Siirry suoraan sisältöön

HPV:n aiheuttamia syöpiä voidaan ehkäistä

Petra Makkonen

Petra Makkonen

HPV eli ihmisen papillooma virus on yleinen ja lähes kaikki saavat HPV-tartunnan elämänsä aikana. Suurin osa HPV-infektioista paranee itsekseen, mutta osa voi edetä solumuutosten kautta syöväksi vuosien kuluessa. Rokote on paras keino ehkäistä HPV:n aiheuttamia syöpiä. Syöpien väheneminen rokotteen vaikutuksesta nähdään kuitenkin ehkä aikaisintaan noin 20-30 vuoden kuluttua, kun nyt rokotetut lapset ja nuoret tulevat aikuisikään. Nykyinen rokottamaton aikuisväestö on edelleen altis HPV-tartunnoille. Rokotteen rinnalla tupakoimattomuus, kondomin käyttö ja naisilla kohdunkaulan syövän seulontaan osallistuminen ovat tärkeitä keinoja HPV:n aiheuttamien syöpien torjumisessa.

4/5 ihmisestä saa HPV-tartunnan jossain vaiheessa elämäänsä. HPV tarttuu iho- tai limakalvokontaktissa yleensä seksin aikana. Erilaisia HPV-tyyppejä on noin pari sataa, joista suurin osa on vaarattomia. Elimistön oma puolustusjärjestelmä parantaa HPV-infektiot yleensä parissa vuodessa itsekseen. HPV-infektio on lähes aina oireeton, joten ihminen ei edes tiedä saaneensa koko tartuntaa.

Osa ihmisen papilloomaviruksista on kuitenkin niin sanottuja suuren riskin HPV-tyyppejä.  Niiden aiheuttamat infektiot pitkittyvät helpommin ja aiheuttavat solumuutoksia, jotka vuosien kuluessa voivat kehittyä syöväksi. Tunnetuin HPV:n aiheuttama syöpä on naisten kohdunkaulan syöpä, mutta HPV aiheuttaa sukupuolesta riippumatta myös nielun, suun alueen ja peräaukon syöpää sekä miehille siittimen syöpää. Kohdunkaulan syöpä on vaikuttavasta seulontaohjelmasta huolimatta yleistynyt 90-luvulta lähtien 30-40-vuotiailla naisilla. Lisäksi muun muassa HPV:n aiheuttamien suunielun syöpien on raportoitu yleistyneen. Syynä tähän lienee HPV-infektioiden yleistyminen, HPV-epidemia, ihmisten seksuaalikäyttäytymisen muutoksen myötä viime vuosikymmeninä.

HPV:tä vastaan on onneksi kehitetty rokote. Rokotteen avulla estetään HPV-infektioita ja sitä kautta niiden aiheuttamia syöpiä. Rokote on kehitetty erityisesti kohdunkaulan syövän ehkäisyyn, mutta sillä on todennäköisesti tehoa myös muihin HPV:n aiheuttamiin syöpiin. Tietoa asiasta kerätään jatkuvasti. HPV-rokotetta on jaettu maailmalla kymmeniä miljoonia annoksia eikä sen ole osoitettu aiheuttavan vakavia sivuvaikutuksia. Näyttöä rokotteen turvallisuudesta kertyy koko ajan lisää.

Suomessa HPV-rokote on ollut kansallisessa rokoteohjelmassa vuodesta 2013. Rokote tarjotaan tällä hetkellä maksutta kouluterveydenhuollossa kaikille 11-12-vuotiaille tytöille. Rokote vaikuttaa parhaiten, kun se otetaan ennen HPV-tartunnoille altistumista. Kun seksielämä on jo alkanut, rokotevaste jää selvästi huonommaksi. Toistaiseksi rokotettavan ikäluokan tyttöjen rokotekattavuus Suomessa on vain noin 70 %.  Tampereen yliopiston tekemän tuoreen tutkimuksen mukaan rokottamalla myös pojat saavutettaisiin laumasuoja HPV-infektiota vastaan selvästi paremmin kuin vain tyttöjä rokottamalla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos selvittää parhaillaan poikien ottamista mukaan rokoteohjelmaan.

Jos rokotetta ei ole saanut ennen seksielämän alkua, ei tarvitse heittää hanskoja tiskiin. Omaa syöpäriskiä voi pienentää myös omilla valinnoillaan. Tupakasta kannattaa pysyä erossa, koska tupakointi pitkittää HPV-infektion paranemista ja lisää näin syöpäriskiä. Kondomi suojaa noin 70 % HPV-tartunnalta, mutta HPV voi tarttua kuitenkin myös niiltä ihoalueilta, joita kondomi ei peitä. Kondomin käyttö on kuitenkin erityisen tärkeää, koska se on paras tapa suojautua myös muilta seksissä tarttuvilta taudeilta kuten klamydialta. Muiden seksitautien, erityisesti klamydian, on todettu lisäävän kohdunkaulan syövän riskiä.

Kaikkien naisten kannattaa myös edelleen osallistua kohdunkaulan syövän seulontaan saatuaan siihen kutsun. Seulonnan avulla syövän esiaste voidaan havaita ja hoitaa ennen kuin itse syöpä pääsee kehittymään. Kohdunkaulan syövän seulontaa täytyykin jatkaa aktiivisesti väestössä vielä useampi vuosikymmen, koska rokoteohjelman piiriin kuulumattomilla naisilla ei ole rokotteen tuomaa suojaa HPV-infektioita vastaan. Jos rokotekattavuus saadaan Suomessa riittävälle tasolle ja sitä kautta esiastemuutokset sekä kohdunkaulan syöpä tulevaisuudessa harvinaistuvat, seulonnan tarvettakin voidaan arvioida uudelleen. Skotlannissa on 10 vuotta kestäneen rokoteohjelman seurauksena jo todettu kohdunkaulan syövän esiasteita selvästi vähemmän nyt seulontaikään tulleilla ja aikanaan rokotetuilla naisilla.

HPV-infektioiden yleisyyden vuoksi papilloomavirukselle altistumista on vaikea välttää. Siksi rokottaminen on tarpeen koko väestössä, ja juuri silloin kun seksielämä ei vielä ole alkanut. Paikoittain matalaa rokotekattavuutta on vaikea ymmärtää, kun rokotteella voidaan estää vakava ja suurta inhimillistä kärsimystä aiheuttava sairaus. Riittävän kattavalla rokottamisella on maassamme menestyksekkäästi vähennetty ja jopa hävitetty muitakin vakavia tauteja, esimerkkinä mainittakoon vaikka polio ja sikotauti. Toivottavasti HPV-rokotteeseen liitetty stigma hälvenee ja siitä tulee jokaisen nuoren kohdalla itsestäänselvyys. Nuorten kanssa olisi kuitenkin myös edelleen erityisen tärkeää korostaa kondomin käytön ja tupakoimattomuuden merkitystä oman terveyden kannalta. Kohdunkaulan syövän seulontaohjelmaa tulee myös edelleen kehittää, jotta osallistuvuus erityisesti nuorempien seulontaan kutsuttujen naisten osalta paranisi.