Siirry suoraan sisältöön

Hyvä Päivä-toiminnalla terveellisempiä valintoja nuorille aikuisille

Erja Brusila

Erja Brusila

Korona-aika on tuonut erityisen haasteen jo ennestään elämänhallintaan liittyvien vaikeuksien kanssa kamppaileville nuorille. Mielenterveysongelmat, ahdistuneisuus ja yksinäisyyden tunne sekä epäterveelliset elintavat ovat yleisiä huono-osaisuudesta kärsivillä nuorilla. Korona-ajan eristäytyneisyys on lisännyt näitä tuntemuksia ja vähäisetkin arjen rutiinit ovat saattaneet poistua ja terveellisten elintapojen noudattamisesta on tullut yhä haastavampaa. Ongelmat elämänhallinnassa ja huonot elintavat vaikuttavat toimintakykyyn ja riskiin sairastua kansansairauksiin.

Mukaansatempaavaa terveyden edistämistä

Etsivän nuorisotyön avulla pyritään tavoittamaan syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja tarjoamaan heille varhaista tukea. Syöpäjärjestöjen yhtenä tavoitteena on edistää nuorten terveyttä ja toiminnan yhtenä painopisteenä on nuorten terveellisten elintapojen vahvistaminen. Syöpäjärjestöt ovat toteuttaneet vuodesta 2016 lähtien koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten elämänhallintaa vahvistavaa Hyvä Päivä-toimintaa. Hyvä Päivä-toiminnassa kuntien nuorisotyöntekijät ohjaavat nuoria pohtimaan omia terveystottumuksiaan ja vahvistamaan nuorten elämänhallinnan tunnetta. Toiminnan pointtina on tuoda hauskalla ja mukaansatempaavalla tavalla nuorille tutuiksi terveellisiä elintapoja. ”Koska tästä saa arjen kuntoon, terveellisiä elämän tapoja ja tajuaa liikunnan ilon merkityksen”; on erään nuoren vastaus siihen, että miksi kannatti osallistua Hyvä Päivä-ryhmään.

Tekemistä ja rytmiä arkeen

Viime vuoden Hyvä Päivä-ryhmiin osallistuneiden nuorten palautteissa ilmeni vahvasti se, että nuoret kaipaavat tekemistä ja rytmiä arkeensa. Tämä on korostunut myös nuorisotyöntekijöiden puheissa; nuoret kaipaavat ulos neljän seinän sisältä, rytmiä ja tekemistä päiviinsä sekä sosiaalisia kontakteja. Tutkimusten mukaan korona-aika on lisännyt huonovointisuutta ja mielenterveysongelmia erityisesti jo ennestään huono-osaisilla nuorilla. Samaa viestiä ovat kertoneet myös Hyvä Päivä-ohjaajat. Nuorisotyöntekijät ovat ison haasteen edessä tukea tarvitsevien nuorten ongelmien kasaantuessa ja avun tarpeen lisääntyessä.

Syöpäjärjestöjen Hyvä Päivä-toiminta antaa nuorisotyöntekijöille valmiin paketin lähteä toteuttamaan terveyttä edistävää ryhmätoimintaa kunnissa. Nuorille se tarjoaa mahdollisuuden mielekkääseen tekemiseen, sosiaalisten kanssakäymiseen, oman hyvinvoinnin tarkasteluun ja elämänhallinnan lisäämiseen. Ryhmissä nuoret tekevät erilaisia oman hyvinvointinsa parantamiseen liittyviä kokeiluja, joiden avulla terveellisiä elintapoja viedään osaksi nuoren arkea. Kokeiluja tehdään paljon ruokailuun, liikkumiseen ja arjen rytmiin liittyen. Ihan perusasioita hyvinvointiin liittyen. ”Sain arkirytmiäni korjattua ja innostuin tekemään ruokaa enemmän itse” nuori kertoo miten ryhmässä tehdyt kokeilut vaikuttivat elintapoihin. Hyvä Päivä-toiminnassa edetään pienin askelin kohti parempaa elämänhallintaa ja terveellisempiä valintoja arjessa.

Käy tutustumassa Hyvä Päivä-toimintaan: www.hyvapva.fi