Siirry suoraan sisältöön

Miten aikuinen voi tukea nuorta tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön lopettamisessa?

Tuulia Råmark

Kun Milo herää aamulla, nuuska sujahtaa huuleen. Koulustressi painaa heti päälle. Iltapäivällä hän tapaa kaverinsa Vilnan, joka on juuri lopettanut tupakoinnin. Hän lahjoittaa jäljelle jääneet tupakkansa Milolle. Milo sytyttää tupakan, ja Vilnankin on vielä saatava nikotiinipussi ikeneen tasaisin väliajoin. Mieluummin hän käyttäisi nuuskaa, mutta sitä on ollut viime aikoina hankala saada.

Suomalaisten nuorten tupakointi on vähentynyt, mutta nuuskaaminen lisääntynyt. Tupakan saatavuutta on heikennetty tupakkalakia kiristämällä, mutta tupakoinnin vähentymistä selittää myös se, että yhä useammat nuoret tiedostavat paremmin tupakoinnin haittoja.

Nuuskaa on hyvin nuorten saatavilla. Koronaepidemian ja liikkumisrajoitusten myötä nuuskan saatavuus on hetkellisesti heikentynyt, mutta samaan aikaan uudenlaiset runsaasti nikotiinia sisältävät tuotteet, kuten nikotiinipussit, valtaavat nuoriin kohdistuvia markkinoita. Nikotiinipussien käyttö näyttää lisääntyvän.

Mitä aiemmin lopettaa, sitä vähemmän vahinkoa nikotiini ehtii tehdä

Nuoret eivät välttämättä tiedosta nuuskan ja nikotiinipussien haittoja tai arvioivat ne vähäisemmäksi kuin tupakoinnin haitat.

Osa nuorista käyttää eri tuotteita yhtäaikaisesti, jolloin elimistöön päätyy päivän mittaan hyvin suuria määriä nikotiinia.

Nikotiini itsessään on haitallista nuoren kehittyville aivoille sekä muulle terveydelle, kuten sydämelle ja verisuonille. Säännöllinen käyttö altistaa myös muille tupakka- ja nikotiinituotteiden sisältämille haitallisille aineille, joista osa on syöpää aiheuttavia. Tuotteiden käyttö lisää riskiä sairastua vakaviin sairauksiin.

Nikotiiniriippuvuus voi syntyä nopeasti ja riippuvuus nikotiinituotteiden käyttöön voi olla paitsi fysiologista, myös psykologista tai sosiaalista. Käytön syyt ja samalla lopettamisen tuen keinot voivat siis olla hyvin moninaisia. Nuorta kannattaa kannustaa lopettamiseen mahdollisimman pian siitä, kun hän on aloittanut nikotiinituotteiden käytön.

 

 • Mitä aiemmin lopettaa, sen parempia tuloksia saadaan.

Nuorta voi tukea lopettamaan monin tavoin

Aikuiset ovat avainasemassa nuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön lopettamisen tukemisessa. Tukea on mahdollista antaa monin tavoin.

Aikuisten oma suhtautuminen ja esimerkki toimivat vahvoina suunnannäyttäjinä nuorten käyttäytymiseen. Jos esimerkiksi nuoriso-ohjaaja tai valmentaja käy itse tupakalla tai nuuskapurkki pilkottaa taskussa, se voi olla signaali nuorelle, että tässä ympäristössä käyttö on ok. Jos taas aikuisen tuotteiden käyttö ei näy ja hän ilmaisee selkeästi nuorelle oman lopettamiseen kannustavan suhtautumisensa, motivoi se paremmin myös nuorta lopettamiseen.

Osalle nuorista käytön lopettamiseen riittää kannustaminen ja motivoiminen juttelemalla sekä tiedon ja ohjauksen tarjoaminen. Jotkut nuorista tarvitsevat lisäksi tiiviimpää neuvontaa. Jokaisella nuorelle nuorella käytön syyt ja mahdollisen riippuvuuden muodot ovat omanlaisiaan, samoin kuin lopettamisen keinot. Joka tapauksessa käytön lopettamisen tuki lähtee puheeksi ottamisesta.

Vahvista nikotiinituotteiden käytöltä suojaavia tekijöitä

Kun nikotiinituotteiden käytön lopettamisen ottaa nuoren kanssa puheeksi, on tärkeä tiedostaa tekijöitä, jotka kannustavat lopettamaan. Samat tekijät myös suojaavat tuotteiden käytön aloittamiselta.

Aikuinen voi olla osa nuoren turvallista elinympäristöä ja, hyvä esimerkki, joka omalla käyttäytymisellään ja asennoitumisellaan, vahvistaa nuoren ”yes I can”-asennetta sekä myönteistä kuvaa itsestään. Nuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden käytöltä suojaavia tekijöitä ovat mm:

 

 • turvallinen ja huolehtiva elinympäristö
 • hyvät sosiaaliset taidot ja verkostot
 • mahdollisuus vaikuttaa omaan elämään ja tulevaisuuteen
 • hyvä itsetunto, myönteinen minäkuva
 • tieto käytön riskeistä
 • tupakoimattomuus/nikotiinittomuus
 • lähiyhteisön vastuullinen suhtautuminen
 • tuotteiden vaikea saatavuus ja kontrolli
 • nuoren harrastaminen

 

 • Tunnista erityisesti ne tekijät, joihin voit itse vaikuttaa omalla toiminnallasi ja esimerkilläsi sekä mahdollisuutesi vaikuttaa nuoren nikotiinittomuuteen.

Ota puheeksi ja kannusta lopettamispäätöksessä

Puheeksi ottaminen voi tapahtua missä tahansa tilanteessa nuoren kanssa. Huolen ilmaiseminen ja lopettamisen hyödyistä jutteleminen ovat hyvä lähtökohta. Keskustelu, tiedon antaminen sekä nuorta lopettamiseen motivoivien asioiden ja konkreettisten lopettamisen keinojen pohdinta edesauttavat lopettamispäätöksen tekemistä.

 

 • Syöpäjärjestöjen FressisEdu.fi-sivustolle on koottu malli puheeksi ottamiseen, jota kannatta hyödyntää nuoria kohdatessa

Tue lopettamisessa – ohjaa tuen pariin

Lopettamispäätöksen tehtyään nuori tarvitsee yhä tukea, motivointia ja kannustusta lopettamiseen ja siihen sitoutumiseen. Retkahduksetkin kuuluvat onnistuneeseen lopettamiseen, ja niistä päästään yli.

Käytön lopettamisen tukemisessa pyritään opittujen käyttäytymismallien ja tottumusten muuttamiseen. Usein nuori tarvitsee henkilökohtaista tukea ja ohjausta. Mikäli koet, että osaamisesi ei riitä tukemaan nuorta lopettamisessa, tuen pariin voi ohjata oman paikkakunnan omiin terveyspalveluihin.

 

 • Syöpäjärjestöjen tuottama Erovirasto- sovellus tukee nuoria lopettamiseen 30 päivän kokeilun ajan. Tämän lopettamiskokemuksen kautta pystyvyyden tunne ja motivaatio lopettaa vahvistuu.
 • Sovelluksen lisäksi Fressis.fi – nuorten terveystietosivuilla on tietoa ja tukea nuorille lopettamisessa onnistumiseen.

Koottuja vinkkejä ja linkkejä olemassa olevista tukipalveluista