Siirry suoraan sisältöön

Miten tukea lasta tai nuorta, kun perheenjäsen sairastaa syöpää?

Mirka Virtanen

Mirka Virtanen

Kun yksi perheenjäsenistä sairastuu syöpään, kaikkien arki muuttuu. Syöpä tulee perheeseen kenenkään kutsumatta, lupaa pyytämättä ja vaikuttaa väistämättä myös lapsen tai nuoren arkeen ja mieleen. Syövän sairastamiseen liittyy aina hämmennystä, huolta, epävarmuutta ja odottamista. Syövän sairastamisen yhdistäminen perheen totuttuun arkeen, vanhemmuuteen, parisuhteeseen sekä työelämään aiheuttaa väistämättä paljon muutoksia. On tärkeää pysähtyä pohtimaan, mitkä tekijät arjessa ovat muuttuneet lapsen tai nuoren näkökulmasta ja mitkä tekijät kannattelevat lapsen tai nuoren pärjäävyyttä?

Lapsen tai nuoren näkökulma syövän sairastamiseen

Keskustelu syövästä lapsen kanssa voi tuntua vaikealta. Usein vanhempi miettii, miten vanhempana olisi hyvä toimia uudessa, muuttuneessa tilanteessa. Mitä voin kertoa, kun en itsekään tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu? Miten lapselle tai nuorelle tulisi kertoa syövästä? Milloin olisi keskustelulle oikea hetki, kun ei haluaisi huolestuttaa turhaa lasta?

  • Lapsi näkee ja kuulee perheessä tapahtuvia asioita ja tarvitsee niille ymmärrettävän selityksen. Lapsi tai nuori huomaa perheessä vallitsevan erilaisen ilmapiirin tai vanhemman poikkeavan käytöksen, vaikka vanhempana yrittäisi hoitaa syöpään liittyviä asioita itsekseen. Puhumattomuus eristää perheenjäseniä toisistaan ja lisää varovaisuutta, toisten tarkkailua ja ärtyvyyttä perheenjäsenten välille. Lapsi voi pohtia yksin esimerkiksi, onko hän voinut aiheuttaa syövän tai voiko syöpä tarttua. Kun sairastava vanhempi lepää tavallista enemmän eikä jaksa touhuta yhdessä niin kuin ennen, lapsi saattaa ajatella, että hänestä ei enää välitetä tai hänestä ei pidetä.
  • On tärkeää oikaista mahdollisia väärinkäsityksiä liittyen syöpään tai sen sairastamiseen. Lapsen tai nuoren mielikuvat syövästä ovat voineet muodostua esimerkiksi suvun aikaisemmista syöpään sairastumisen tarinoista tai vaikka kavereiden keskusteluiden pohjalta. Lapset rakentavat yleensä omia selityksiä tapahtumille, jos niihin ei ole saatavilla oikeaa tietoa.
  • Kun syövästä saa puhua ja siitä saa kysyä, helpottaa se myös perheen ilmapiiriä ja yhteistä arkea. Lapsen tai nuoren on tärkeää saada kertoa, mitä ajatuksia ja tunteita syöpä hänessä herättää. Lapsi tai nuori voi saada vastauksia mieltä painaville asioille sekä muodostaa ymmärrystä perheen tilanteesta. Vanhempi saa mahdollisuuden kuulla lapsen tai nuoren kokemuksia ja ymmärtää muuttunuttakin käyttäytymistä.
  • Asioihin voi aina palata uudelleen, kun tilanne muuttuu tai syöpään liittyvät asiat näyttävät olevan lapsen tai nuoren mielessä. Yhdessä keskustellen voi myös löytää yhteisiä ratkaisuja erilaisiin arjen haasteisiin. Keskustelu vahvistaa perheen yhteenkuuluvuutta, luo läheisyyttä ja luottamusta perheenjäsenten välille sekä antaa voimavaroja arkeen.

Arjen rutiinien säilyminen on tärkeää ja luo turvallisuutta muuttuneessa tilanteessa. On edelleen sallittua tehdä tuttuja, iloa ja voimaa tuottavia asioita samoin kuin ennen. Arjesta löytyy yhä asioita, jotka kannattelevat syövästä huolimatta.

Tukea saatavilla, kun perheenjäsen sairastaa syöpää

Lapset puheeksi -keskustelussa vanhempi voi pohtia lapsen tai nuoren elämäntilannetta syövän muuttaessa perheen arkea. Yhteinen tavoite keskustelussa on perheen toimiva arki ja hyvinvoinnin ylläpitäminen syövästä huolimatta. Keskustelusta vanhempi saa keinoja ja rohkeutta, miten keskustella lapsen tai nuoren kanssa syöpään liittyvistä asioista sekä tietoa, miten tukea lasta tai nuorta syövän muuttamassa elämäntilanteessa. On tärkeää tunnistaa, miten vanhempana jaksaa ja mistä saa voimavaroja tukea lasta tai nuorta. Joskus kun hetken pysähtyy, saa voimia taas jatkaa.

Lapset puheeksi -keskustelu on mahdollisuus perheille, joita syöpä koskettaa – oli perheessä kyse raskausajasta tai murrosiästä syövän keskellä.

Syöpäjärjestöistä löytyy Lapset puheeksi -menetelmäkoulutuksen käyneitä ammattilaisia ympäri Suomen. Palvelu on maksutonta syöpään sairastuneille sekä heidän läheisilleen. Keskustelu voidaan toteuttaa joko kasvokkain tai etäyhteyksin.