilullisuudesta. Nuuskan käytön positiivisiin mielikuviin vaikuttanee myös tietämättömyys nuuskan haitoista. Ajatellaan, että on parempi käyttää nuuskaa kuin polttaa tupakkaa. Osaltaan tähän vaikuttaa nuuskan vankka jalansija urheilumaailmassa, jopa huippu-urheilussa.

Nuorten mukaan aikuiset ovat usein tietämättömiä nuuskan käytöstä tai siihen liittyvistä asioista. Nuuskan käyttöön ei puututa yhtä tiukasti kuin tupakointiin. Vanhemmat eivät ehkä tule ajatelleeksi nuuskan käytön mahdollisuutta, koska nuuskaa ei periaatteessa pitäisi saada Suomesta. Nuorten mukaan osa vanhemmista hyväksyy alaikäisten nuuskan käytön, pitäen sitä tupakointia parempana vaihtoehtona.

Kun nuorilta kysyttiin, miten heidän mielestään nuuskan käyttöä voitaisiin ehkäistä ja rajoittaa, he esittivät sääntelyn tiukentamista, tietoa nuuskan haitoista ja selkeitä sääntöjä nuorten nuuskan käyttöön. Nuoret ehdottivat myös tiedon lisäämistä vanhemmille.

Mitä vanhempi sitten voi tehdä? Tärkeintä lienee, että on aidosti kiinnostunut nuoren arjesta ja yrittää pitää keskusteluyhteyden avoimena. Näin nuori voi tulla kertomaan ajatuksistaan ja kokemuksistaan ja vanhemman on helpompi pysyä kärryillä nuoren elämään liittyvistä asioista. Vanhempi voi kertoa, että nuori voi tulla puhumaan mistä ja milloin vaan. Myös, jos tietää, ettei ole toiminut järkevästi.

Varmasti yhtä tärkeää on myös se, ettei vanhempi hyväksy nuuskan käyttöä, kuten ei tupakointiakaan. Nuuskan käyttöön on syytä suhtautua yhtä vakavasti kuin tupakan polttamiseen. Vanhempien kielteinen suhtautuminen suojelee nuorta nikotiinituotteiden käytöltä siinäkin tilanteessa, että itse käyttää tuotteita. Esimerkilläkin on merkitystä. Lähiaikuisten tupakkatuotteiden käytön lopettaminen suojelee lasta aloittamasta. Se onkin monelle vanhemmalle iso motivaatiotekijä tupakkatuotteiden käytön lopettamiseen.

Vanhemman on hyvä päivittää tietonsa nuuskasta ja muista nikotiinituotteista. Epäiltyyn nuuskan käyttöön tulee puuttua heti. Vanhemman tuella ja kannustuksella on iso merkitys nuorelle, joka pyrkii irti nikotiinin käytöstä.

Tietoa nikotiinituotteista ja ohjeita puheeksi ottamiseen  löytyy Syöpäjärjestöjen ylläpitämästä NikEdu-verkkopalvelusta: www.nikedu.fi/vanhemmat


Huoneentaulu vanhemmalle

     
  • Ole aidosti kiinnostunut lapsen ja nuoren maailmasta.
  • Tee kodista alue, jossa ei ole esillä tupakkaa, nuuskaa tai sähkötupakkaa.
  • Ole johdonmukaisesti tupakointia vastaan.
  • Älä hyväksy tupakointia tai nuuskan käyttöä, älä anna lupaa, äläkä luovuta.
  • Pysy aikuisena – lapsi ei voi itse päättää näistä asioista.
  • Muista, että olet esikuva, vaikka ei aina siltä tuntuisikaan.

 

* Salomäki, Sanna-Mari & Tuisku, Johanna. (2013). Nuuska nuorten maailmassa.  Nuorten käsityksiä ja kokemuksia nuuskasta ja nuuskan käytöstä. Suomen Syöpäyhdistyksen tilaustutkimus.

Piispa, Mikko. 2017. Sammuuko savuke, nouseeko nuuska? Tutkimus yläkouluikäisten tupakkatuotteisiin liittyvistä mielikuvista ja kokemuksista. Nuorisotutkimusverkosto.