Siirry suoraan sisältöön

Hoitajien lakko koskettaa monia syöpäpotilaita

Kaisa Sunela

Huhtikuun alussa alkoi hoitajien lakko, joka näkyy ja tuntuu monella tapaa syöpäpotilaiden arjessa.

Suojelutyöhön määrättävät hoitajat neuvotellaan paikallisesti. Neuvotteluissa on hyvin monenlaisia ratkaisuja, joten ympäri Suomen käytännön arki ei ole samankaltainen.

Osassa Suomea ei saada verikokeita otettua, jolloin syöpälääkehoitojen turvallinen antaminen on mahdotonta. Syöpälääkehoidoissa veriarvojen tulee olla riittävällä tasolla uuteen hoitoon lähdettäessä, jotta haittojen todennäköisyys pystytään pitämään kohtuullisella tasolla. Toisissa paikoissa taas röntgenkuvantamiset on jouduttu perumaan ja tutkimuksia tehdään vain päivystyssyistä.

Onneksi monessa syövässä lääkäri pystyy arvioimaan käsituntumalla, potilaan voinnista päätellen sekä jossain tapauksissa verikokeista syövän tilanteen kehittymistä. Joka paikassa kuitenkin töissä on vähemmän hoitajia kuin mitä normaalisti pyörivä syövänhoito vaatii, joten priorisointeja on jouduttu tekemään.

Osan hoidoista voi turvallisesti siirtää vähän myöhemmäksi

Sairaaloissa joudutaan tekemään nyt päivittäistä arviota, mitä tutkimuksia pystytään tekemään ja mitkä joudutaan siirtämään myöhemmäksi. Jos olet tulossa kontrolliin ja vointisi on hyvä, nämä kontrollikuvaukset pystytään turvallisesti siirtämään. Jos sinulla kuitenkin on oireita ja kuvauksesi siirretään, ota tällöin yhteyttä hoitavaan yksikköösi, sillä lisätutkimukset ovat tuolloin aiheellisia ja ne pyritään toteuttamaan suojelutyön avulla.

Syöpäleikkauksiakin on jouduttu perumaan. Vaikka sairaaloissa lääkärit ovat töissä, on leikkaustyö ensisijaisesti tiimityötä. Kukin tiimin jäsen on erikoistunut oman tehtävänsä suorittamiseen leikkauksen aikana. Jatkohoito ja toipuminen tapahtuu vuodeosastolla, jossa tarvitaan hoitajia kuntouttamaan ja ohjaamaan potilasta sekä valmistelemaan ja annostelemaan lääkkeitä.

Suojelutyössä olevien hoitajien määrän perusteella joudutaan päivittäin arvioimaan, mitä leikkauksia pystytään tekemään turvallisesti myös jatkohoidon kannalta ja mitä joudutaan siirtämään. Vaikka syöpäleikkaukset ovat aina kiireellisiä, on niissäkin kiireellisyyseroja. Toisia leikkauksia pystytään siirtämään muutamalla viikolla, toiset on pakko tehdä ensimmäisessä mahdollisessa välissä. Esimerkiksi eturauhassyöpä on yleensä hitaasti kasvava ja siirtyvä leikkaus harvoin aiheuttaa kriittistä ongelmaa. Tukkivat suolikasvaimet ja aivokasvaimet taas kuuluvat niihin kiireellisiin syöpiin, jossa pitkittynyt hoitoon pääsy voi olla hengenvaarallista.

Syövänhoitoon tarvitaan osaavia ja hyvinvoivia hoitajia

Vaikka lakko on ikävä, teettää lisätyötä ja aiheuttaa monenlaista murhetta ja hoitovelkaa, pystymme ymmärtämään, miten tähän on päädytty. Hoitajien määrä suhteessa kasvavaan potilasmäärään on ollut niukka jo vuosia. Vaikutusmahdollisuudet työssä ovat olleet vähäiset. Vaikka me lääkärit kanssatyöntekijöinä ja te potilaina arvostatte hoitajia, on kuitenkin raha yksi mittari, jolla julkista arvostusta annetaan.

Lakossa on rahan lisäksi kyse myös työolosuhteista ja hoitajien määrästä – käytännössä siis koko paletista, jolla pyritään saamaan alan arvostus kuntoon. Nämä ovat tärkeitä asioita. Toivon kuitenkin, että ratkaisu löytyy pian. Tällä hetkellä suojelutyötä tekee pieni määrä hoitajia, mutta monissa paikoissa jo käynnissä olevia syöpälääkehoitoja ei toistaiseksi ole lähdetty perumaan. Suojelutyössä olevat hoitajat siis tekevät vielä tavallistakin enemmän työtä.

Toivomme ja uskomme silti kaikki, että hoitosi tästä huolimatta sujuu turvallisesti.

Potilas ei jää heitteille

Jos hoitosi on lakon takia siirtynyt, on tämän arvion tehnyt lääkäri, joka on tarkistanut tilanteesi. Jos vointisi huononee, on sinulla oikeus ja velvollisuus lähteä hoitoon, jotta tilasi saadaan hoidettua. Kaikki kiireellinen hoito kuuluu suojelutyön piiriin. Toivokaamme viisautta ja ratkaisuhaluja neuvottelupöytiin, jotta syövänhoitokin pääsee taas kulkemaan normaalipolkujansa.